Nadzieje i niepewności biznesmenów

Noworoczne spotkanie pomorskich przedsiębiorców

Dobrym w smaku szampanem wznieśli toast i powitali Nowy 2016 Rok członkowie „Pracodawców Pomorza”, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Uroczystość odbyła się 14 stycznia (czwartek) w Dworze Artusa w Gdańsku. Mimo świątecznych nastrojów, biznesmeni mówili też o niepewności, o spadającym kursie złotego, ale pocieszeniem jest wzrost konsumpcji.

Fot. W+éodzimierz Amerski 080

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych Pomorza, świata nauki, kultury, polityki, biznesu, mediów, sportu oraz biznesowi partnerzy zagraniczni.

Fot. W+éodzimierz Amerski 093

Gości powitał Wiesław Szajda, Prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zrzeszającej 2500 firm dających łącznie ponad 20 tys. miejsc pracy, podziękował za udział w jubileuszowych obchodach 70-lecia Izby. Wspomniał o uchwaleniu 24 lipca 2015 roku uchwały sejmowej dotyczącej szkolnictwa zawodowego, co napawa optymizmem, że zacznie przybywać w naszym kraju fachowców różnych specjalności. Podziękował prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Teresie Kamińskiej, że od 10 lat bada losy absolwentów pomorskich szkół zawodowych. Większość z nich znajduje miejsce pracy w wyuczonym zawodzie. Pochwalił prezes Teresę Kamińską za to, że powołała do życia Pomorski Klaster Edukacyjny, spełniający oczekiwania pracodawców. Dwie szkoły zawodowe w Gdańsku i Wejherowie mają coraz więcej uczniów, co tez napawa optymizmem.

Fot. W+éodzimierz Amerski 087

Prezes Szajda do licznie zebranych przedsiębiorców powiedział też o ubiegłorocznych targach morskich Baltexpo, ukazujących wzrost polskiego przemysłu stoczniowego. W Pomorskiem coraz lepiej mają się porty, powstaje coraz więcej dróg, czego dobitnym przykładem jest prawie gotowy tunel pod Martwą Wisłą. Wzrasta eksport polskich wyrobów, PKB już drugi rok przekracza 3 proc. W 2016 roku o 5 proc. ma wzrosnąć konsumpcja, co też dobrze wróży przedsiębiorcom.

Fot. W+éodzimierz Amerski 096

Zbigniew Canowiecki, prezes Pracodawców Pomorza, na wstępie z niepokojem stwierdził, że niektórzy jego znajomi przedsiębiorcy rozważają likwidacje lub sprzedaż swoich firm, bo spada wartość złotego i jest ona najniższa od 23 lat. Rodzą się problemy na rynku pracy, powstają obawy przed zbyt dużą ingerencją państwa w gospodarkę. Przykładem tego jest Energa, która poprzez zmiany kierownictwa odnotowała znaczny spadek wartości. Zbyt agresywne jest działanie izb skarbowych i komorniczych, bo brakuje pieniędzy w państwowym budżecie. To niepokoi, ale na szczęście jest wzrost konsumpcyjny. Ma się on utrzymać w naszym kraju przez dwa najbliższe lata. Z tego względu nie powinna wystąpić groźna sytuacja w branży przedsiębiorców.

Fot. W+éodzimierz Amerski 130

Prezes Canowiecki, dostrzegając na sali wicemarszałek Hannę Zych-Cisoń (na powyższym zdjęciu z prawej) jako przykład wzrostu produkcji podał dwie firmy Energomontaż Północ Gdynia i Mostostal Pomorze, które mają coraz więcej zleceń. Jak stwierdził, rozwija się cała branża informatyczna, zatrudniająca coraz więcej osób. Grupa Lotos uruchamia kolejny program inwestycyjny wartości 3 mld zł. W tym roku mają ruszyć nowe inwestycje – terminal gazowy GASPOL i terminal kontenerowy DTC. Ma też zostać otwarte Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W gdańskich dzielnicach powstają nowe obiekty dydaktyczne, obiekty sportowe, w tym i planowane pływalnie, Za 110 mln zł ma zostać zakupiony w tym roku nowy tabor komunikacji miejskiej. Co jest bardzo istotne, że marszałek pomorski na 2016 rok wyasygnował 160 mln zł na zwrot pracodawcom wynagrodzeń ponoszonych na rzecz zatrudnianych osób poniżej 30 roku życia. Canowiecki zaapelował, aby pomorskie było miejscem dobrej współpracy ludzi biznesu z władzą samorządową.

Fot. W+éodzimierz Amerski 105

Sławomir Halbryt, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, w asyście prowadzącej spotkanie Beaty Ligman, szefowej Biura Promocji w Urzędzie Marszałkowskim, powiedział że wspólna integracja pozwoli łagodniej przejść przez problemy związane z niepewnością. Rok 2016 jest rokiem ogromnych szans, bo pieniądze unijne dają nam ogromną szansę na dokonanie drugiego skoku cywilizacyjnego.

Fot. W+éodzimierz Amerski 115

Marszałek pomorski Mieczysław Struk stwierdził, że integracja jest nam bardzo potrzebna. Razem możemy więcej osiągnąć. Nie wiemy co nas czeka w branży paliwowej i energetycznej. Bądźmy jednak dobrej myśli. Pracodawcy dają miejsca pracy, dbają o godność swoich pracowników. Zdają sobie z tego sprawę, że człowiek to największy podmiot w polityce ogólnie rozumianej. Samorząd regionalny dołoży starań aby wykorzystać środki unijne do stymulacji gospodarki. Tak abyśmy wyprzedzili inne regiony krajowe jak i europejskie. Marszałek życzył przedsiębiorcom dobrych interesów i rozwoju firm.

Fot. W+éodzimierz Amerski 116

Wiceprezydent Gdańska ds. rozwoju gospodarczego Andrzej Bojanowski życzył zdrowia oraz odwagi z rozwagą. Poprzez dobrostan firm tym samym będzie się lepiej żyło mieszkańcom gdańskiej metropolii.

Fot. W+éodzimierz Amerski 125

Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Miasta Gdyni, wraz z Wiesławem Szajdą, w towarzystwie marszałka Mieczysława Struka i wiceprezydenta Andrzeja Bojanowskiego i rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernarda Lammka, lampkami szampana wznieśli toast za pomyślność w 2016 roku.

PP fota

Spotkanie noworoczne Pracodawców Pomorza było okazją do zrobienia sobie wspólnych pamiątkowych zdjęć. Na powyższym od lewej: Jerzy Pilarski – przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK w Gdańsku, Wiktor Tyburski – dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, Antoni Filipkowski – wydawca Magazynu Społeczno-gospodarczego Polski Północnej Forum Pomorskie, Zbigniew Canowiecki – Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza”, Witold Namyślak – burmistrz Lęborka i Bogdan Oleszek – przewodniczący Rady Miasta Gdańska.

Fot. W+éodzimierz Amerski 136

W tym roku wszystkim gościom noworocznego spotkania przy wyjściu z Dworu Artusa, podobnie jak przed rokiem, wręczano ścienne kalendarze wydrukowane przez firmę Ekoinbud, zarządzanej przez prezesa Tomasza Balcerowskiego. Na powyższym zdjęciu kalendarz przegląda Stanisław Lange, prezes klubu lekkoatletycznego Lechii Gdańsk, organizatora dużych imprez ulicznych m.in. Biegu Dominika na gdańskiej starówce czy Międzynarodowych Zawodów w Chodzie Sportowym o Puchar Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

Wła-49 (amerski49@wp.pl)

Fot. Włodzimierz Amerski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *