O przyszłości metropolii

Prezydent Gdańska podejmuje następną próbę zjednoczenia samorządów wokół Trójmiasta

Noworoczna oferta porozumienia

Pod dachem Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku padły kolejne słowa zachęty do zawarcia ściślejszego porozumienia w sprawie rozwoju Trójmiasta i okolic. Wystosował je Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, przewodniczący zarządu stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny. Odbyło się to w piątek, 09 stycznia 2015 r., podczas IV Metropolitalnego Spotkania Noworocznego.

– Dotychczas, ta współpraca, porozumiewanie się, są w obrębie Trójmiasta dość dobre i stawiane w skali kraju za wzór – powiedział Paweł Orłowski, wiceminister infrastruktury i rozwoju. Współdziałanie musi jednak zostać bardziej sformalizowane. To ważne jest nie tylko przy sięganiu po unijne pieniądze., ale niezbędne do prawidłowego rozwoju.

Noworoczne_GOM_IMG_6110

W piątek, 09 stycznia 2015 roku, miało się odbyć Walne Zebranie Członków Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i wybory nowych władz tego stowarzyszenia. Z uwagi jednak na konieczność lepszego porozumiewania się między samorządami w Trójmieście i okolicach, a zwłaszcza między Gdynią i Gdańskiem, czyli między Gdańskim Obszarem Metropolitalnym (GOM) i Metropolitalnym Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA, to zebranie zostało przesunięte na koniec lutego 2015 roku.

Termin Walnego Zebrania Członków zmienił Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, przewodniczący zarządu stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny. Prezydent powiedział, że stoimy przed momentem zwrotnym. Co dalej, jak zagospodarować około miliarda złotych, w jakiej formule organizacyjnej? Mamy trzy rozwiązania – mówił prezydent Adamowicz. Pierwsze, działać tak jak do tej pory, czyli w oparciu o dotychczasowe porozumienie: związek ZIT.

Jak czytamy na stronie internetowej http://www.metropoliagdansk.pl/zit/ , Związek ZIT Obszaru Metropolitalnego powołano do życia 14 lutego 2014 r. To instytucja, której utworzenia wymagało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Kluczowym zadaniem ZIT jest zwiększenie wpływu miast i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych na sposób realizacji działań wspieranych w ramach polityki spójności – mówiąc wprost, chodzi o współdecydowanie, jakie przedsięwzięcia będą finansowane z funduszy unijnych.

Zadaniem Związku ZIT jest także promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych. W zamian za sformalizowanie współpracy i określenie strategicznych celów rozwoju, rząd daje metropoliom dodatkowe pieniądze na inwestycje w latach 2014-2020. W przypadku naszej , trójmiejskiej metropolii chodzi o sumę przekraczającą 1 mld zł. Przewodniczącym Zarządu Związku ZIT jest prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, wiceprzewodniczącym – prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Drugie rozwiązanie, to według Pawła Adamowicza – przekształcić GOM w szerszą formułę organizacyjna, dostępną dla innych samorządów, z NORDY, w drodze kompromisu politycznego.

Po trzecie – obok Nordy i GOM można powołać stowarzyszenie techniczne, logistyczne które zajmie się zagospodarowywaniem miliarda złotych na zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) w obrębie obszaru metropolitalnego Trójmiasta; wykona te zadania do 2022 roku.

Zdaniem prezydenta Pawła Adamowicza, najkorzystniejsze jest drugie rozwiązanie. Trzeba podjąć próbę dogadania się, pójścia na historyczny kompromis, wykorzystując już działający od kilku lat GOM, mający realny dorobek i zaprosić raz jeszcze do członkostwa w GOM miasta Gdynię, Wejherowo oraz inne jednostki samorządowe – miasta, gminy, powiaty należące do NORDY. Prezydent Gdańska wysłał już stosowne zaproszenie, proponując dyskusję na temat zmiany formuły, zasad funkcjonowania stowarzyszenia GOM.

– Jesteśmy otwarci – mówił Paweł Adamowicz podczas IV Metropolitalnego Spotkania Noworocznego, w którym uczestniczyli m.in. reprezentanci Gdyni. – Czyli nie chcemy zapraszać do ukończonego w pełni domu, ale do tylko częściowo urządzonego, by go wspólnie dalej doskonalić, na zasadach uzgodnionych w drodze kompromisu. Jeszcze przed Walnym Zebraniem Członków możemy przyjąć do GOM nowych członków, którzy na równych prawach z dotychczasowymi członkami wspólnie z nami dokonają takich zmian w statucie GOM, które wcześniej, w drodze rozmów na zasadzie okrągłego stołu, zostaną uzgodnione. Następnie, od samego początku, władze nowej kadencji starego/nowego stowarzyszenia, będą funkcjonować w oparciu o poprawiony czy zmieniony statut GOM. Taka jest oferta polityczna – powiedział Paweł Adamowicz.

Jak będzie – zobaczymy. Do nowego terminu Walnego Zebrania Członków Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego jest jeszcze kilka tygodni – na rozmowy pomiędzy zainteresowanymi ugrupowaniami GOM i NORDA.

Czy warto?

Metropolie europejskie nazywane są lokomotywami wzrostu gospodarczego, ponieważ napędzają gospodarkę na skalę ponadregionalną – czytamy na stronie http://www.metropoliagdansk.pl/kim-jestesmy/siec-metropolii/europa/ . Powstały w efekcie procesów globalizacyjnych, które przekształciły strukturę przestrzenną Europy i świata. Niektóre z dużych miast, pełniące funkcje o charakterze metropolitalnym, przejmują role kierownicze w sferze społeczno – gospodarczej i politycznej. W wyniku tych procesów stają się miejscem kumulacji kapitału, innowacji oraz wiedzy, zyskując tym samym międzynarodową rangę. Na obszarze ponad 6 tys. km² Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego mieszka prawie 1,3 mln osób (a wraz z nienależącą do stowarzyszenia Gdynią – 1,51 mln osób). To ogromny kapitał, także w kontekście wartościowego rynku pracy pozostającego do dyspozycji potencjalnych inwestorów. Aż 926 tys. mieszkańców (tj. 3/4 populacji) jest w wieku produkcyjnym, a bezrobocie wyrażające się poziomem ok. 35 tys. osób (tylu jest zarejestrowanych bezrobotnych) świadczy o wysokim potencjale rozwojowym trójmiejskiej metropolii – czytamy na stronie internetowej http://www.metropoliagdansk.pl/metropolia-dla-gospodarki/dane-gospodarcze.

Kazimierz Netka

Czytaj też: dziennikbaltycki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *