O poprawianiu dostępności. Jeśli nie usuniemy barier na własnym podwórku, w domu – nie osiągniemy polepszenia warunków życia. Chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, ale również o każdego z nas. Mówiono o tym podczas szkolenia, zorganizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Spółdzielnię Socjalną FADO

Źródła ilustracji: Transmisja z webinarium.

Likwidowanie przeszkód jest ważne dla nas wszystkich, również dla ludzi o dobrym zdrowiu

Na początku bieżącego miesiąca, 3 grudnia, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Z tej okazji warto podsumować nasze działania podejmowane w celu ułatwiania życia, usuwania barier. Trzeba tez zastanowić się, kto to jest niepełnosprawny i czy mamy prawo tak kogokolwiek określać, bo może poczuć się urażony. Przede wszystkim, prawie nikt nie jest doskonały. Dlaczego więc trzeba wyodrębniać z nas jakąś grupę, która nazwiemy niepełnosprawnymi? Przecież, ułatwiając poruszanie się, usuwając przeszkody, bariery – wszystkim ułatwiajmy życie. Tak więc, dbając o niepełnosprawnych, troszczymy się również o siebie i swoich bliskich, nawet, jeśli są superzdrowi. O młodych ludzi bardzo wygimnastykowanych, jak też o staruszków i inne osoby mające trudności w poruszaniu się, a także wymagające stałej opieki.

Powyższa problematyce poświęcone było podczas konferencję „a11yPRESS 2020″, zorganizowanej 9 grudnia 2020 roku przez Spółdzielnię Socjalną FADO z Łodzi oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zachęceni informacjami, które przekazała nam Monika Baranowska ze Spółdzielni Socjalnej „FADO” oraz Biuro Komunikacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, postanowiliśmy uczestniczyć w tym zdalnym szkoleniu.

Konferencję otworzyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak:

Szkolenie to jest kolejną dawką informacji na temat dobrych praktyk dotyczących osób z niepełnosprawnością – stwierdziła pani minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. To bardzo ważne, byśmy mogli dostosowywać warunki w przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wiele już się zmieniło, dzięki istnieniu od około roku ustawy o dostępności i środków finansowych z funduszy europejskich oraz krajowych. Dokonywane są inwestycje strukturalne w miastach, na kolei, odbywa się wymiana taboru. Wprowadzone ułatwienia posłużą wszystkim mieszkańcom. Zmiany wprowadzono m.in. w około 150 szkołach podstawowych, 120 uczelniach, 125 placówkach ochrony zdrowia, w kilkuset urzędach, 200 dworcach kolejowych. Dostępność to również preferencyjne pożyczki na poprawę warunków życia niepełnosprawnych w budynkach jednorodzinnych. Pomimo trudności związanych z pandemią, działa program Dostępność Plus. W całym kraju funkcjonuje około 2000 koordynatorów dostępności. Informujemy podmioty publiczne na temat ich obowiązków wynikających z ustawy. Będziemy udzielać kolejnych grantów na poprawę dostępności. Mam nadzieję, że przedstawione dzisiaj dobre praktyki będą miały kontynuację w następnych odsłonach tego programu. Dziękuję Spółdzielni FADO, że pomogła w zorganizowaniu wydarzenia – powiedziała pni minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Eksperci mówili o tym, jak tworzyć treści o niepełnosprawności i nie dyskryminować, a także o tym, jakie są możliwości ułatwiania życia nam wszystkim i uzyskiwania finansowego wsparcia na działania i realizacje projektów. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali m.in.:

Monika Wiszyńska z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich:

Przemysław Herman – dyrektor w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej:

dziennikarka Ewa Wołkanowska-Kołodziej:

dziennikarka Anna Goc:

Przebieg webinarium transmitowany był również językiem migowym. Składało się ono z następujących części:

– a11yPRESS SCENA – 12 krótkich wystąpień opisujących różne aspekty życia i doświadczeń osób z różnymi niepełnosprawnościami, w krótkich przerwach prezentowano wzorcowe reklamy i kampanie społeczne.

– a11yPRESS WEBINAR – prezentacje dotyczące różnych programów wsparcia ze wskazaniem w jaki sposób zwykle opowiada się w mediach o tych programach, a jak może to być robione w sposób atrakcyjny i sytuujący osobę z niepełnosprawnością w centrum wydarzeń jako podmiot a nie „przedmiot” wsparcia, prezentacje dobrych praktyk. Webinar prowadził ekspert ds. dostępności, Piotr Kowalski – członek zarządu Spółdzielni Socjalnej „FADO”:

– a11yPRESS ROZMOWY – obejmował możliwość przeprowadzenia rozmowy z osobą z  niepełnosprawnością, zadania pytań o codzienność i potrzeby oraz wsparcie. Były to rozmowy podobne do formuły „Żywej Biblioteki”.

Na zakończenie, Małgorzata Jarosińska-Jedynak – wiceminister wiceminister funduszy i polityki regionalnej podziękowała rozmówczyniom i rozmówcy za poświęcony czas. Podkreśliła, że mówiono o ważnym społecznie temacie. Dzięki przekazywaniu takiej wiedzy, będziemy coraz rzadziej świadomie kogoś dyskryminować. Sytuacja się poprawia, bo mamy coraz więcej tej wiedzy i technologie. Musiał dokonać się przełom technologicznym byśmy mogli korzystać online z tłumaczem PJM – polskiego języka migowego. Stało się to możliwe również dzięki przełomowi, jaki dokonał się w naszych głowach. Dostępność zaczyna się od drugiego człowieka, Musimy przełamywać bariery i przestać obawiać się dyskryminacji, żeby nikt nie poczuł się urażony. Tego wszyscy chcemy, zarówno sprawni jak i osoby z niepełnosprawnością. Należy o tym mówić.

Pani minister wyraziła nadzieję, że następne konferencje na te tematy będą odbywały się w normalnych warunkach; będziemy mogli spotkać się twarzą w twarz i wymieniać poglądy i doświadczenia. Podziękowała tłumaczom języka migowego, a także osobom odpowiedzialnym za umieszczanie napisów „na żywo”, podczas webinarium.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *