PGE partnerką Słowińskiego Parku Narodowego. Budowniczy farm morskich elektrowni wiatrowych zatroszczy się m.in. o ptaki nad ruchomymi wydmami. Planowane są m.in. międzynarodowa konferencja oraz kampania w szkołach

Na zdjęciu: Mierzeja Łebska. Fot. Elżbieta Pietkun.

Edukacja oraz ochrona przyrody, m.in. ornitofauny to priorytetowe zadania

PGE nawiązała współpracę ze Słowińskim Parkiem Narodowym, dzięki której w 2022 roku zostaną zrealizowane m.in. projekty z zakresu ochrony ptaków. Kluczowym projektem realizowanym przez Park i PGE będzie międzynarodowa konferencja naukowa „Ochrona ekosystemów wodnych a ich udostępnianie” – poinformowało Biuro Prasowe Grupy PGE:

Słowiński Park Narodowy to szósty park narodowy wspierany przez PGE. Projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej są jednym z  kierunków rozwoju Grupy PGE, spójnych z celami biznesowymi określonymi w Strategii Grupy do 2030 roku. Jako krajowy lider zielonej energetyki przywiązujemy dużą wagę do edukacji prośrodowiskowej, a poprzez współpracę z parkami narodowymi możemy wykorzystać nasz potencjał w tym zakresie – powiedział Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu ds. Innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Słowiński Park Narodowy po raz pierwszy korzysta ze wsparcia finansowego PGE, dzięki któremu może w szerszym zakresie działać. Planowane wydarzenie o skali międzynarodowej tj. organizacja konferencji, pozwoli na poszerzenie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo. Wymiana doświadczeń, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym w parkach narodowych, jest ważna i trwa od wielu lat, a dzięki dofinansowaniu z PGE możemy tę współpracę kontynuować i docierać do większej grupy zainteresowanych. Istotnym zadaniem Parku jest edukacja m.in. poprzez organizację różnych konkursów i plenerów fotograficznych zachęcających do kontaktu z naturą i poznawania jej walorów, co wpływa na wzrost poszanowania wartości przyrodniczych i kulturowych wśród społeczeństwa. Edukacja oraz ochrona przyrody m.in. ornitofauny to priorytetowe zadania, a wybrane z nich, jako działania dodatkowe, będą mogły być realizowane dzięki nawiązanej współpracy z PGE – powiedział Grzegorz Radwański, dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego.

Na zdjęciu: Wydma Czołpińska. Fot. Karol Lipkowski.

W ramach współpracy PGE ze Słowińskim Parkiem Narodowym w szkołach podstawowych położonych na terenie otuliny Słowińskiego Parku Narodowego przeprowadzona zostanie kampania edukacyjna pt. „Ochrona ptaków przed kolizjami ze szklanymi powierzchniami”. Ponadto, wspólne działania obejmą także ogólnopolski konkurs dla uczniów placówek plastycznych i graficznych na przygotowanie projektu logo Słowińskiego Rezerwatu Biosfery z okazji 55-lecia powołania Słowińskiego Parku Narodowego oraz 45. rocznicy wpisania Parku na listę Światowych Rezerwatów Biosfery UNESCO. Dodatkowo, wśród zaplanowanych do realizacji przez Słowiński Park Narodowych projektów znajduje się także międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ochrona ekosystemów wodnych a ich udostępnianie”. Wydarzenie ma na celu wymianę doświadczeń między polskimi i zagranicznymi parkami narodowymi, w szczególności tymi, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych.

Słowiński Park Narodowy (SPN) na tle innych polskich parków narodowych wyróżnia nazwa pochodząca od niewielkiej grupy etnicznej – Słowińców. Piaszczyste plaże sąsiadują tu z połaciami wędrującego piasku (wydmami), które są unikatem na skalę międzynarodową. Krajobraz parku dopełniają jeziora, bory i mokradła. Dodatkowymi atrakcjami są Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego oraz Latarnia Morska w Czołpinie.

Z wieży na wzgórzu Rowokół (święta góra Słowińców) roztacza się widok na cały obszar Parku, Morze Bałtyckie i część Pobrzeża Słowińskiego.

Ponad 200 kilometrów szlaków turystycznych dla kajakarzy, rowerzystów i spacerowiczów zapewnia możliwość aktywnego spędzania czasu. Sieć szlaków uzupełniają ścieżki przyrodnicze i szlaki gminne wyznaczone w otulinie Parku. Atrakcyjne krajobrazowo są w szczególności platformy i kładki nad Jeziorem Łebsko i Gardno, przy torfowisku Wielkie Bagno oraz przy Polderze Gardna.

Grupa PGE od lat jest zaangażowana w działania i projekty mające na celu ochronę przyrody i środowiska naturalnego. Aktywnie angażuje się w opiekę nad dzikimi ptakami – sokołami wędrownymi i bocianami białymi. Wspiera także Biebrzański Park Narodowy, Świętokrzyski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy i Słowiński Park Narodowy w działaniach na rzecz ochrony przyrody, projektach edukacyjnych i naukowo – badawczych. PGE współpracuje także z Nadleśnictwem Gryfino przy rewitalizacji pomnika przyrody jakim jest Krzywy Las. W 2021 roku PGE została partnerem strategicznym Ligi Ochrony Przyrody by wspólnie realizować działania z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Od 22 lat Grupa PGE prowadzi program „Lasy Pełne Energii”, którego celem jest ochrona klimatu i stanu wód gruntowych oraz odbudowa drzewostanu w polskich lasach. Partnerami programu są nadleśnictwa z całej Polski. W ramach tego programu, pracownicy PGE wraz z rodzinami, młodzieżą szkolną i lokalnymi społecznościami sadzą drzewa na terenach wskazanych i przygotowanych przez nadleśnictwa. Od początku trwania programu pracownicy PGE posadzili ponad 770 tysięcy drzew w całej Polsce – poinformowało Biuro Prasowe Grupy PGE.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *