Ochrona siedlisk przyrody Biebrzańskiego Parku Narodowego dzięki wsparciu NFOŚiGW. Wzmocniona zostanie różnorodność biologiczna i krajobrazowa.

Na zdjęciu, od lewej: Kierownik Wydziału Ochrony Przyrody w Departamencie Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Leszek Jóskowiak, p.o. Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Katarzyna Zaczek, Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzej Grygoruk, Koordynator projektu z Wydziału Ochrony Przyrody w Departamencie Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Anna Jarosz. Fot. NFOŚiGW/M.Sobota.

Odkupią działki od rolników, by dać je ptakom, zagrożonym wyginięciem.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże dotację Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu na wykup gruntów prywatnych, leżących w granicach parku. Pozwoli to lepiej chronić zagrożone wyginięciem gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska – powiadomili nas Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW oraz Donata Bieniecka z Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW.

Umowę regulującą przekazanie dofinansowania w wysokości 45 580 zł (kwota ta jest jednocześnie całkowitym kosztem projektu) podpisali 2 sierpnia br. w siedzibie NFOŚiGW: p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej Małgorzata Adamska oraz Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego (BPN) Andrzej Grygoruk. Źródłem dofinansowania dla BPN jest program priorytetowy NFOŚiGW pn. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo.

Głównym celem przedsięwzięcia Biebrzańskiego Parku Narodowego będzie pozyskanie w sumie ponad 5 hektarów gruntów prywatnych, mieszczących się na terenie parku. Pierwokup będzie miał miejsce w powiatach: monieckim (gmina Trzcianne), sokólskim (gmina Dąbrowa Białostocka), grajewskim (gmina Radziłów i Grajewo) oraz augustowskim (gmina Lipsk). Wykupione działki są położone na terenach parku, ale także na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Ostoja Biebrzańska oraz specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Biebrzy.

– To są ważne dla nas działania, ponieważ gdy mamy inną własność w parku narodowym, równocześnie mamy problemy z realizacją zadań ochronnych. Kupujemy głównie nieużytki w sensie możliwości ich rolniczego wykorzystania. Bardzo często są one cennymi siedliskami przyrodniczymi różnych gatunków ptaków i roślin, Natury 2000 itd. Może zaistnieć sytuacja, że takie działki obejmiemy nawet ochroną ścisłą, bo przecież w parku ta kategoria również funkcjonuje. Na przykład tam, gdzie znajdują się fragmenty cennych lasów, planujemy wprowadzenie tego typu porządku – zaznaczył po podpisaniu umowy Dyrektor BPN Andrzej Grygoruk.

Biebrzański Park Narodowy został założony w 1993 r. Jest położony na terenie Kotliny Biebrzańskiej w woj. podlaskim. Obejmuje m.in. dolinę Biebrzy w środkowym jej biegu. Na jego terytorium znajdują się słynne Bagna Biebrzańskie i ostoje ptaków IBA (Important Bird Area) – wynika z informacji, które przekazali nam Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW oraz Donata Bieniecka z Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *