Unijne (w tym polskie) firmy mają eksportować na cały świat i powinny  być konkurencyjnymi na wszystkich kontynentach. Jakie są na to szanse – dyskutowano w Gdańsku, podczas międzynarodowej konferencji „Everywhere International SMEs” – z udziałem Elżbiety Bieńkowskiej – Komisarz UE. Przybyli też reprezentanci m.in. Wielkiej Brytanii.

Fot. Kazimierz Netka.

W Dworze Artusa w Gdańsku – o szansach rozwoju eksportu firm i międzynarodowej współpracy – dzielenia się doświadczeniami w tym zakresie.

O nowych możliwościach rozwoju eksportu mikro, małych i średnich firm, o współpracy międzynarodowej zmierzającej do stosowania nowych polityk proeksportowych, a także o wsparciu unijnym dla firm w kolejnych latach można było usłyszeć podczas konferencji z udziałem Elżbiety Bieńkowskiej, Komisarza UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. Obradowano 16 października, w Dworze Artusa w Gdańsku. Organizatorem wydarzenia była Agencja Rozwoju Pomorza (ARP), partner projektu EIS. Partnerem wspierającym projekt jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

Szczegóły dotyczące przebiegu konferencji przedstawiła nam Agencja Rozwoju Pomorza (ARP). W informacji, przekazanej nam przez ARP, napisano m.in.:

 

Fot. Kazimierz Netka

Konferencja „Everywhere International SMEs” jest podsumowaniem dotychczasowych efektów międzynarodowego partnerskiego projektu Everywhere International SMEs (EIS) realizowanego przez 9 partnerów z 7 krajów europejskich: Wielkiej Brytanii, Portugalii, Danii, Irlandii, Włoch, Chorwacji i Polski w ramach programu Interreg Europa.

 

Fot. Kazimierz Netka

Gość specjalny wydarzenia, Elżbieta Bieńkowska, Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, przedstawiła priorytety unijnej polityki dla mikro, małych i średnich firm (MSP) oraz możliwości dostępu do rynków i źródeł finansowania. Pani Komisarz poruszyła także tematykę redukcji obciążeń administracyjnych i stymulowania przedsiębiorczości wśród MSP, a także przedstawiła planowane przez Komisję Europejską kierunki wspierania MSP w kolejnych perspektywach finansowych UE oraz inicjatywy na rzecz wspierania start-upów i scale-upów. Pani komisarz Elżbieta Bieńkowska mówiła też o przyszłym, wieloletnim budżecie Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027.

Uczestnicy konferencji poznali doświadczenia partnerów projektu EIS, którzy przez dwa lata intensywnie pracowali nad wzajemną oceną systemów wspierania eksportu dla MSP w swoich regionach, poszukiwali przykładów dobrych praktyk i wspólnie tworzyli rozwiązania dla rozwijania regionalnych polityk eksportowych. W trakcie konferencji zostały przedstawione wnioski z międzynarodowych prac w projekcie, które pozwolą na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie unijnych środków na ten cel, także na Pomorzu. Na podsumowanie, w trakcie moderowanej rozmowy, uczestnicy dowiedzieli się więcej o wykorzystywaniu efektów międzynarodowych projektów w rozwijaniu polityk regionalnych.

W wydarzeniu wzięli udział partnerzy projektu EIS m.in. przedstawiciele władz Hrabstwa Hampshire i organizacji wspierających biznes w Dolnej Anglii, przedstawiciele Regionalnego Biura Komisji Europejskiej w Środkowej Danii, Agencji Rozwoju regionu Altenejo w Portugalii, Inkubatora Przedsiębiorczości z Koprivnicy w środkowej Chorwacji, a także reprezentacja regionu Emilia – Romagna we Włoszech i Powiatu Donegal w Irlandii. Partnerzy w trakcie konferencji zaprezentowali dotychczasowe efekty współpracy międzynarodowej i wypracowane kierunki dla wspierania rozwoju eksportu MSP.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Każdy region otwierając się na międzynarodowe rynki, zmaga się ze specyficznymi dla niego wyzwaniami – mówi kierownik projektu John Fitzgibbon, dyrektor biura w Brukseli Southern England Local Partners, cytowany w komunikacjie ARP. – Niektóre przodują w ich przezwyciężaniu – dzięki kompleksowym mechanizmom utworzonym w celu wsparcia działań proeksportowych dla przedsiębiorców – podczas gdy inne stawiają dopiero pierwsze kroki. W projekcie EIS uczymy się od siebie nawzajem, a zdobytą wiedzę wykorzystujemy do wprowadzania zmian w systemach wspierania eksportu dla MSP w regionach.

Spotkanie było przeznaczone m.in. dla organizacji i instytucji wspierających rozwój biznesu i przedsiębiorczości na Pomorzu, dla przedstawicieli mikro, małych i średnich firm, regionalnych i lokalnych samorządów, a także dla organizacji wspierających rozwój gospodarczy.

Oto szczegółowy program:

Otwarcia konferencji dokonali: Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego;

 

Fot. Kazimierz Netka

Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza S.A.;

 

Fot. Kazimierz Netka

Andrew Joy – Lider projektu EIS, Hampshire County Council.

Elżbieta Bieńkowska – Komisarz Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, przedstawiła programy wsparcia UE na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a także: priorytety unijnej polityki MŚP; dostęp do rynków dla MŚP (Enterprise Europe Network, Erasmus); dostęp do źródeł finansowania dla MŚP; redukcję obciążeń administracyjnych i stymulowanie przedsiębiorczości wśród MŚP.

Prezentacji dotychczasowych rezultatów projektu Everywhere International SMEs dokonano podczas rozmów moderowanych z partnerami Projektu. Moderatorem był Hans Christian Jaeger.

 

Fot. Kazimierz Netka

W pierwszym panelu wypowiadali się: John Fitzgibbon – Lider projektu EIS, dyrektor biura w Brukseli Southern England; Michael Tunney – Local Enterprise Office Donnegal (Irlandia); Martina Golčić – Koprovnicki Produzetnik (Chorwacja).

 

Fot. Kazimierz Netka

Podczas prezentacji najlepszych praktyk poruszono nast.,epujące zagadnienia: „Najlepsze rozwiązania dla firm – rola organizacji wspierania biznesu w rozwoju małych i średnich firm”, a mówiła o tym Katarzyna Matuszak – Dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

 

Fot. Kazimierz Netka

Wystąpiły też Pia Nissen – Regional Development Central Denmark Region (Dania) oraz Julia Pearson – WSX Enterprise Hampshire Office (Anglia).

 

Fot. Kazimierz Netka

W debacie na temat wykorzystania efektów projektów międzynarodowych w politykach regionalnych wystąpili: Adam Mikołajczyk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; Federica Diamanti – Regione Emilia-Romana (Włochy); Alexandra Correira – Agencia de Desonvilivimanto Regional do Alentejo (Potugalia).

Na zakończenie odbyły się rozmowy bilateralne między partnerami, organizacjami wspierającymi projekt oraz przedsiębiorcami.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *