Niezwykły prezent w Dniu Dziecka. 60 mln złotych od NFOŚiGW  na kupno elektrycznych autobusów dla wiejskich szkół

Fot. Kazimierz Netka.

Dzięki „Kangurowi” uczniowie będą mogli podróżować bezpiecznymi oraz ekologicznymi pojazdami

60 mln zł przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie gmin wiejskich w zakupie elektrycznych autobusów szkolnych i infrastruktury do ich ładowania. Nabór wniosków ruszył 1 czerwca 2020 roku – poinformował Wydział Komunikacji Medialnej, Departament Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu. Oto ciąg dalszy komunikatu:

Resort klimatu podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza na polskich wsiach i w mniejszych miejscowościach. Nowy nabór w ramach programu „Kangur” przewiduje 60 mln zł, które pozwolą na zakup nowoczesnych autobusów elektrycznych i budowę infrastruktury do ich ładowania” – powiedział minister klimatu Michał Kurtyka.

Zapraszamy samorządy wiejskie do ubiegania się o wsparcie zakupu autobusów elektrycznych, które mają służyć do przewozu dzieci w wieku szkolnym. Przewidzieliśmy wsparcie w formie dotacji nawet do 95 proc. nie tylko na zakup nowych elektrycznych autobusów szkolnych, ale także na modernizację lub budowę infrastruktury do ich ładowania i przeszkolenie kierowców w zakresie obsługi nowych elektrycznych autobusów” – wyjaśnia wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

Program „Kangur” skierowany jest do gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, które mogą skorzystać z dofinansowania w formie dotacji bądź pożyczki.

Zależy nam, aby z programu „Kangur” skorzystało jak najwięcej gmin, dzięki czemu uczniowie będą mogli docierać do szkół bezpiecznym i ekologicznym transportem” – dodał minister.

Budżet na realizację programu wynosi do 60 mln zł, w tym: dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 40 mln zł, a dla zwrotnych form dofinansowania  – do 20 mln zł.

Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść maksymalnie do 95% kosztów kwalifikowanych. Wysokość wsparcia jest zależna od wielkości gminy oraz wysokości dochodów na jednego mieszkańca.

W przypadku pożyczki dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dofinansowaniem w formie dotacji udzielonym na to przedsięwzięcie.

Pilotażowy nabór wniosków w ramach „Kangura” zakończył się 20 sierpnia 2019 r. Jego efektem jest zawarcie umów z czterema gminami – Gręboszów, Bobowa, Bielany i Godzianów – na łączną kwotę dofinansowania ponad 9,4 mln zł, w tym dotacje o wartości ponad 8,2 mln zł.

Szczegóły naboru znajdują się na stronie internetowej NFOŚiGW.

– wynika z informacji, które przekazał nam Wydział Komunikacji Medialnej, Departament Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *