NFOŚiGW: Gdynię i Wejherowo czeka rewolucja ciepłownicza. Będzie mniej strat energii oraz mniej pyłów w powietrzu.

Na zdjęciu: Podpisanie umowy. Fot. z Archiwum NFOŚiGW.

Poprawianie transportu ciepła w aglomeracji nad Zatoką Gdańską.

Przez trzy i pół roku będzie trwała termomodernizacja wybranych odcinków sieci ciepłowniczej Gdynia – Rumia charakteryzujących się wysokimi stratami ciepła na przesyle o łącznej długości blisko 8 km. Projekt wart 18,4 mln zł wesprze unijna dotacja. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie przeznaczył na ten cel 9,4 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – wynika z informacji, które przekazali nam Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW i Donata Bieniecka z Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW.

 

W NFOŚiGW 15 lutego 2018 r. zawarto umowę w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia, które będzie realizowane na terenie Gdyni (miasto na prawach powiatu) i Rumi (miasto w powiecie wejherowskim). Beneficjentem unijnego działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu zostało Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (OPEC). Umowę podpisali: Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski i Prezes Zarządu OPEC Janusz Różalski.

Planowane prace obejmują: wymianę ciepłociągów wykonanych metodą tradycyjną na ciepłociągi wykonane w technologii rur preizolowanych na 15 odcinkach o łącznej długości około 7,2 km, wymianę izolacji na ciepłociągach napowietrznych. Zasadniczym celem realizacji tej inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej systemu, który obsługuje OPEC w Gdyni, przez ograniczenie strat na dystrybucji ciepła na sieciach Gdynia – Rumia; na rurociągach, za pośrednictwem których przesyła się około 88% ciepła dystrybuowanego do odbiorców.

Projekt przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych (1 568 tony równoważnika CO2/rok) oraz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej (11 601 GJ/rok). Ponadto przewiduje się spadek emisji pyłów: 0,57 Mg/rok.

Termomodernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Gdyni i Wejherowa potrwa trzy i pół roku. Zaczęła się 1 czerwca 2017 r., a zakończy 31 grudnia 2020 r. Koszt całkowity realizacji projektu wynosi 18 419 250 zł, przy czym wnioskowane dofinansowanie to 9 454 000 zł, a resztę środków Spółka OPEC wygospodaruje jako wkład własny.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *