Pomorskie życia pełne

Najpierw wykrzyknik, potem słowo. Jakie wzbudzi odczucia za granicą? Dowiemy się w Mediolanie, w czerwcu, podczas Wystawy Światowej EXPO '2015

„!Pomorskie życia pełne” – nowy znak w promocji województwa pomorskiego

Do 15 kwietnia 2015 r. wyróżnikiem Pomorskiego była figura, przypominająca koguta. Niektórzy jednak jeszcze teraz protestują: to nie kogut, to ludzik. W każdym razie, „grzebień” na głowie ów ludzik miał. Pod spodem był napis: „Pomorskie – dobry kurs”. Oto, jaki ów symbol był:

wzor_znak_promocyjny

Źródło ilustracji (znaku): Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Od 15 kwietnia 2015 roku, województwo pomorskie ma nowy znak rozpoznawczy, a właściwie napis: „!Pomorskie”, z dopisami, np: “życia pełne”. Tak wygląda:

z17757106Q,Nowe-logo-wojewodztwa-pomorskiego

Źródło ilustracji (znaku): Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Opracował ten napis znany artysta, Andrzej Pągowski. I wykonał. Publiczna inauguracja prezentacji tego nowego symbolu gospodarki i kultury Pomorskiego odbyła się 15 kwietnia, w Urzędzie Marszałkowskim, w Gdańsku. W skali globu logo “!Pomorskie” zostanie pokazane podczas Wystawy Światowej EXPO '2015 w Mediolanie, w czerwcu bieżącego roku.

IMG_0103

– Strategicznym wyzwaniem dla stworzenia marki regionalnej jest znalezienie jednego, spójnego i wyróżniającego województwo pomorskie przesłania, które powinno się dać łatwo utrwalić w pamięci potencjalnych odbiorców – mówił Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa Pomorskiego. – Znak taki powinien zachęcać do zainteresowania się naszym regionem, przekonywać, że w Pomorskiem można zaspokoić swe potrzeby. Na przykład turystyczne, biznesowe, edukacyjne. Dla zwizualizowania tego przesłania powstał znak promocyjny, a inspiracją przy jego tworzeniu były uniwersalne, proste skojarzenia i symbole związane z atrakcyjnością, radością życia, energią, czyli z wartościami charakterystycznymi dla województwa pomorskiego.

Pomorskie dąży do tego, by uzyskać przewagę konkurencyjną, by być regionem atrakcyjniejszym od wielu innych w kraju i za granicą. Nowy znak promocyjny ma służyć powiadamianiu ludzi o tym, że u nas jest lepiej niż gdzie indziej. Proces budowania takiej marki terytorialnej jest bardzo skomplikowany – uzasadniała Patrycja Szczygieł, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Silna marka jest silnym wsparciem rozwoju procesów innowacyjnych i podniesienia konkurencyjności lokalnych firm.

IMG_9958

Niestety, marka, wyobrażenie, sposób widzenia regionu są wielowymiarowe. Mają formę góry lodowej. Widać zaledwie kawałek, czyli logo, nazwę, slogan. Pod „wodą”, czyli niewidoczna pozostaje większa część: gospodarka, edukacja, postawa społeczności lokalnej, kultura, współpraca podmiotów publicznych i prywatnych, polityka władz lokalnych, system wartości i system zachowań – mówiła Marta Chełkowska, dyrektor Departamentu Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP). Musimy ludzi przekonać że ta część mało widoczna jest u nas najlepsza. Potem sprawić, by sobie kojarzyli to, co dobre, z naszym znakiem rozpoznawczym, czyli z „!Pomorskie”.

Podstawową ideą przedstawionej strategii promocji regionu jest potrzeba budowania marki terytorialnej. Budowa wizerunku Pomorskiego jest zadaniem kompleksowym, znacznie trudniejszym niż budowanie marki produktowej, usługowej, marki korporacyjnej czy choćby marki miasta. Obejmuje wiele bardzo zróżnicowanych aspektów i dziedzin życia związanych z danym regionem, odnosi się do historii, kultury, stylu życia i mentalności mieszkańców, gospodarki i biznesu, turystki, specyfiki architektonicznej i atrakcyjności miejscowości, a także aspektów związanych z naturą, krajobrazem oraz klimatem.

– Województwo pomorskie charakteryzuje się ponadprzeciętną liczbą atrybutów wskazujących na wysoki poziom życia w regionie – przekonywał Sławomir Lucewicz, zastępca dyrektora Departamentu Turystyki i Promocji UMWP. Do najważniejszych zaliczono: nadmorskie położenie, walory przyrodnicze, złożoną historię z duchem wolności w tle, dynamiczną zdywersyfikowaną gospodarkę, najatrakcyjniejsze walory turystyczne, najlepsze warunki do życia, najbardziej zadowolone z życia społeczeństwo w Polsce. Dlatego też kluczowym przesłaniem dla regionu została „pełnia życia”, umożliwiająca spełnienie potrzeby samorealizacji, życia w harmonii, pokonywania barier, zachowania równowagi między pracą, karierą a czasem wolnym dla na realizację pasji i zainteresowań, dążenie do podniesienia jakości życia, rozwoju zawodowego i osobistego.

IMG_0059

Pierwszą znaczącą okazją do przekonywania mieszkańców kuli ziemskiej, że u nas jest najlepiej, będzie Wystawa Światowa EXPO '2015 w Mediolanie. Tam po raz pierwszy podczas tak ważnego wydarzenia, ukaże się znak: „!Pomorskie – życia pełne” – mówiła Anna Grapatyn-Korzeniowska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP. Pomorskie pokaże się tam, w Pawilonie Polskim, w dniach 1 – 7 czerwca br. Przewiduje się, że odwiedzi nas kilkadziesiąt tysięcy osób. Partnerami samorządu województwa w przygotowaniu pomorskiej ekspozycji, są Gdańsk, Gdynia i Sopot. Wykorzystany w promocji regionu zostanie temat przewodni EXPO Mediolan: „Wyżywienie planety, energia dla życia”. Planowana jest gala pomorskiego biznesu, a także seminarium turystyczne i prezentacje pomorskiej kultury, w tym wystawa bursztynu i designu (artystycznego projektowania przedmiotów).

Pokazanie się Pomorskiego Na EXPO Mediolan ma na celu m.in. zbudowanie pozytywnego wizerunku Pomorza we Włoszech, przedstawienie naszej oferty inwestycyjnej, nawiązanie kontaktów biznesowych, prezentacja ekskluzywnej oferty turystycznej. Zostaną zorganizowane spotkania biznesowe, np. wizyta studyjna w Como – zapowiada Anna Golec z Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP. Partnerami będą: włoski region Lombardia, Konsulat Generalny RP w Mediolanie, Compagnia delle Opere, Enterprise Europe Network Lombardia.

Teraz sukces zależy od tego, jakie zrodzą się u mieszkańców Ziemi skojarzenia tego, co pokażemy, ze znakiem „!Pomorskie”. Marka to bowiem nie tylko znak, to również odczucia, jakie ów znak wzbudza.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *