PGE Energia Ciepła, OPEC oraz Miasto Gdynia podsumowały efekty działań zawartego 5 lat temu Porozumienia  o zrównoważonym rozwoju. Jednym z sukcesów jest wysokie miejsce Gdyni w różnych rankingach (krajowych i międzynarodowych) oceny miast najbardziej przyjaznych ludziom

Fot. Kazimierz Netka

Gdynia to trzecie na świecie najlepsze miasto do życia – wg rankingu LivCom Awards z 2019 roku

Źródło ilustracji: PGE Energia Ciepła

30 września 2014 roku – to data ważna dla mieszkańców miasta. Wtedy bowiem formalnie zaczęło się współdziałanie trzech partnerów – firm i urzędu oraz mieszkańców miasta na rzecz polepszenia m.in. atmosfery w Gdyni. Tak, tej atmosfery, którą oddychamy, czyli powietrza. 20 lutego 2020 roku, podsumowano te współdziałania, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Spotkanie prowadziła Katarzyna Dudzin – Główny Specjalista ds. Komunikacji, Departament Komunikacji Korporacyjnej PGE Energia Ciepła S.A. O efektach porozumienia mówili m.in.: Marek Łucyk – Wiceprezydent Miasta Gdyni; Przemysław Kołodziejak – wiceprezes zarządu PGE Energia Ciepła; Elżbieta Kowalewska – dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła; Janusz Różalski – prezes zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej OPEC w Gdyni;

Fot. Kazimierz Netka

Ewa Barszcz – dyrektor Departamentu Handlu PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże; Piotr Surma – dyrektor ds. rozwoju OPEC Gdynia; Hanna Górecka-Banasik – kierownik Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdynia.

Fot. Kazimierz Netka

W gronie zaproszonych gości na to podsumowanie 5 lat Porozumienia byli też Maciej Kazienko – prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Tadeusz Wiśniewski – przewodniczący zarządu Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki; Stanisław Borski – wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.

Fot. Kazimierz Netka

PGE Energia Ciepła, należąca do Grupy Kapitałowej PGE, OPEC Sp. z o.o. i Miasto Gdynia
20 lutego 2020 r. podsumowały efekty działań realizowanych w ramach zawartego 5 lat temu Porozumienia o zrównoważonym rozwoju. Partnerzy podtrzymali zobowiązanie do dalszej współpracy i zakreślili działania na najbliższe lata. Szczegóły zawiera następujący komunikat, który przekazała nam Katarzyna Dudzin – Główny Specjalista ds. Komunikacji, Departament Komunikacji Korporacyjnej PGE Energia Ciepła S.A.

Fot. Kazimierz Netka

Gdynia to miasto o najczystszym powietrzu w Polsce – wg rankingu Państwowego Monitoringu Środowiska z 2016 r. na podstawie stacji pomiarowych stężenia średniorocznego pyłu PM10 i trzecie na świecie najlepsze miasto do życia – wg rankingu LivCom Awards z 2019 r. (wśród miast o wielkości od 150 tys. do 400 tys. mieszkańców). Ten status nie wynika jedynie z dogodnego położenia nad morzem, ale jest efektem pracy samorządu, mieszkańców i partnerów Miasta.

Porozumienie w sprawie Partnerstwa na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju pomiędzy PGE Energia Ciepła, OPEC i Gminą Miasta Gdyni zostało zawarte 30 września 2014 r.

Fot. Kazimierz Netka

– Rozwijanie współpracy z miastami jest elementem naszej strategii wspierania zrównoważonego rozwoju  regionów w których jesteśmy obecni. PGE Energia Ciepła jest liderem zmian środowiskowych w sektorze ciepłowniczym, a realizowane Porozumienie dowodzi jak istotny jest w naszej działalności aspekt lokalny i społeczny. Nie tylko realizujemy ogólnopolską strategię  bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale stawiamy przed sobą zadanie bycia  partnerem i zbudowania relacji z lokalnymi społecznościami – powiedział Przemysław Kołodziejak, wiceprezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Fot. Kazimierz Netka

– Zawierając Porozumienie w 2014 roku priorytetem dla nas była troska o bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Gdyni, realizowane m.in. poprzez zapewnienie dostępu do sieci ciepłowniczej z ciepłem produkowanym przez gdyńską elektrociepłownię w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Ważnym aspektem było także środowisko i współpraca w zakresie ograniczenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery, m.in. poprzez realizację służących temu inwestycji oraz wspólne działania w zakresie ograniczenia niskiej emisji – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

Efekty 5 lat współpracy: lata 2015 – 2019

Fot. Kazimierz Netka

W latach 2015 – 2019 nakłady PGE Energia Ciepła na inwestycje, modernizacje i utrzymanie majątku Elektrociepłowni Gdyńskiej wyniosły blisko 600 mln zł. W tym czasie powstały nowoczesne instalacje oczyszczania spalin, nowa kotłownia olejowo-szczytowa, która zabezpiecza mieszkańców Gdyni w czasie zwiększonego zapotrzebowania na ciepło, całkowicie został wyeliminowany mazut i zastąpiony olejem lekkim. Efektem tych inwestycji jest ograniczenie emisji pyłu o ponad 70%, tlenków azotu o 40% i tlenków siarki o ponad 70%. Dodatkowo działające elektrofiltry dają efekt oczyszczania spalin z pyłu w 99,8%. Wszystkie produkty uboczne spalania są w 100% wykorzystywane gospodarczo.

Fot. Kazimierz Netka

W latach 2015 – 2019 OPEC podłączył do sieci ciepłowniczej ponad 430 obiektów o łącznej mocy przyłączeniowej 63 MW. To tak, jakby w tym czasie do sieci przyłączyła się połowa Sopotu. W tym czasie OPEC wybudował 25 km nowej magistrali ciepłowniczej kosztem ponad 32 mln zł. Na utrzymanie i modernizację wydał 188 mln zł.

W latach 2015 – 2019 na dofinansowanie zmiany źródła ogrzewania na sieć ciepłowniczą przeznaczono dla mieszkańców Gdyni, także we współpracy z WFOŚiGW, łącznie 2,5 mln zł. W tym czasie zlikwidowano 324 piece węglowe, tym samym zmniejszając emisję CO2 o 3300 ton i 35 ton pyłów PM2,5 i PM10.

Ponad 120 obiektów na terenie Gdyni rozszerzyło dostawy ciepła o funkcję podgrzewania ciepłej wody użytkowej z sieci ciepłowniczej, co oznacza likwidację piecyków gazowych.

Wyzwania przyszłości

Fot. Kazimierz Netka

Zgodnie ze Strategią Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE udział paliw niskoemisyjnych
w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii do roku 2030 powinien przekroczyć 50 proc.
Fot. Kazimierz Netka

W PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże realizowany jest program dostosowania majątku do wymagań konkluzji BAT w optymalnym zakresie poprzez modernizację istniejących instalacji oczyszczania spalin z tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów. Dla Elektrociepłowni w Gdyni prowadzone są aktualnie analizy przedinwestycyjne, których celem jest wypracowanie możliwych do zastosowania wariantów budowy nowych źródeł przyjaznych dla środowiska, zgodnie z przyjętą strategią do 2030 roku. Nowe źródła wytwórcze zastąpią w pierwszej kolejności kocioł wodny węglowy, a w przyszłości kogeneracyjne bloki węglowe.

– Stoimy obecnie przed wielkimi wyzwaniami inwestycyjnymi – mówił Przemysław Kołodziejak, wiceprezes zarządu PGE Energia Ciepła. – Planujemy w różnych lokalizacjach w całej Polsce zwiększanie potencjału ciepłowniczego poprzez budowę do 2030 roku 1000 MW nowych mocy kogeneracyjnych. Jesteśmy liderem rynku ciepła w Polsce, chcemy być także liderem zmian środowiskowych w całym sektorze – dodał Przemysław Kołodziejak.

– Współpraca z OPEC i z Miastem Gdynia jest kluczowa dla prowadzenia naszych projektów inwestycyjnych w sposób racjonalny, skoordynowany i połączony z jednoczesnym wykorzystaniem potencjału rynkowego prężnie rozwijającej się Gdyni – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła. – Chcemy być współodpowiedzialni za rozwój sieci ciepłowniczej, wspierając w tych działaniach OPEC. Dzięki partnerskiej współpracy, ciepło z PGE Energia Ciepła może docierać do coraz większej liczby mieszkańców Gdyni – dodała Elżbieta Kowalewska.

Fot. Kazimierz Netka

Gdyński OPEC przeznaczy ponad 120 mln zł na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych. Przedsiębiorstwo skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Do roku 2023 OPEC zaplanował realizację 5 projektów infrastrukturalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i 3 projektów konkursowych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie prawie 50 mln zł.

Fot. Kazimierz Netka

– W modernizację i rozwój gdyńskiego systemu ciepłowniczego zainwestowaliśmy ponad pół miliarda złotych – mówi Janusz Różalski, prezes zarządu OPEC. – Dysponujemy nowoczesnymi rozwiązaniami na poziomie co najmniej europejskim. Obsługujemy najnowsze, inteligentne budynki, dysponujemy wyrafinowaną i  inteligentną automatyką pozwalającą dopasowywać się do każdego odbiorcy, korzystamy z najlepszych doświadczeń ciepłownictwa europejskiego. Jesteśmy współautorami europejskich standardów technicznych dla ciepłownictwa, uczestniczymy aktywnie w programach wymiany wiedzy technicznej i organizacyjnej ze Skandynawią i Niemcami. Jesteśmy laureatami Polskiej Nagrody Inteligentnego rozwoju i godła Teraz Polska. Gdyński system ciepłowniczy jest gotowy do współpracy z OZE, wielkimi pompami ciepła i źródłami przyszłości w technologii wodorowej. Będziemy świadczyli usługi akumulacji ciepła a docelowo regulatora sieci energetycznych utylizując nadwyżki prądowe farm wiatrowych na Bałtyku. Gdynia będzie dysponowała zrównoważonym miksem energetycznym – dodał Janusz Różalski.

Ogromną rolę w budowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców i kształtowaniu ich postaw w tym zakresie pełnią samorządy lokalne i ich działania na rzecz racjonalnego zaopatrzenia w ciepło i likwidacji niskiej emisji.

Fot. Kazimierz Netka

– Mieszkańcy Gdyni oddychają czystym powietrzem. I nie jest to przypadek, a efekt ciężkiej pracy na rzecz likwidacji niskiej emisji. Miasto już od 20 lat udziela mieszkańcom dotacji na likwidację pieców węglowych. Wspieramy inwestycje gdynian w odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczną. Ważnym elementem polityki gdyńskiego samorządu jest edukacja. Dalsza rozbudowa ekologicznej i bezpiecznej miejskiej sieci ciepłowniczej przy sukcesywnym wyłączaniu z eksploatacji źródeł niskiej emisji, doskonale wpisuje się w strategię miasta – mówi Marek Łucyk, Wiceprezydent Miasta Gdyni.

Fot. Kazimierz Netka

Priorytetem dla Miasta Gdyni jest wyeliminowanie do 2023 roku pieców na paliwa stałe z lokali mieszkalnych należących do Gminy. Gdynia w swych zasobach ma 5280 mieszkań komunalnych, z których 533 opalanych jest węglem (283 budynki w całości należą do Gminy, a 250 do wspólnot mieszkaniowych). Efektem ekologicznym tego Programu będzie 3068 ton redukcji emisji CO2, 32 tony rocznie redukcji emisji pyłów PM2,5 i PM10, ponad 30 ton redukcji emisji tlenków siarki.

Fot. Kazimierz Netka

Gdynia aspiruje do Europejskiej Nagrody Energetycznej. Jest jedną z 6 pilotażowych gmin do wdrożenia certyfikatu European Energy Award w Polsce. Certyfikat jest potwierdzeniem zapewnienia wysokich standardów jakości efektywnego zarządzania energią – poinformowała Katarzyna Dudzin – Główny Specjalista ds. Komunikacji, Departament Komunikacji Korporacyjnej PGE Energia Ciepła S.A.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Gdyni, to firma ze 100 proc. kapitałem polskim, której właścicielami są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi. OPEC w sposób: nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku zapewnia ciepło mieszkańcom: Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz części gminy Kosakowo, obsługując ponad 60 proc. mieszkańców i pokrywając około 70 proc. zapotrzebowania na energię cieplną. Spółka poza bieżącą działalnością związaną z produkcją, dystrybucją i dostawą ciepła do budynków, podejmuje także liczne działania na rzecz lokalnych społeczności.

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 13 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,5 GWt mocy elektrycznej 2,4 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 592 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, spółka jest obecna także  w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

Gdynia od lat włącza się w projekty, które mają wpływać na lepszą jakość powietrza w mieście. Jednymi z nich są programy „Czyste Powietrze Pomorza” oraz „Czyste Powietrze Trójmiasta”. W ich ramach mieszkańcy otrzymują dotacje na wymianę starych pieców węglowych i zastąpienie ich innym, ekologicznym źródłem ogrzewania. Od 2015 roku, czyli w ciągu 5 edycji programu, z takiego rozwiązania skorzystało 324 właścicieli budynków i lokali mieszkalnych w naszym mieście. Inwestycje w zmiany sposobu ogrzewania budynków, edukację mieszkańców oraz czysty transport przynoszą efekty – Gdynia od kilku lat znajduje się na szczycie listy miast o najczystszym powietrzu w Polsce – wynika z informacji, które przekazały nam rzeczniczki prasowe: PGE Energia Ciepła – Agnieszka Dietrich; Miasto Gdynia – Agata Grzegorczyk; OPEC – Iwona Kozłowska.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *