O efektach wynalazczości w praktyce – na Venture Day

Co się dzieje z naukowymi osiągnięciami? Jakimi sposobami najszybciej można je kierować do przemysłu? Na takie pytania starali się znaleźć odpowiedzieć uczestnicy trzeciej edycji Venture Day w Gdańsku

Dzień spotkania nauki z biznesem

Od lat mówi się w Polsce o komercjalizacji wyników badań naukowych. Ciągle z wykorzystywaniem w praktyce wynalazków powstających na uczelniach, nie jest jednak w Polsce najlepiej. Podczas obecnego okresu unijnego finansowania przedsięwzięć, zastosowano „przymus” współpracy naukowców z przedsiębiorcami. Producent ma wybierać sobie naukowców, a dotacja zostanie udzielona wtedy, gdy do takiego porozumienia dojdzie, a głównymi dysponentami pieniędzy na ten cel mają być przedsiębiorcy. Ułatwieniem w nawiązywaniu kontaktów było wydarzenie pt. Venture Day, które 20 listopada 2015 roku odbyło się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, należącym do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

IMG_0814

W imprezie tej, organizowanej po raz trzeci, pragnęło uczestniczyć ponad 120 pomysłodawców. Venture Day to bowiem szansa na zdobycie inwestora lub nawiązanie współpracy i wdrożenie pomysłu w dużej korporacji – czyli zawarcie partnerstwa biznesowego z dużymi przedsiębiorstwami działającymi w nurcie open innovation – informowali organizatorzy przed rozpoczęciem spotkania. – Venture Day to nowoczesna, ale już sprawdzona formuła kontaktu, spotkań, poszerzania wiedzy. To unikatowa szansa na nawiązanie współpracy i zweryfikowanie pomysłu. Patronat nad tym wydarzeniem sprawowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które dodatkowo na koniec konferencji zaprosiło na Science & Business Mixer, którego gospodarzem był Sopot.

IMG_0816

Najważniejszymi elementami wydarzeń podczas Venture Day są „szybkie” spotkania pomysłodawców z instytucjami, które mogą 
ich wesprzeć w dalszym rozwoju.

– Odbywają się one w dynamicznej formule speed dating, w której pomysłodawcy mają 15 minut na przedstawienie swojej propozycji reprezentantowi funduszu inwestycyjnego – mówiła Izabela Disterheft, przedstawiciel Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dyrektor Biura Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego im. Profesora Hilarego Koprowskiego. W tym roku nowością speed datingu była możliwość kontaktu również z centrami R&D (ośrodków badawczo – rozwojowych) korporacji oraz z ośrodkami badawczymi zajmującymi się komercjalizacją wyników badań naukowych.

Około 20 pomysłodawców przedstawiło swoje pomysły funduszom kapitałowym oraz przedstawicielom centrów R&D. Kto nie zakwalifikował się do speed datingu („szybkich” spotkań), mógł aktywnie uczestniczyć w Venture Day. Fundusz Black Pearls VC poprowadził dla nich indywidualne konsultacje.

Z informacji przekazanych przez organizatorów wynika, że pomysł okazał się bardzo trafny. Udział w indywidualnych konsultacjach potwierdziło prawie 50 pomysłodawców – oceniała Agata Kukwa, communications director w Black Pearls VC. Wielu z nich nie byłoby w stanie skorzystać z takiego rodzaju usługi na zasadach komercyjnych.

IMG_0789

Na zdjęciu: Uczestnicy debaty „Nauka i biznes – droga do budowy spójnego i sprawnie działającego ekosystemu”: Krzysztof Kusiak (ARP Venture), Michał Przybyłowski (Taylor Economics), Tomasz Snażyk – prowadzący (Cytowski & Partners), Marcin Kowalik (Black Pearls VC), Tomasz Perkowski (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), Małgorzata Wilińska (BSBI legal & tax). Fot. Kazimierz Netka.

Ważnymi punktami programu VD były seminaria, podzielone na trzy grupy: R&D (badania i rozwój), VC (venture capital) oraz transfer technologii i komercjalizacja. Podczas tych seminariów wybitni fachowcy, eksperci centrów R&D największych korporacji, jak m.in. Philips, czy Samsung, przedstawiciele m.in. NCBR, FNP, funduszy Venture Capital, aniołowie biznesu, naukowcy wzbogacili uczestników wiedzą z zakresu innowacyjności, wynalazczości i form ich wsparcia, a przede wszystkim wdrażania wyników prac R&D na rynku, czyli w przemyśle, w produkcji, w czynieniu wynalazków praktycznie użytecznymi.

Na zakończenie odbyła się debata pt. „Nauka i biznes – droga do budowy spójnego i sprawnie działającego ekosystemu”. Uczestniczyli w niej m.in.: Małgorzata Wilińska (BSBI legal & tax) Krzysztof Kusiak (ARP Venture), Michał Przybyłowski (Taylor Economics) Tomasz Snażyk (prowadzący – Cytowski & Partners), Marcin Kowalik (Black Pearls VC), Tomasz Perkowski (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej).

Uczestnicy zwracali uwagę na to m.in. że jesteśmy postrzegani jako kraj współpracy nauki z biznesem, ale czy tak jest rzeczywiście? Gdyby system ekoinnowacji funkcjonował, musielibyśmy go poznać. Czynnikiem limitującym jest jednak wymóg 5-letniego zaplanowania, więc nie wszystko da się przewidzieć.

Powstaje coraz więcej spin offów; tworzone są firmyprzez naukowców zamierzających odejść z uczelni. Spin off to inaczej p na bywa firma, która powstała w wyniku wydzielenia z innego przedsiębiorstwa; celem takiego spoin offu jest komercjalizacja technologii wypracowanych w instytucjach, na uczelniach, wykorzystanie w praktyce wiedzy naukowej. Są też firmy typu spin out. Obydwa typy to podmioty z zakresu przedsiębiorczości akademickiej i mają na celu komercjalizację wyników badań naukowych. W Wielkiej Brytanii powstaje 300 firm typu spin off rocznie.

Centra transferu technologii mają komercjalizować wynalazki przez udzielanie licencji. Brakuje umów między uczelniami i spółkami celowymi; umów dotyczących zarządzania własnością intelektualną. Spółki celowe utrzymują się z różnych źródeł, na przykład z wynajmowania miejsc parkingowych

W ciągu minionych 25 lat powstały specjalne strefy ekonomiczne, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości. Teraz pora na wypełnienie tego kontentem. Przykładem kontentu jest Venture Day. Nie ma rozwiązań systemowych w relacjach nauka – biznes. Są układy biznesmen – naukowiec, czyli są to kontakty międzyludzkie. W relacjach nauka biznes inwestuje się, integruje dzięki kontaktom osobistym.  W Polsce udało się wytworzyć sektor innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw.

KGHM, kiedyś współpracując z Akademią Górniczo-Hutniczą, chce teraz zakładać własne centra technologii. Bo naukowcy odchodzą z uczelni do biznesu. To zjawisko wzrasta. Ministerstwo Gospodarki przeznaczyło 64 miliony złotych na tworzenie centrów badawczo – rozwojowych poza uczelniami. Firmy nie mogą znaleźć naukowców do współpracy. Powinien powstać kodeks dobrych praktyk komercjalizacji.

IMG_0806

Po dyskusji ogłoszono wyniki konkursu stypendialnego Black Pearls VC. Potem odbył się Science & Business Mixer NCBR (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). Mixer miał oprawę plażową, mimo że odbywał się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Atmosferę brzegu Zatoki Gdańskiej zapewniła Strefa Sopot.

Organizatorzy:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. (PSSE) – to firma obecna w czterech województwach, posiadająca w sowim portfolio prawie 200 inwestorów z Polski i świata. To właśnie do niej należy Gdański Park Naukowo-Technologiczny, w którym odbywał się Venture Day. Przynależność GPNT do PSSE umożliwia m.in. szybki kontakt z inwestorami, ułatwia współpracę z uczelniami i ekspertami, a co za tym idzie: komercjalizację i transfer technologii. 
W GPNT mieści się ponad 100 firm z branży Life Science, ICT i energetyki. To dla nich i na potrzeby ich rozwoju organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, spotkania, których celem jest budowanie sieci partnerów biznesowych, czy wymiana doświadczeń.

Fundacja 3camp – celem tej Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju współpracy środowisk nauki i biznesu, szerzenie wiedzy technologicznej i innowacyjnej oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Swoją misję Fundacja realizuje skutecznie już od 8 lat.

IMG_0812

Na zdjęciu: Fragment scenerii Science & Business Mixer NCBR. Fot. Kazimierz Netka.

PATRON:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – jest agencją wykonawczą ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku, jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo – technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma dialogu między środowiskiem nauki 
i biznesu. NCBiR dysponuje środkami finansowymi, rozdzielanymi w ramach strategicznego programu badań. Pełni też funkcję Instytucji Pośredniczącej w trzech programach operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko. Stało się jednym z największych centrów wspierania innowacyjności w Polsce.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *