Muzeum Narodowe w Gdańsku pod opieką PGE – Polskiej Grupy Energetycznej. Prezes PGE ma hopla na tym tle – powiedział prof. Piotr Gliński – minister kultury i dziedzictwa narodowego, podczas uroczystości podpisania porozumienia. Teatr Tęcza w Słupsku wpisany na listę instytucji prowadzonych także przez MKiDN

Fot. Kazimierz Netka.

To coś więcej niż społeczna odpowiedzialność biznesu. PGE opiekuje się 16 filharmoniami oraz instytucjami muzycznymi w całym kraju

Fot. Kazimierz Netka.

Muzeum Narodowe w Gdańsku uzyskało silną i szczodra przyjaciółkę. Jest nią Polska Grupa Energetyczna (PGE), która będzie wspierać to Muzeum finansowo. Niewykluczone, że dzięki temu zostaną stworzone nowe możliwości eksponowania dzieł sztuki. Muzeum Narodowe w Gdańsku ma ich około 62 000, a oglądać można zaledwie 10 procent z nich.

Fot. Kazimierz Netka.

Porozumienie o współpracy podpisano 21 lipca 2023 roku, na terenie wirydarzu w centrum Muzeum Narodowego w Gdańsku, przy ulicy Toruńskiej.

Fot. Kazimierz Netka.

Konferencję rozpoczął koncert w wykonaniu muzyków Filharmonii Bałtyckiej.

Wśród powitanych i zaproszonych gości byli m.in.:

Fot. Kazimierz Netka.

Piotr Gliński – minister kultury i dziedzictwa narodowego (były wicepremier); Karol Rabenda – wiceminister aktywów państwowych;

Fot. Kazimierz Netka.

Kazimierz Smoliński – poseł na Sejm RP; Tomasz Gieszcz – dyrektor Biura Wojewody Pomorskiego; Wojciech Dąbrowski – prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), Lechosław Rojewski – wiceprezes PGE; Maciej Jankiewicz – prezes PGE Energia Ciepła; prof. Jacek Friedrich – dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku;

Fot. Kazimierz Netka.

radni miasta Gdańska: Kazimierz Koralewski i Piotr Gierszewski; Teresa Jakubowska – zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Igor Strzok – pomorski wojewódzki konserwator zabytków;

Fot. Kazimierz Netka.

prof. Sylwia Mrozowska – prorektor ds. współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego; Krzysztof Dośla – przewodniczący zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”; Tomasz Chamera – prezes Polskiego Związku Żeglarskiego; dr Janusz Trupinda – dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku; Romuald Wicza-Pokojski – dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku; prof. Janusz Nieznański – prorektor do spraw umiędzynarodowienia i innowacji Politechniki Gdańskiej;

Fot. Kazimierz Netka.

dr Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza, przewodniczący Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Budżet na kulturę zwiększony o 100 procent

– To faktycznie ważny moment, zaraz powiemy dlaczego. Ważny, ale chciałbym zacząć od tego, że Muzeum Narodowe w Gdańsku, od pół roku jest w 100 procentach prowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – powiedział prof. Piotr Gliński – minister kultury i dziedzictwa narodowego:

Fot. Kazimierz Netka.

– To była wspólna decyzja poprzednich dwóch prowadzących czyli Marszałka Województwa i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że to Muzeum i kilka innych zresztą w ostatnim czasie muzeów narodowych, powinno być w 100 procentach muzeum państwowym. Budżet centralny powinien opiekować się tego typu instytucją muzealną z dwóch chociażby powodów: dlatego, że budżet centralny ma większe możliwości finansowe na ogół niż samorządy, ale także dlatego że ta instytucja jest na tak wysokim poziomie, że należy jej się wyższy prestiż i wsparcie. To się wpisuje w nasza politykę muzealną bo od pewnego czasu opiekujemy się bezpośrednio bardzo wieloma nowymi muzeami, które aspirują do rangi muzeów narodowych, przekształciliśmy Muzeum Lubelskie – Muzeum Narodowe, które też jest już w 100 procentach zaopiekowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podobnie Muzeum Narodowe we Wrocławiu stało się także w 100 procentach muzeum państwowym.

To jest efekt przede wszystkim tego, że polska polityka kulturalna jest na zupełnie innym poziomie czy znajduje się w innym t etapie rozwoju niż to było za naszych poprzedników. Muszę o tym powiedzieć, bo zwiększenie budżetu o ponad 100 procent to jest jednak duże osiągnięcie polskiego państwa i świadoma decyzja polityczna, dzięki której nasze instytucje, w tym Muzeum Narodowe w Gdańsku mogą się znacznie dynamiczniej rozwijać, mogą także prowadzić znacznie bardziej odważne zakupy do kolekcji muzealnych. Myśmy w ostatnich czasach w Polsce kupili dzieła Tycjana, Bruegla, Chagalla, Łempickiej, więc podchodzimy do tego zupełnie inaczej niż to było poprzednio i warto o tym mówić szerzej bo polska kultura dzięki temu zyskuje. Zyskują przede wszystkim instytucje.

O ponad 100 procent zwiększyliśmy liczbę instytucji zarówno instytucji pamięci – instytucji muzealnych, jak i instytucji artystycznych, bo dzisiaj zaraz jadę do Słupska i tam podpisujemy kolejną umowę o współprowadzeniu instytucji artystycznej, z kolei. Zwiększyliśmy o ponad 100 procent liczbę tych instytucji, którymi opiekuje się budżet centralny. Dzięki temu, że polski budżet działa, że państwo nie jest z tektury, możemy także na kulturę przeznaczać znacznie więcej pieniędzy.

I warto powiedzieć, co w ostatnim czasie także dokonało się tutaj w województwie pomorskim: to jest przejęcie na współprowadzenie – decyzja bardzo odważna i oczekiwana – Opery Bałtyckiej. To są właśnie zupełnie inne czasy instytucjonalne dla Muzeum Narodowego w Gdańsku, to jest wreszcie Teatr Tęcza w Słupsku, który będzie dzisiaj także umieszczony na liście instytucji prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mówię o tym dlatego, że można prowadzić politykę kulturalną w sposób odważny i taki, który zapewnia znacznie większe wsparcie dla instytucji kultury. W związku z tym oferta tego dobra publicznego w obszarze kultury jest znacznie szersza. Polityka może tak wyglądać. Warto powiedzieć, że polityka nie musi się tylko ograniczać do jakichś złych emocji, do próby budowania poparcia politycznego poza w zasadzie dobrem publicznym tylko w obszarze właśnie emocji czy też po prostu złych emocji. Można zwiększać poparcie, można prowadzić politykę kulturalną w sposób chyba zrozumiały dla wszystkich i tak jak to powinno wyglądać, jeżeli chcemy by nasza oferta kulturalna była coraz większa.

Fot. Kazimierz Netka.

W to wszystko wpisuje się także udział spółek Skarbu Państwa – przechodzę do meritum dzisiejszego spotkania – ponieważ wszędzie tam, gdzie polskie państwo zwiększa swoją opiekę nad kulturą, buduje nowe instytucje, rozwija nowe instytucje – bo to są dwa kierunki. Musimy mieć więcej środków publicznych przeznaczonych na kulturę – to jest podstawa. Ale musimy także dbać o rozwój instytucjonalny tych wszystkich, którzy odpowiadają za polską kulturę, stąd tak wiele nowych instytucji w ostatnim czasie powoływaliśmy i to wszystko musi być także uzupełnione zwłaszcza w takim państwie jak Polska przez angażowanie biznesu, mecenasów, którzy myślą o kulturze, którzy czują tę odpowiedzialność, nie tylko z powodów tak zwanej społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także chyba z powodów głębszych, po prostu w poczucia wspólnoty narodowej, która musi być budowana przez nas wszystkich.

I tak to się dzieje. Polska z powodów oczywistych ma wciąż ograniczony zakres siły kapitału indywidualnego, a także tradycji, sponsorów indywidualnych – mecenasów, chociaż tacy także funkcjonują i dlatego spółki Skarbu Państwa mają szczególną rolę we wsparciu przede wszystkim kultury, ale także sportu i wielu innych działań. I to wsparciem szczególnym ponieważ nakierowanym na przykład na projekty edukacyjne, na projekty dotyczące młodych ludzi. I tutaj Polska Grupa Energetyczna – możecie państwo podejrzewać mnie o różne niecne cele – ale ja z panem prezesem mam kontakty bezpośrednie w kulturze i dziedzictwie narodowym od wielu lat i wiem, że to jest człowiek, który ma hopla na tym punkcie – w sensie pozytywnym oczywiście.

Nie wiem, czy państwo wiecie, że ta firma opiekuje się 16 filharmoniami i instytucjami muzycznymi w całym kraju, więc to jest dowód, że to nie są puste słowa, a także pięć już w tej chwili – od dzisiaj będzie szóste – ale pięciom muzeami narodowymi w całej Polsce, tymi największymi bo to jest i Wawel, i Muzeum Narodowe w Krakowie, w Kielcach, w Warszawie. Dzisiaj będzie także w Gdańsku. Bardzo za to dziękuję i gratuluję – w zasadzie nie powinniśmy dziękować – bo obaj wypełniamy mam nadzieję panie prezesie po prostu obowiązki do jakich nas powołano i to jest nasz obowiązek, żeby służyć polskiej kulturze. Bez kultury nie ma rozwoju, nie ma wspólnoty. Szkoda że nie wszyscy politycy o tym pamiętali czy pamiętają, ale dla nas jest to zupełnie oczywiste i możemy dzisiaj także tutaj w województwie pomorskim mówić co zrobiliśmy dla kultury.

Fot. Kazimierz Netka.

Jeszcze powiem dwa słowa: 162 miliony dla województwa pomorskiego w prawie 1500 projektach kultury z programu Ministra w ostatnich latach, na różne projekty. Ja nie biorę tu pod uwagę wsparcia dla instytucji, które wspieramy na co dzień, ta Opera Bałtycka na przykład, to współprowadzenie od niedawna są 4 miliony dodatkowych pieniędzy dla tej instytucji rocznie. A budżet naszego Muzeum Narodowego w Gdańsku to jest ponad 21 milionów – ja mówię tylko o budżecie, ale to są także inne możliwości wsparcia. A jeszcze jak dodatkowo taki mecenas się znajduje, jest gotowy do wsparcia no to dla państwa instytucji te możliwości rozwojowe się poszerzają jeszcze bardziej bo można bardzo wiele nowych projektów realizować właśnie ze wsparcia pochodzącego z biznesu państwowego. Jeszcze raz powiem: to duże zaangażowanie polskich spółek Skarbu Państwa, które są bardzo ważne – wynika między innymi ze struktury naszej gospodarki i z charakteru także polskiej transformacji. Za to bardzo dziękuję i gratuluję tego udziału a państwu, Muzeum Narodowemu w Gdańsku – jestem pierwszy raz tutaj od czasu kiedy powołaliśmy tę instytucję – życzę dobrej pracy, sukcesów w tej pracy także aktywności bo nasze instytucje żyją przede wszystkim swoimi pracownikami, zespołami muzealniczymi, aktywnością czy przebojowością dyrekcji, bo my jesteśmy gotowi do współpracy. Natomiast państwo tworzycie tę instytucję i tę ofertę kulturalną. Dziękuję bardzo! – powiedział prof. Piotr Gliński – minister kultury i dziedzictwa narodowego podczas konferencji w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

To jest nie tylko społeczna odpowiedzialność biznesu ale też odpowiedzialność za naszą wspólnotę, za nasze państwo, za nasz kraj, za naszą Polskę

– Ja powiem trochę emocjonalnie, ale naprawdę jest mi bardzo miło być tutaj dzisiaj z Wami – powiedział Karol Rabenda – wiceminister aktywów państwowych:

Fot. Kazimierz Netka.

– Dziękuję panie profesorze, panie premierze za te słowa i duże podziękowania za tę decyzję, za te działania, które doprowadziły do tego, że Muzeum Narodowe w Gdańsku jest pod patronatem, pod nadzorem Ministerstwa Kultury bo tu decyzja jest kluczowa do tego, co może tutaj się dziać, jak Muzeum może się rozwijać i jakie przedsięwzięcia moęe podejmować. To jest bardzo ważne wydarzenie na pewno dla sfery kultury, ale ja chciałem osobiście podziękować jako mieszkaniec Gdańska, mieszkaniec Pomorza, bo bez tej decyzji na pewno ta instytucja miałaby dużo trudniej. Dzisiaj faktycznie mamy jeszcze jeden powód do podziękowań – to jest za ten patronat Polskiej Grupy Energetycznej, którą mam zaszczyt w pewien sposób jakoś nadzorować. Tutaj też podziękowania dla pana prezesa za dobrą współpracę, bo faktycznie, tak jak powiedział pan profesor, pan premier, Wojtek na tym poziomie kulturalnym, historycznym ma pewnego rodzaju hopla i teraz to przywrze do niego, że Wojtek ma hopla, ale to jest prawda, bo instytucje, które Polska Grupa Energetyczna wspiera, to są instytucje ważne dla naszej kultury i one wynikają nie z jakiegoś obowiązku czy z jakiegoś przymusu, ale faktycznie z chęci wsparcia ale też z takiego poczucia patriotyzmu, to trzeba powiedzieć otwarcie. To jest nie tylko społeczna odpowiedzialność biznesu ale też jest odpowiedzialność za naszą wspólnotę, za nasze państwo, za nasz kraj, za naszą Polskę i za to ja bym też chciał podziękować jako mieszkaniec Gdańska: panie prezesie dziękuję bo tu też warto wspomnieć: Polska Grupa Energetyczna u nas na Pomorzu jest obecna. My, jako Gdańszczanie w naszym dużym zakresie ciepło i ciepłą wodę mamy dzięki Elektrociepłowni, która jest w nadzorze PGE. PGE to też inwestycje w Morskie Farmy wiatrowe, które będą u nas oddziaływać na Pomorze, to jest szereg inwestycji, które PGE na Pomorzu realizuje. Ja bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Jako wiceminister bardzo dziękuję panu profesorowi, panu premierowi za tę decyzję. I panu prezesowi za wsparcie, bo to jest ważna rzecz dla nas. Dla mieszkańców Gdańska dla mieszkańców Pomorza. Dziękuję bardzo – powiedział Karol Rabenda – wiceminister aktywów państwowych.

Ponad 60 000 dzieł sztuki, a oglądać można zaledwie 10 procent z tego

– Panie premierze, panie ministrze, panie dyrektorze, szanowni państwo! Rzeczywiście Gdańszczanie, mieszkańcy Trójmiasta znają nas przede wszystkim z tego, że dostarczamy na co dzień energię elektryczną i ciepło do państwa mieszkań, do państwa przedsiębiorstw – powiedział Wojciech Dąbrowski – prezes Polskiej Grupy Energetycznej:

Fot. Kazimierz Netka.

– Dziękuję panie premierze za te słowa. Angażujemy się bardzo aktywnie we wspieranie kultury i rzeczywiście jesteśmy mecenasem 16 filharmonii w Polsce i tej znanej wszystkim państwu tu obecnym: Filharmonii Bałtyckiej, która się znajduje na Ołowiance. Nomen omen jest to była siedziba naszej elektrociepłowni, tak że nawet tak jesteśmy związani, że Filharmonia Bałtycka mieści się w siedzibie byłej naszej Elektrociepłowni. Ale Muzeum Narodowe w Gdańsku jest muzeum, które jest w tym pięknym miejscu: byłym klasztorze franciszkanów, ma też filie, 62 000 dzieł sztuki – rozmawialiśmy z panem dyrektorem – tylko 10 procent może być wyeksponowanych, ale może w przyszłości uda się pozyskać jakieś kolejne lokalizacje, gdzie będzie można eksponować sztukę, którą ma pan w swoich zbiorach, panie dyrektorze, bo Muzeum to zbiory malarstwa flamandzkiego, holenderskiego, słynne dzieło Memlinga: Sąd Ostateczny, które ma pan w swoich zbiorach, które jest takim dziełem sztandarowym tej instytucji.

Fot. Kazimierz Netka.

Dla nas zaszczyt, że możemy podjąć tę współpracę i cieszę się, że to jest kolejne muzeum z którym współpracujemy. Robimy to z potrzeby serca, ale także z obowiązku, o którym mówi pan premier i pan minister: budowa wspólnoty narodowej, wspieranie kultury to nasz obowiązek i to realizujemy na co dzień, poza tą podstawową działalnością którą jest zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego dla Polski, to także wspieranie kultury i sportu. Jesteśmy także aktywnym mecenasem sportu, ale kultura jest ta dziedzina życia, na którą postawiliśmy przynajmniej trzy i pół roku temu, kiedy miałem to szczęście i zostałem prezesem Polskiej Grupy Energetycznej to świadomie podjęliśmy tę decyzję w Grupie aby przeznaczyć znacznie więcej środków na wspieranie kultury aniżeli to robili poprzednicy. Tak że dokładamy małą cegiełkę do tego dzieła, które realizuje pan premier. My idziemy, podążamy staramy się nadążać za tym wielkim projektem, który pan premier realizuje, bo te środki w budżecie zwiększone o 100 procent też nie zrobiły się z niczego, po prostu pan premier walczy o te środki. Wiemy, jak jest w budżecie, każdy ciągnie w swoją stronę. Na kulturę te środki znalazły się znacznie znacznie większe aniżeli były dotychczas. Widzimy, jak się zmieniają muzea w Polsce, jak stają się bardziej nowoczesne. Często kultura staje się bardziej powszechna. My wspieramy działalność edukacyjną w muzeach. Co czwarty uczeń w Polsce uczestniczył w zajęciach, które współfinansowała Polska Grupa Energetyczna. Prawie milion uczniów skorzystało w zeszłym roku z zajęć, które wspieraliśmy w muzeach w całej Polsce. Dziękuję, deklaruję, że będziemy to kontynuowali. Mam nadzieję, że po 15 października też będzie nam to dane, że to się nie zmieni, a też liczymy tutaj na państwa- mówił Wojciech Dąbrowski – prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

Muzeum z międzynarodowymi sukcesami. Grand Prix w Paryżu

– Wielce szanowni państwo, ogromnie cieszę się, że możemy się dziś spotkać – powiedział prof. Jacek Friedrich – dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku:

Fot. Kazimierz Netka.

– Przyznają państwo, w bardzo pięknym miejscu, jakim jest wirydarz dawnego klasztoru franciszkanów, dzisiaj już od 150 lat siedziba muzeum, najpierw Miejskiego, później Narodowego. Jak już była o tym mowa, Mamy 60 000 obiektów w naszym inwentarzu. Praca muzealnika na co dzień – widzę tutaj zaprzyjaźnione twarze muzealnicze – wiemy wszyscy to jest taka praca organiczna, inwentarze, muzealia, wymiana, ochrona, konserwacja – te wszystkie nieefektowne rzeczy, których publiczność nie widzi, a które są naszym chlebem powszednim. Takimi świętami są przede wszystkim wystawy, które możemy pokazywać naszej publiczności – wystawy stałe, czasowe, towarzyszce im edukacja – to są te momenty, kiedy żmudna codzienna mało efektowna praca muzealników spotyka się z oczekiwaniami publiczności. Mam nadzieję, że te oczekiwania spełniając, ale też kształtując – mam odwagę powiedzieć, że tak też naszą misję widzę – no i tu właśnie dotykamy tego miejsca, w którym jak powiedziałem, publiczność i muzeum spotykają się na co dzień. Tak się składa szczęśliwie, że nawet jutro mamy wernisaż wystawy w Pałacu Opatów, wystawy sztuki współczesnej. A mamy też Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W przyszłym tygodniu mamy wernisaż wyjątkowo ważny dla naszego muzeum, bo pokazujący tradycje artystyczne Gdańska w wieku XIX a więc w czasach, kiedy to muzeum powstawało, a więc jak państwo widzą moment jest taki wyjątkowo intensywny i z tego też się ogromnie cieszę, zapraszając państwa rzecz jasna serdecznie na obie te wystawy i na wszystkie inne nasze wydarzenia, które – przyznaję – łatwiej zdecydowanie prowadzi się mając ten pewien rodzaj finansowego luzu – tak bym powiedział. Te pieniądze, które muzea zyskują dzięki mecenatowi Polskiej Grupy Energetycznej to są pieniądze, którymi możemy dysponować w sposób elastyczny, korzystając z nich w takich miejscach, w których są widoczne dla publiczności – dla obu stron to jest bardzo ważne, żeby te fundusze, te środki służyły tej aktywności muzealnej, która jest najbardziej widoczna, która jest najbardziej ceniona i która społecznie – dużo było o tym mowy – jest najbardziej potrzebna, to jest właśnie ten obszar.

W tej chwili myślę, że mogę sie tym pochwalić, chociaż wiem, że budzi to też pewne kontrowersje: od zupełnie niedawna mamy nowa identyfikację wizualną, która zastąpiła gotyckie okno, była wzorowana na jednym z tych widocznych tu okien i przez wiele dziesięcioleci towarzyszyła naszemu muzeum, ale która to identyfikacja w dzisiejszych czasach w oddziałach, które mają tak wiele różnych aktywności w różnych profilach nie do końca oddawała nasze możliwości, jak sądzę. Mogę powiedzieć z satysfakcją, że ta dopiero co wprowadzona przez nas identyfikacja już zdążyła zdobyć dwie bardzo prestiżowe międzynarodowe nagrody w konkursach designerskich, między innymi Grand Prix – z czego jesteśmy ogromnie dumni – w takim bardzo ważnym międzynarodowym paryskim konkursie designerskim.

Mówię o tym, z tego względu, żeby wskazać, jakiego rodzaju działania może muzeum podejmować, dzięki wsparciu mecenasa. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że taka współpraca jest między nami zawiązana. Jest to taki zastrzyk, który – nie zapominajmy o tym to też trzeba powiedzieć – jest takim dodatkowym wsparciem dla środków, które przede wszystkim zawdzięczamy jednak organizatorowi.

Fot. Kazimierz Netka.

To o czym już pan premier mówił dzisiaj: przejście naszego muzeum pod Ministerstwo, odbyło się powtarzam, w pełniej odpowiedzialności atmosferze to było zbudowane. Dotychczasowi organizatorzy w taki sposób godny naśladowania potrafili dobro wspólne, dobro publiczne wznieść ponad innego rodzaju aspekty, które czasami na co dzień może w tej naszej działalności nam nie pomagają. Byłem naprawdę zbudowany tym. Bardzo chciałbym podziękować za to wsparcie, z którego rzecz jasna na co dzień czerpiemy i które jest dla nas fundamentalnym wsparciem – to jasne. To ponad 20 milionów dotacji podmiotowej, plus oczywiście jeszcze środki z dotacji celowych na konkretne działania muzealne. To rzeczywiście są bardzo duże fundusze. Czujemy odpowiedzialność w ich wydatkowaniu ale fundusze właśnie mecenasowe, związane z mecenatem, to test to, co przez długie lata było piętą achillesową polskiego muzealnictwa czy w ogóle polskiej kultury. Była tu o tym mowa, że w Polsce z wielu względów nie ma tej tradycji, która w krajach rozwiniętego, bogatego Zachodu istnieje od dziesięcioleci, a może i dłużej właśnie mecenatu i prywatnego i mecenatu związanego z wielkim przemysłem, z wielkim biznesem. U nas są to rzeczy, które wręcz jeszcze dojrzewają, ale wszelkie tego rodzaju działania są tym bardziej pożądane i warto je jako wzór prezentować, co myślę, niniejszą naszą uroczystością czynimy i raz jeszcze: panie premierze, panie prezesie, szanowni państwo, serdecznie dziękuję! – podsumował prof. Jacek Friedrich – dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Oto informacje, które przekazał nam Konrad Mróz – Kierownik Komunikacji Zewnętrznej i Biura Prasowego PGE:

PGE Mecenasem Muzeum Narodowego w Gdańsku

Fot. Kazimierz Netka.

PGE Polska Grupa Energetyczna została mecenasem Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jest to już piąte muzeum narodowe, które dołączyło do PGE Kulturalnej Grupy Energetycznej. W ramach wspólnych działań PGE razem z Muzeum będą działać na rzecz edukacji kulturalnej oraz budowania wizerunku Muzeum jako miejsca otwartego dla wszystkich grup odbiorców.

Link do filmu, YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vxr1oNKjPVY

Od pół roku Muzeum Narodowe w Gdańsku jest instytucją w 100 % prowadzoną przez MKiDN. Podobnie Muzeum Narodowe w Lublinie czy we Wrocławiu. Polska polityka kulturalna znajduje się dziś na zupełnie innym etapie rozwoju. Dzięki zwiększeniu o 100% budżetu resortu kultury instytucje mają większe szanse rozwoju. W to wszystko wpisuje się udział spółek skarbu państwa. Działania te są uzupełniane poprzez zaangażowanie mecenasów, którzy wspierają polską kulturę nie tylko z powodu społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także z poczucia wspólnoty narodowej. Dziękuję PGE za wsparcie, dzięki któremu Muzeum Narodowe w Gdańsku będzie mogło rozwijać wiele nowych inicjatyw – mówi prof. dr hab. Piotr Gliński, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PGE stale zwiększa swoje zaangażowanie w promocję polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, obejmując mecenatem kolejne placówki i wydarzenia kulturalne w całej Polsce. Dzisiaj rozpoczynamy współpracę z Muzeum Narodowym w Gdańsku – jedną z najstarszych instytucji muzealniczych w Polsce i największą instytucję kultury na Pomorzu. W ten sposób chcemy rozwijać jego ponad 150 – letnią tradycję. W ramach współpracy PGE będzie nie tylko patronować wystawom i wydarzeniom muzealnym, ale przede wszystkim będziemy prowadzić projekty edukacyjne, otwierające bramy Muzeum na wszystkie grupy odbiorców – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W ramach współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku, PGE obejmie mecenatem wszystkie wydarzenia, wystawy i projekty specjalne organizowane w siedzibie głównej Muzeum, jak i w jego oddziałach: Oddziale Sztuki Nowoczesnej w Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie, Oddziale Etnografii w Spichlerzu Opackim, Oddziale „Zielona Brama”, Muzeum Hymnu Narodowego w dworku Józefa Wybickiego w Będominie koło Kościerzyny, Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim oraz NOMUS – Nowym muzeum sztuki.

Dodatkowo, we współpracy z Muzeum, PGE będzie realizować szereg projektów edukacyjnych i kulturalnych, mających na celu zachęcenie różnych grup publiczności – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów – do udziału i korzystania z bogatej oferty wydarzeń muzealnych.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest jednym z największych mecenasów kultury
w Polsce. Wspiera 21 instytucji kultury w całej Polsce, w tym Muzeum Narodowe
w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Narodowe w Gdańsku oraz 16 filharmonii i instytucji muzycznych.

W 2023 roku na zlecenie PGE firma Brainlab przeprowadziła badania dot. m.in. aktywności kulturalnej wśród dzieci i młodzieży. Uzyskane dane pokazują, że tylko co trzecie dziecko interesuje się kulturą i sztuką oraz odwiedza kina, muzea, wystawy i teatry. Wyniki badania pokazują, że inicjatywy, jak te realizowane przez PGE, są potrzebne, aby rozwijać wśród najmłodszych zainteresowanie kulturą i sztuką.

Dlatego, PGE aktywnie wspiera kulturę, nie tylko poprzez mecenat wydarzeń
i instytucji kulturalnych, ale przede wszystkim zachęcając wszystkich do kontaktu ze sztuką i obcowania z kulturą. W ramach swojej działalności kulturalnej szczególnie wspiera inicjatywy edukacyjne, których celem jest zapewnienie powszechnego dostępu sztuki. Działania te realizuje poprzez program „PGE Kulturalna Grupa Energetyczna”.

W 2022 roku w instytucjach kultury wspieranych przez PGE zostało zorganizowanych ponad 6 tys. pojedynczych wydarzeń, w których wzięło udział blisko 6 mln osób. Dodatkowo, w muzealnych programach edukacyjnych, wspieranych przez PGE, wzięło udział ponad 960 tys. dzieci. Oznacza to, że co czwarty uczeń w Polsce wziął udział w zajęciach z dziedziny kultury, które zostały zrealizowane ze wsparciem PGE – poinformował Konrad Mróz – Kierownik Komunikacji Zewnętrznej i Biura Prasowego PGE.

Nie tylko ze względu na CSR, ale również z potrzeby serca

To bardzo silne wzmocnienie bogactwa kulturowego i etnicznego regionu, polskości województwa pomorskiego. Czyni je bardziej atrakcyjnym na skale nie tylko Europy, ale również świata, bardziej atrakcyjnym dla zagranicznych inwestorów. Wzmacnia ochronę przed próbami wymazania tego bogactwa województwa pomorskiego i Polski, wymazania ze świadomości ludzkości, przed wykreśleniem z kart historii, ze światowego wykazu atrakcji kulturowych, turystycznych województwa pomorskiego i Polski.

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *