Rusza budowa spalarni odpadów w Gdańsku. Dzisiaj, 6 maja 2020 roku wydane zostało polecenie rozpoczęcia  robót. Na rozstrzygnięcie czeka odwołanie od decyzji pozwolenia na budowę, złożone przez Towarzystwo na Rzecz Ziemi z Oświęcimia. Inwestycję zrealizuje włosko-francuskie konsorcjum firm Astaldi, Termomeccanica Ecologia i Dalkia

Źródło ilustracji: Port Czystej Energii.

Po blisko dwóch latach od podpisania umowy

6 maja 2020 r. inwestor Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) w Gdańsku Port Czystej Energii – spółka miejska powołana w celu realizacji przedsięwzięcia – wydała wykonawcy formalne polecenie rozpoczęcia robót – na podstawie wykonalnej decyzji pozwolenia na budowę Budowę realizuje włosko-francuskie konsorcjum firm Astaldi, Termomeccanica Ecologia i Dalkia Wastenergy – wynika z informacji, które przekazała nam Dorota Tanaś-Michalak – specjalista ds. promocji i edukacji spółki Port Czystej Energii w Gdańsku. Oto ciąg dalszy:

Po blisko dwóch latach od podpisania umowy, spółka Port Czystej Energii wydała wykonawcy polecenie rozpoczęcia robót, tym samym rozpoczęto proces budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku-Szadółkach. Polecenie rozpoczęcia robót wydano na podstawie wykonalnej decyzji pozwolenia na budowę, której postanowieniem dnia 25 marca br. organ budowlany nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestor w dalszym ciągu oczekuje na rozstrzygnięcie odwołania od decyzji pozwolenia na budowę, złożonego dnia 4 listopada 2019 r. przez Towarzystwo na Rzecz Ziemi z Oświęcimia.

– Po wieloletnich przygotowaniach zaczynamy realizację największej inwestycji w historii Gdańska i regionu, związanej z gospodarką odpadami. Dzięki niej będziemy przetwarzać odpady nienadające się do recyklingu, a w efekcie tego procesu powstanie dla mieszkańców naszego miasta energia elektryczna i ciepło – mówi Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu Portu Czystej Energii.

– To dla Gdańska ważny moment – funkcjonująca instalacja uniezależni nas od nieprzewidywalnych zmian na rynku zagospodarowania odpadów oraz realnie wpłynie na zahamowanie nadmiernych podwyżek i ustabilizowanie opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju.

– Przez ostatnie dwa lata, jako wykonawca instalacji, koncentrowaliśmy się na działaniach projektowych i przygotowaniu produkcji. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu realizacji inwestycji i rozpoczynamy roboty ziemne, po których nastąpią prace budowlane. Cały proces budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów potrwa do 2023 roku, kiedy to planujemy oddać instalację do eksploatacji – mówi Domenico Puzzo, przedstawiciel wykonawcy – konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia i Dalkia Wastenergy.

****

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Gdańsku to nowoczesna instalacja umożliwiająca termiczne przekształcanie odpadów komunalnych oraz produkcję energii elektrycznej i ciepła z frakcji energetycznej (resztkowej) z odpadów. Paliwem w gdańskiej instalacji będą wyłącznie odpady stanowiące pozostałości po procesie sortowania, które nie nadają się do recyklingu, a zgodnie z obowiązującym prawem nie można ich składować. Odpady energetyczne to np. zużyte pieluchy jednorazowe, siatki foliowe, zabrudzony papier, czy folie po słodyczach, które dostarczają w procesie spalania prawie tyle samo energii, co węgiel brunatny. W Unii Europejskiej produkcja ciepła i energii elektrycznej z odpadów ma status energii odnawialnej i czystej, ponieważ pozwala na zaoszczędzenie tradycyjnych kopalnych źródeł energii, a stosowana technologia pozwala bardzo skutecznie kontrolować emisję i zawartość spalin. Realizacja Projektu jest ostatnim, brakującym ogniwem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionie pomorskim, umożliwiającym jego optymalizację. Wartość Projektu zaakceptowana przez Komisję Europejską to blisko 507 mln. zł netto, z czego 271 mln zł pokrywa dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Gdańska instalacja budowana i eksploatowana będzie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez konsorcjum firm Astaldi, Termomeccanica i Dalkia Wastenergy. W Polsce tego typu instalacje eksploatowane są m.in. w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie i Szczecinie. Oddanie do użytkowania ZTPO w Gdańsku planowane jest w 2023 roku – poinformowała Dorota Tanaś-Michalak – specjalista ds. promocji i edukacji spółki Port Czystej Energii w Gdańsku.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *