Najlepsze miejsce do życia, w tym także dla turystów: Metropolia nad Zatoką Gdańską, w ujściu Wisły i na Żuławach. Podsumowanie XI Kongresu Smart Metropolia w Gdańsku – stolicy Żuław i województwa pomorskiego czyli stolicy wielu społeczności. Bardzo dobre marketingowe zwrócenie uwagi na północ Polski

Fot. Kazimierz Netka.

No bo gdzie ma być lepiej jeśli nie tam, gdzie nawet królowa kładzie swą głowę? A włączenie do metropolii całych Żuław z Elblągiem uczyniłoby ją jeszcze atrakcyjniejszą i bogatszą

Fot. Kazimierz Netka.

Posiada depresje, ale też wzniesienia, równiny, jeziora, rzeki – w tym królową polskich rzek: Wisłę. Mimo depresji, może stać się najlepszym miejscem do życia. Takie jest województwo pomorskie, a dokładniej: Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS).

Dlaczego OMGGS jest taką unikatową częścią Polski oraz Europy? Po prostu, niemal każdy może poczuć się tutaj szczęśliwy. O tym rozmawiano 6 października 2023 roku podczas drugiego dnia XI edycji kongresu Smart Metropolia odbywającego się pod hasłem: „Metropolia przyszłości – gospodarka, nauka, samorząd”. Kongres został zorganizowany przez stowarzyszenie samorządowe Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot skupiające 61 miast, gmin i powiatów z województwa pomorskiego. Obrady prowadził red. Patryk Gochniewski.

Fot. Kazimierz Netka.

Plany uczynienia z metropolii nad Zatoką Gdańską miejsca najlepszego do życia zawiera dokument o nazwie: Wizja Kierunków Rozwoju Gospodarczego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot opracowana przez Think Tank Metropolia. Opracowanie to przedstawił podczas drugiego dnia XI Kongresu Metropolia przyszłości” w Gdańsku Jakub Kaszuba – prezes Zarządu Base Group Sp. z o.o.; przewodniczący Think Tank Metropolia, wiceprezes Stowarzyszenia Pracodawcy Pomorza.

Think tank „Metropolia” zainaugurował działalność 15 lutego 2023 roku. Jest wspólna inicjatywą Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. To tego think tanku zaproszono przedstawicieli samorządu, nauki oraz biznesu. Przewodniczącym został Jakub Kaszuba – prezes zarządu Base Group, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Pracodawcy Pomorza.

Fot. Kazimierz Netka.

Think Tank „Metropolia” jest rodzajem Agory – miejsca spotkań i organizacji współpracy w ramach Złotego Trójkąta – współdziałania władzy publicznej z nauką i biznesem. Jest te z inicjatorem takiej współpracy w realizacji inicjatyw gospodarczych OMGGS.

Oto jak przedstawia się wizja kierunków rozwoju gospodarczego (WKRG) dotycząca Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Ta wizja składa się z trzech części.

Pierwsza opisuje drogę do dojścia do Metropolii Wiedzy. Przewiduje się tutaj tworzenie centrów kompetencji o dużej wartości dodanej. Metropolia funkcjonująca w województwie pomorskim ma stać się liderem zaawansowanych technologii w Polsce, między innymi w oparciu o centrum kompetencji morskich, logistycznych i satelitarnych. Metropolia wiedzy ma być też elastycznym, silnym ośrodkiem akademickim i szkoleniowym.

Druga część WKRG to tworzenie Bałtyckiego Portu Nowych Idei. Ma on być miejscem wymiany nie tylko towarów, ale również idei, relacji, ludzi – mówił prezes Jakub Kaszuba podczas XI Kongresy Smart Metropolia. Powinno to być okno Europy środkowowschodniej na świat. W Bałtyckim Porcie Nowych Idei (BPNI) ma istnieć współpraca oparta na zaufaniu, otwartości, solidarności, proaktywności obywatelskiej i elastyczności w działaniu.

BPNI ma też umożliwić powstanie świetnie skoordynowanej, transparentnej sieci współpracy samorządu, nauki oraz biznesu. Tu już są i będą realizowane pionierskie w skali Polski projekty baz danych oraz narzędzi IT w sektorze publicznym.

Fot. Kazimierz Netka.

Trzeci cel wskazany w WKRG to Najlepsze w Polsce Miejsce do Życia. Metropolia w województwie pomorskim ma stać się zielono – niebieską przestrzenią do życia i rozwoju, posiadająca bogata ofertę kulturalna i turystyczną. Ma tu zaistnieć wellbeing – czyli duże możliwości znajdowania atrakcyjnej pracy i spędzania czasu wolnego.

Fot. Kazimierz Netka.

Ta ostatnia część WKRG obszaru metropolitalnego w województwie pomorskim, wywołała duże zainteresowanie. Pierwsze pytanie, jakie się pojawiło po zakończeniu prezentacji dokumentu EKRG, brzmiało: kiedy Pomorskie stanie się tym miejscem najlepszym do życia?

– Za 10 lat – brzmiała odpowiedź.

Fot. Kazimierz Netka.

Kolejnymi tematami przewidzianymi w programie drugiego dnia XI Kongresu Smart Metropolia – Metropolia Przyszłości, były bardzo ważne tematy, istotne w czynieniu metropolii nad Zatoką Gdańską miejscem najlepszym do życia:

1. Dyskusja na temat: Udane wdrożenia technologii cyfrowych w biznesie oraz samorządach. Moderator: Tomasz Mackiewicz – dyrektor Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii; Uczestnicy: Sebastian Jankowski – dyrektor działu IT-EAM w AIUT Sp. z o.o.; prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala; Marek Ostafil; Agnieszka Łasut – Klaster SINOTAIC(cyfrowe wdrożenia w biznesie); Marzena Piszko-Bojaryn – Gmina Kępice.

2. Dyskusja na temat: Udane wdrożenia automatyzacji procesów produkcyjnych oraz logistycznych w biznesie. Moderator: Ilona Miziewicz-Groszczyk – Sales & Marketing Director at Hisert; Uczestnicy: Tomasz Dziewulski – Gitary Mayones s.c.; Jakub Kaszuba – prezes zarządu Base Group Sp. z o.o.; Przewodniczący Think Tanku Metropolia; Zdzisław Kwidziński – Porta KMI Poland S.A.; Stanisław Motylski – dyrektor generalny Flex.

3. Dyskusja: Co hamuje świat nauki, przedsiębiorstwa oraz samorząd we wdrażaniu najnowszych technologii? Moderator: dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG – prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego; Uczestnicy: Alan Aleksandrowicz – prezes InvestGDA; Marek Chodnicki – Politechnika Gdańska; Robert Chryc-Gawrychowski – prezes zarządu Northvolt Systems Poland Sp. z o.o.; Tomasz Mackiewicz – Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Nic dziwnego, że metropolia nad Zatoką Gdańską ma duże szanse stać się najlepszym miejscem do życia. Wszak jest unikatem w skali Europy. Także ze względów przyrodniczych: królowa tutaj, na Żuławach, ma swą głowę, czyli ujście do Bałtyku. Delta Wisły, czyli Żuławy, których Gdańsk jest stolicą, to dzieło reprezentantów wielu Narodów Europy, a także dzieło natury od epoki lodowcowej począwszy. Gdańsk jest stolicą województwa pomorskiego, ale też stolicą wielu społeczności, grup etnicznych i kulturowych, które to miasto budowały, odbudowywały, a po II wojnie światowej tworzyły tu naukę, kulturę medycynę – głównie są to Kresowianie wschodni – ekspatrianci oraz ich potomkowie, a także imigranci z centrum Polski oraz z południa.

Obszar, na którym istnieje metropolia nad Zatoką Gdańską, był więc od bardzo dawna postrzegany jako najlepsze miejsce do życia w zgodzie i bez zaborczych zamiarów: i dla Polaków, i dla reprezentantów innych narodów Europy. I takie społeczności, które nie mają pokus zabierania cudzej własności, nie usiłują przypisać sobie czyjegoś terytorium czyli bez planów „anschlussu”, są tu bardzo mile widziane.

Kto wie, czy nie trzeba powiększyć planowanego obszaru metropolitalnego i nie zaproponować włączenia do niego także części województwa warmińsko – mazurskiego, z Elblągiem i Kanałem Elbląskim, z całymi Żuławami. O to trzeba zapytać mieszkańców wspomnianych ziem z województwa warmińsko – mazurskiego – obywateli miast oraz gmin. Takie powiększenie znacząco ubogaciłoby metropolię, uczyniło ją jeszcze bardziej sprzyjającą nauce, pracy, wypoczynkowi, czyli właśnie najbardziej nadającą się do życia. Zyskaliby na tym wszyscy.

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *