Obradował Konwent Gospodarczy przy Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Oto niektóre propozycje: powrót do gazu łupkowego​, przejęcie stadionu Lechii, specjalne okienko do kontaktów przedsiębiorców z naukowcami. Przypomniano o czarnej ospie. Zaprezentowano unikatowe na skalę świata innowacje Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Fot. Kazimierz Netka.

Przyszłość medycyny. Powstanie katalog przeszkód w kontaktach naukowców z przedsiębiorcami

Wynalazki są. Jak je wprowadzić w życie, jak je zmaterializować czyli skomercjalizować – jak wdrożyć do praktycznego życia byśmy wszyscy z mądrości naukowców i umiejętności biznesu mogli mieć korzyści? O tym rozmawiano podczas trzeciego posiedzenia Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU) w dniu 26 października 2023 roku, w Centrum Medycyny Inwazyjnej UCK. Gościny udzielił Gdański Uniwersytet Medyczny – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (UCK).

– Jesteśmy zaszczyceni, że członkowie Konwentu Gospodarczego na czele z przewodniczącym doktorem Zbigniewem Canowieckim przyjęli zaproszenie do świata szczególnie nam bliskiego innowacji medycznych i nowoczesnego kształcenia w zawodach medycznych – mówi prof. Michał Markuszewski – prorektor ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, witając przybyłych w imieniu prof. Marcina Gruchały – rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczącego Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita:

Fot. Kazimierz Netka.

 – Chciałbym serdecznie powitać przedstawicieli uczelni członkowskich, władz rektorskich, dziekańskich, kanclerskich, członków rad uczelni Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli dyrekcji Związku Uczelni Fahrenheita, dyrekcji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, bez którego życzliwości, zaangażowania i wsparcia nie mogłoby się odbyć dzisiejsze spotkanie. Niezmierni miło chciałbym powitać członków Konwentu Gospodarczego działającego przy Związku Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita. Serdecznie witam przedstawicieli jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego Agnieszkę Kapałę-Sokalską – członkinię zarządu województwa pomorskiego, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: Stanisława Szultkę – dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego i doktora Tadeusza Jędrzejczyka – dyrektora Departamentu Zdrowia. Witam obecnych i stałych przedstawicieli samorządów zawodowych, panią Monikę Kasprzyk – dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku, doktora Marcina Nowińskiego – wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku oraz magistra farmacji Michała Pietrzykowskiego – prezesa Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Serdecznie witam również prezesa zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot – Michała Glasera. Serdecznie witam wszystkich państwa, którzy bierzecie udział w historycznych obradach Konwentu Gospodarczego. Historycznych, bo po raz pierwszy odbywających się w murach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i jego Szpitala Klinicznego.

Innowacyjność, zwłaszcza w medycynie, to nie jest jednorazowe działanie

– Proszę państwa, posiedzenie Konwentu to wyjątkowa okazja do budowania dialogu, wymiany myśli, konsultacji pomiędzy środowiskiem akademickim uczelni członkowskich FarU: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego a otoczeniem gospodarczym, kluczowym dla rozwoju naszego kraju, naszych uczelni – kontynuował prof. Michał Markuszewski – prorektor ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:

Fot. Kazimierz Netka.

– Dynamiczny rozwój nowych technologii mobilizuje niemal każdy obszar życia. Rozumiejąc tego wagę, potrzebę, zarówno Gdański Uniwersytet Medyczny jaki podległe mu podmioty lecznicze podejmują istotne działania na rzecz innowacyjności w medycynie. Sukcesywnie wprowadzamy szereg rozwiązań niejednokrotnie pionierskich, które pozwalają w sposób etyczny wykształtować proces diagnostyki, leczenia jak również realizować procesy zarządcze i sprawniej organizować prace zespołów nie tylko terapeutycznych. Część z nich będziemy mieli okazję zaprezentować Państwu niemal namacalnie.

Mamy świadomość tego, że innowacyjność, zwłaszcza w medycynie, to nie jest jednorazowe działanie ale składowa konsekwentnie realizowanych strategii. Korzyści z tego płynące będą trwałe i realne nie tylko dla systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów.

Rolę nowych technologii dostrzegamy także w procesie kształcenia kolejnych pokoleń specjalistów w zakresie ochrony zdrowia, innowacje zarówno w zarządzaniu jak i w opiece medycznej. Życzę państwu owocnego spotkania. Mam nadzieję, że czas spędzony w murach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego okaże się inspirujący oraz dostarczy nam wszystkim wielu interesujących pomysłów do dalszej realizacji – powiedział prof. Michał Markuszewski – prorektor ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Propozycje Konwentu Gospodarczego

– Proszę państwa, w tej nowej formule Konwentu Gospodarczego działającego obecnie przy Związku Uczelni imienia Daniela Fahrenheita spotykamy się po raz trzeci – przypomniał dr Zbigniew Canowiecki – przewodniczący Konwentu, prezydent Stowarzyszenia Pracodawcy Pomorza:

Fot. Kazimierz Netka.

– Rozpoczęliśmy w październiku 2022 roku inauguracyjnym spotkaniem w Politechnice Gdańskiej. Podjęliśmy wówczas tematykę integrującą zarówno środowisko gospodarcze jak i naukowe i samorządowe. Podjęliśmy zagadnienia związane z rozwojem projektów Smart City. Program ówczesnego Konwentu korespondował z tematyką kongresu Smart City zorganizowanego w tym samym czasie przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, z którym Związek Uczelni Fahrenheita podpisał porozumienie o współpracy. Od tamtego czasu współpraca trzech środowisk na rzecz rozwoju metropolitalnego z naszej inicjatywy został powołany think tank „Metropolia” i wynikiem już prac tego think tanku, na którego czele stanął członek Konwentu, prezes Base Group Jakub Kaszuba, jest opracowanie pod tytułem „Wizja kierunków rozwoju gospodarczego Obszaru Metropolitalnego”. Jeden z tematów tego opracowania, pod tytułem „Metropolia Wiedzy” był podstawą debaty w ramach tegorocznej edycji kongresu Smart metropolia.

Z kolei kilka dni temu odbyło się spotkanie liderów think tank „Metropolia” ze strony gospodarczej z przedstawicielami uczelni. Na spotkanie przybyło trzech rektorów naszych uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej. Podczas tego spotkania, liderzy tej części gospodarczej think tanku zaproponowali pilotażowe finansowanie projektu badawczo – wdrożeniowego zaproponowanego przez rektorów, który z jakichś względów nie może być finansowany z innych źródeł. Projekt ten ma być takim pilotażem projektu nie realizowanego na rzecz jednego przedsiębiorstwa, które będzie to finansować, ale będzie tylko takim wsparciem biznesu, żeby spróbować czy można takie projekty niededykowane konkretnie dla jednej firmy realizować z wspólnych środków, które wygospodarują przedsiębiorstwa pomorskie. Nie ukrywam, że dyskusja była bardzo duża. Sformułowaliśmy wiele wniosków, które już zostały skierowane do władz i wojewódzkich i miejskich, i parlamentarzystów.

Wiosenną sesję naszego Konwentu zorganizowaliśmy z kolei w kwietniu 2023 roku na terenie tczewskiej fabryki FLEX aby dyskutować w gronie przedstawicieli zarówno nauki jak i gospodarki na temat praktycznego zastosowania wielu technologii wykorzystujących chmurę informatyczną, sztuczną inteligencję i nauczanie maszynowe.

Dzisiaj spotykamy się w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego by porozmawiać o innowacyjnej medycznie. Dzięki życzliwości profesora Marcina Gruchały – rektora GUMedu oraz Jakuba Kraszewskiego – naczelnego dyrektora UCK będziemy mieli dzisiaj możliwość wysłuchania wykładów o postępach w zakresie zwalczania epidemii oraz najgroźniejszych dla człowieka chorób. Będziemy mieli również okazję wspólnie zwiedzić Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, jest to centrum medyczne, jedno z najnowocześniejszych, jeżeli nie najnowocześniejsze centrum medyczne w Polsce. W związku z tym myślę, że takie zwiedzanie, taka wycieczka będzie dla nas niezwykle atrakcyjna, więc zachęcam, żebyśmy po tych krótkich wykładach dosłownie 15-minutowych, wyruszyli na to zwiedzanie i liczę bardzo na was.

Nim powiem o planie na następny Konwent, na sesję wiosenną, chciałbym was poprosić, całą grupę przedsiębiorców, która jest dzisiaj obecna, żeby na mój adres mailowy, przesyłać wszystkie wasze uwagi dotyczące spraw, które przeszkadzają wam w kontakcie z nauką i z uczelniami wyższymi. Z panią profesor Adrianą Zaleską-Medynską – dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, podjęliśmy postanowienie, aby stworzyć katalog przeszkód, ale z punktu widzenia biznesu, dlatego że zarówno pani profesor jak i ja bywamy często na różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach, na których słyszymy narzekania, ale one się nie przekładają później na jakieś konkretne propozycje wnioski czy przykłady. Chcemy to wszystko zebrać i jeszcze raz się zastanowić, dlatego, że przedstawiciele nauki, których dzisiaj serdecznie witam, którzy również są wśród nas, bardzo często starają się wychodzić ciągle, coś proponują i nie zawsze trafiają na podatny grunt z naszej strony. W związku z tym widzimy, że jedna i druga strona się stara, ale jeszcze nie bardzo nam to wszystko wychodzi.

Fot. Kazimierz Netka.

Proszę państwa, sesję wiosenną naszego Konwentu chciałbym dedykować energetyce i przeprowadzić taką debatę o udziale środowiska naukowego i gospodarczego w realizacji dużych projektów energetycznych, które mają być realizowane tutaj na Pomorzu. To jest energetyka jądrowa, farmy elektrowni wiatrowych na morzu; myślimy po kilku latach – bo konwent się tym zajmował wiele lat temu – co z gazem łupkowym, co z innymi jeszcze źródłami energii, w tym całej palecie zielonej energii, energii odnawialnej. Tak że przygotowujemy ten konwent i dlatego bardzo proszę i ze strony naukowców – tutaj chyba najwięcej będzie miała do powiedzenia Politechnika Gdańska – i ze strony przedsiębiorców, oczekuję inicjatywy i zasypywania mnie różnego rodzaju propozycjami, które tematy powinienem podjąć, które powinienem wskazać.

Myślę, że w naszym gronie mamy obecnie takie osoby, które w energetyce „zjadły zęby”: pan prezes Paweł Olechnowicz jest z nami – LOTOS, jest z nami prezes Krzysztof Kilian – Polska Grupa Energetyczna. Mamy doświadczenia ze strony biznesu. Jest wiele innych firm, nawet tutaj widzę, które zajmują się energią odnawialną. Bardzo proszę, mail do mnie znacie, telefon też, czekam na propozycje, żeby ta debata, którą zrobimy na wiosnę żeby była jakaś naprawdę bardzo interesująca i żeby cokolwiek też przyniosła, żebyśmy o ten centymetr znowu jakiś tam problem popchnęli – powiedział na zakończenie swego wystąpienia dr Zbigniew Canowiecki – przewodniczący Konwentu, prezydent Stowarzyszenia Pracodawcy Pomorza, prowadzący obrady Konwentu w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Wykłady

Pierwszym wprowadzeniem do dyskusji był wykład pt. „Lekcja Mpox – czyli jak przygotować się na przyszłe pandemie”, który wygłosił prof. Tomasz Smiatacz – kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:

Fot. Kazimierz Netka.

Słuchacze zdali sobie sprawę, że może czekać nas katastrofa. Pan profesor przypomniał bowiem jedne z najstraszniejszych wydarzeń z dziejów ludzkości. Mówił o chorobach, które niszczyły ludzi, na przykład ospa małpia. Ospa nadal nam dokucza; czasami również w województwie pomorskim. Co prawda, niewiele osób współcześnie umiera w Europie na tę chorobę, ale zagrożenie nadal istnieje.

„Leki jutra” – to temat wykładu który wygłosił prof. Michał Markuszewski – prorektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:

Fot. Kazimierz Netka.

Przyjemnie było usłyszeć o sukcesach w tym zakresie jakie odnosi Gdański Uniwersytet Medyczny. Pan profesor omówił znaczenie dla medycyny i pacjentów stosowania rozszerzonej rzeczywistości, sztucznej inteligencji, technologii druku 3D, medycyny precyzyjnej.

Polskim sukcesami są leki biopodobne, a osiągnięciem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest także RCMC – Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej.

„Choroba wieńcowa – największy zabójca XXI wieku. Jak zapobiegać, diagnozować i leczyć?” – to wykład, który wygłosił prof. Marcin Fijałkowski – koordynator Oddziału Chorób Strukturalnych Serca I Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego:

Fot. Kazimierz Netka.

Wskaźniki tej choroby są zatrważające. Jedna trzecia Polaków cierpi na nadciśnienie tętnicze. W GUMed istnieje jedyna w Polsce Pracownia Aferezy.

„Nowe możliwości związane z wprowadzeniem techniki robotowej do chirurgii” – wykład na taki temat wygłosił prof. Marcin Matuszewski – kierownik Katedry i Kliniki Urologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:

Fot. Kazimierz Netka.

Jaki jest „Innowacyjny szpital” – mówił lek. Adam Sudoł. W tym zakresie innowacyjności Gdański Uniwersytet Medyczny ma osiągnięcia na skalę światową zwłaszcza w Aptece, gdzie funkcjonuje robot cytostatyczny do produkcji leków. GUMed może się też pochwalić Laboratorium Centralnym. O tych sukcesach mówiły także Małgorzata Dąbrowska – kierownik Laboratorium Klinicznego oraz dr n. med. Wioletta Kaliszan – szefowa Apteki GUMed:

Fot. Kazimierz Netka.

„Smart Students, Smart Hospital – czym się charakteryzują?”. Tego uczestnicy III spotkania Konwentu Gospodarczego dowiedzieli się z wykładu, który wygłosił Dariusz Szplit – kierownik Działu Innowacji, Analityki i Wdrożeń Technologii Medycznych UCK:

Fot. Kazimierz Netka.

Dyskusja

Podczas dyskusji padło wiele spostrzeżeń, propozycji. Jakie są innowacje w placówkach medycznych podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego – mówiła Agnieszka Kapała-Sokalska – wicemarszałkini województwa pomorskiego:

Fot. Kazimierz Netka.

Dobrą wiadomością dla naukowców i biznesmenów była informacja podana przez dr Katarzynę Waligórę-Borek – dyrektor Centrum Transferu Technologii GUMed:

Fot. Kazimierz Netka.

o możliwościach nawiązywania kontaktów w jednym okienku.

Jest to nowa inicjatywa Związku Uczelni Fahrenheita. Przyświeca jej to, aby w jednym miejscu był dostęp do infrastruktury ale też do zasobów intelektualnych, projektów naszych trzech uczelni. Pragniemy, aby w ramach jednego okna była możliwość realizacji prac zleconych jak również usług badawczych i badawczo – rozwojowych, także wspólnych partnerstw i budowania konsorcjów.

Pomocą służy Karina Tykarska – broker innowacji w Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Rola Związku Uczelni powinna być większa

– Zabrakło mi informacji o tym, że Gdański Uniwersytet Medyczny leży nad morzem. Ma instytut, który w nazwie ma że jest instytutem morskim i właściwie nie było tu żadnej prezentacji, która by informowała o tym jak prowadzone są badania – stwierdził prof. Marek Grzybowski – prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego:

Fot. Kazimierz Netka.

Zabrakło mi informacji, co w obszarze ochrony ludzi, związanych z morzem, jakie badania prowadzi Gdański Uniwersytet Medyczny i Instytut związany z medycyna, morską bo Polaków w obszarze przemysłów morskich pracuje około miliona osób. Na statkach, w stoczniach, wokół przemysłów portowych, w połowach ryb i w przetwórstwie ryb w Polsce i za granicą. To około milina osób, związanych z gospodarką morską i z przemysłami morskimi, łącznie z logistyką i innymi działami związanymi z ochroną środowiska morskiego i działalnością w ogóle na morzu.

Kolejne pytanie, które zadałem podczas dyskusji, to jest istotna sprawa, że gdy wprowadzimy sztuczną inteligencję i robotyzację w medycynie, to pozostaje pytanie kto będzie odpowiedzialny za nieudane sytuacje, albo kto będzie zbierał pochwały za udane operacje, ponieważ mamy do czynienia z robotyzacją i automatyzacją już w przemysłach kosmicznych. W przemyśle lotniczym – samolotami sterują już automaty. I tak samo będzie w medycynie. Postęp w medycynie będzie szedł szybciej niż mówiono. Na to trzeba być przygotowanym z punktu widzenia lekarza, pacjenta, z punktu widzenia prawnego i z punktu widzenia ryzyk jakie powstają i z tym są związane i transferu tych ryzyk na ubezpieczenia. Na to musimy być przygotowani i tutaj ta działalność interdyscyplinarna ma duże szanse do zaistnienia bo Uniwersytet Medyczny nie tylko powinien współpracować z Politechniką ale także z Uniwersytetem – z wydziałami prawnymi i ekonomicznymi, bo to są sprawy z obszaru – jako pokazano tutaj – z obszaru łączenia ochrony człowieka, bezpieczeństwa człowieka, leczenia człowieka, ale także biznesu i prawa. Jest to duże pole do działania dla właśnie organizacji, łączącej trzy duże uniwersytety w regionie – powiedział prof. Marek Grzybowski – prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego.

Stadion trzeba przekazać naukowcom

Prezes Wojciech Falkowski poruszył sprawę dostępności terenów potrzebnych do lepszego funkcjonowania nauki oraz lecznictwa w GUMed. Można by przejąć na ten cel stadion Lechii, znajdujący się przy ul. Traugutta – zaproponował.

Paweł Orłowski – wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich, powiedział, że są także inne tereny do wykorzystania.

Wiceprezydent Pracodawców Pomorza Jerzy Jerkiewicz pytał, kiedy powstanie Centrum Pediatryczne. Odpowiedź brzmiała: jest ogłoszony przetarg na wyburzenie starych budynków. Centrum powstanie w 2027 roku.

Po części teoretycznej, uczestnicy III posiedzenia Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, udali się na zwiedzanie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Zobaczyli unikatowe urządzenia, obiekty, o których mówili naukowcy.

Więcej wiadomości znajduje się na stronie internetowej: faru.edu.pl .

Skrót: FarU oznacza Fahrenheit Universities czyli Uniwersytety Fahrenheita. FarU utworzyły następujące uczelnie: Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *