Nagrody PIP wręczono w Dworze Artusa

Przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu: promowanie kultury pracy, troski o życie i zdrowie pracownika to dobro, które zawsze pozostaje nasze

Z nimi będziesz najbezpieczniejszy

Wielkie sukcesy odnoszą pomorscy pracodawcy w konkursach dotyczących stwarzania najlepszych miejsc zatrudnienia. Dają dobre przykłady wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR. To przynosi korzyści.

W bieżącym, 2015 roku, pomorzanie z powodzeniem konkurowali o najwyższe laury w kraju. Podsumowania tych efektów dokonano w piątek, 20 listopada 2015 roku, w Dworze Artusa w Gdańsku. Organizatorem uroczystej gali była Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. Skuteczna rywalizacja jest możliwa dzięki współdziałaniu w Pomorskiem różnych organizacji, instytucji, a przede wszystkim pracodawców, bo to oni zwyciężają, tworząc jedne z najlepszych w kraju warunki do wykonywania obowiązków zawodowych przez ludzi, zatrudnionych w przedsiębiorstwach, instytucjach, organizacjach.

IMG_0740

Na zdjęciu: Minister Iwona Hickiewicz – główny inspektor pracy. Fot. Kazimierz Netka.

– Państwowa Inspekcja Pracy od wielu lat rozszerza swą działalność w zapobieganiu wypadkom, w ochronie zatrudnionych i poszukuje nowych rozwiązań – powiedziała minister Iwona Hickiewicz – główny inspektor pracy, podczas uroczystości w Dworze Artusa. – Z dużą satysfakcją przyjmuję coraz większe zainteresowanie inicjatywami naszych służb. Mamy świadomość, że podejmowanie działań zwiększających bezpieczeństwo pracy, stosowanie ponadstandardowych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia i życia, jest dużym wyzwaniem. Inwestujący w bezpieczeństwo i higienę pracy wiedzą, że nie tylko zapobiegają wypadkom, chorobom zawodowym, ale również budują pozytywny wizerunek swej firmy, jej dobrą markę, co jest nie do przecenienia. Dzisiejsze spotkanie to doskonała okazja do promowania tych pracodawców, przedsiębiorców, którzy swymi działaniami udowadniają, że sukces ekonomiczny to również efekt dbałości o bezpieczeństwo pracy. Wszystkim tegorocznym laureatom serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w działalności na rzecz szeroko rozumianej ochrony człowieka w środowisku pracy. Państwa dokonania są przykładem dla wszystkich, którzy może jeszcze nie dostrzegają wartości skutecznej ochrony pracy. Serdecznie dziękuję również wszystkim naszym partnerom, instytucjom, którzy niezmiennie, od wielu lat, z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku realizują różne inicjatywy promujące bezpieczeństwo w środowisku pracy. Niech to nasze dzisiejsze spotkanie będzie kolejnym kursem do podejmowania nowych, ambitnych dokonań, do promowania kultury bezpieczeństwa w myśl zasady, że bezpieczeństwo, troska o życie pracownika to dobro, które zawsze pozostaje nasze – powiedziała minister Iwona Hickiewicz.

IMG_0737

Na zdjęciu: Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska – okręgowy inspektor pracy w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

– Firmy działające na terenie naszego województwa, podmioty, uczestniczące w konkursach promujących działania na rzecz bezpieczeństwa pracy oraz poszanowania praw pracowniczych, odnoszą wielkie sukcesy – mówiła Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska – okręgowy inspektor pracy w Gdańsku. Oto dowody. Pomorskie gospodarstwo rolne państwa Izabeli i Janusza Bystron zostało uznane za najbezpieczniejsze w Polsce. Znajduje się ono we wsi Sławki w powiecie kartuskim. Zwyciężyło w XIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Pierwsze miejsce na etapie ogólnopolskim Konkursu Lodołamacze w kategorii Zatrudnienie Chronione zdobyła Chojnicka Spółdzielnia Socjalna. Dzisiaj podsumowujemy przestrzeganie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach i w tej dziedzinie pomorzanin jest na pierwszym miejscu w kraju. Z analiz wynika, że najwięcej wypadków jest w przemyśle przetwórczym, a do najcięższych wypadków dochodzi w budownictwie. Dlatego, nie możemy zapominać o tym, jak ważna jest rola społecznych inspektorów pracy i służb bhp, jak odpowiedzialne zadania przyjmują na siebie – mówiła Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska – okręgowy inspektor pracy w Gdańsku.

IMG_0776

Na zdjęciu: Laureaci konkursów i organizatorzy rywalizacji – podczas uroczystości w Dworze Artusa w Gdańsku – w jednym z najbardziej prestiżowych zabytkowych salonów w Polsce. Fot. Kazimierz Netka.

Wyniki. Konkurs „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej” – XXII edycja:

W kategorii pracodawców zatrudniających do 50 pracowników: I miejsce – Image Silver Izabela Szymańska, ul. Sucha 20, Gdańsk, właścicielka Izabela Szymańska; II miejsce – Abatec Sp. z o.o., ul. Norwida 31, Słupsk, prezes zarządu Monika Pańko.

IMG_0751

W kategorii pracodawców zatrudniających od 51 do 250 pracowników: I miejsce – Rolls-Royce Poland Spółka z o.o., ul. Kopernika 1, Gniew, dyrektor zakładu Adam Plath; zakład zajął również I miejsce w etapie ogólnopolskim konkursu, którego podsumowanie odbędzie się w 25 listopada 2015 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. II miejsce – INTERDREX Sp. z o.o., ul. Gdańska 50, Bieszkowice, prezes zarządu Iwona Plińska.

W kategorii pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników: I miejsce – nie przyznano; II miejsce – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gdyni Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 169, prezes zarządu Bogusław Stasiak.

Konkurs „Buduj Bezpiecznie”: I miejsce – ERBUD SA. – budowa galerii usługowo – handlowej „DEKADA” w Malborku przy Al. Rodła, kierownik budowy Anna Samulak; II miejsce – ALLCON Budownictwo Sp. z o.o. sp. k. – Budowa kompleksu mieszkalno – usługowego „AWIATOR” przy Al. Jana Pawła II w Gdańsku, kierownik budowy Krzysztof Nowik; III miejsce – IDSBUD S.A. – Rozbudowa Centrum Handlowego AUCHAN przy ul. Szczęśliwej w Gdańsku, kierownik budowy Marek Klimaszewski.

IMG_0739

Konkurs „Najaktywniejszy zakładowy społeczny inspektor pracy”: I miejsce – Adam Bujak – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., Gdańsk, ul. Zamknięta 18; II miejsce – Gustaw Czarnowski – Poczta Polska S.A., Gdańsk, ul. Targ Rakowy 7/8.

Konkurs „Najaktywniejszy pracownik Służby BHP”: I miejsce – Katarzyna Małecka, Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. w Gdańsku; II miejsce (ex aequo): Sylwia Janowicz, ZF Polpharma S.A w Starogardzie Gdańskim; Kacper Nowaczyk, RADMOR S.A. w Gdyni; III miejsce (ex aequo): Edward Różański, Łączpol Sp. z o.o. w Gdańsku; Małgorzata Hillar, ANTADO Sp. z o.o. w Straszynie.

– Nasze działania, społecznych inspektorów pracy, nie byłyby pełne, gdyby nie zaangażowanie Państwowej Inspekcji Pracy – mówił Gustaw Czarnowski, najaktywniejszy zakładowy społeczny inspektor pracy. Podkreślił, że ogromny udział w trosce o ochronę pracowników mają związki zawodowe. Wskazał cztery osoby z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku dzięki którym zdobył dużą wiedzę na temat działalności społecznego inspektora pracy. Oto te osoby: Aleksander Zając, Henryk Batarowski, Ewa Major, Izabela Struczyńska.

IMG_0735

– Państwowa Inspekcja Pracy, oprócz działań stresujących jakimi są kontrole, realizuje też zadania prewencyjne i promocyjne, bardziej sympatyczne, miłe, jak ta dzisiejsza uroczystość – mówił Krzysztof Lisowski – zastępca okręgowego inspektora pracy ds. prawno – organizacyjnych w Gdańsku, podsumowując galę w Dworze Artusa. – Poprzez działania właścicieli przedsiębiorstw, instytucji, służb bhp, społecznych inspektorów pracy, dążymy wszyscy do tego, by pracownicy czuli się bezpiecznie. Ilustruje to łacińska formuła: mecum tutissimus ibis, czyli: ze mną będziesz najbezpieczniejszy. Ze mną, czyli z pracodawcą i z osobą czuwającą nad tym, by warunki pracy były jak najlepsze.

Jakie pożytki mogą mieć firmy ze społecznej odpowiedzialności biznesu? Można się tego dowiedzieć na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl . Przestrzeganie zasad, zwanych w skrócie CSR – Corporate Social Responsibility – społecznej odpowiedzialności korporacji, przede wszystkim jest korzystne dla zatrudnionych, dla otoczenia firm. Biznesmeni stosujący te reguły, cieszą się uznaniem, poważaniem; uznawani są za solidnych partnerów gospodarczych.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *