PKP Gdańsk Główny ma stać się dworcem z marzeń. Jednym z najbardziej komfortowych w kraju. Wielka rozbudowa przeprowadzona zostanie na szlaku węglowym – czyli na trasie Bydgoszcz – Kościerzyna – Gdynia.

Na zdjęciu: Konferencja na dworcu PKP Gdańsk Główny. Fot. Kazimierz Netka.

Wygodna stacja Gdańsk Główny; prąd i drugi tor na linii 201.

Łatwo dostępny dla niepełnosprawnych, ze sprawnie funkcjonującą informacją dla pasażerów – taki ma być dworzec kolejowy Gdańsk Główny. Kiedy,jak i za ile zostanie to urzeczywistnione – mówili 3 lipca 2017 roku Kazimierz Smoliński – wiceminister infrastruktury i budownictwa oraz Andrzej Krawczyński – dyrektor Regionu Północnego CRI, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Stacja Gdańsk Główny będzie bardziej komfortowa i funkcjonalna. System informacji wizualnej i głosowej oraz oznakowanie ułatwią pasażerom obsługę. W dostępie do pociągów pomogą 4 windy i schody ruchome. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na modernizację stacji. Inwestycja warta 62 mln zł rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Na zdjęciu: Wiceminister Kazimierz Smoliński. Fot. z Archiwum Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

– Przebudowa stacji Gdańsk Główny to zwiększenie komfortu podróży w relacjach aglomeracyjnych, regionalnych i międzyregionalnych – powiedział Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.. Ta wizytówka całego Trójmiasta doczeka się teraz odpowiedniej oprawy. Funkcjonalność stacji będzie zachowana na następne lata i różnicę odczują nie tylko mieszkańcy ale także turyści.

Na stacji przebudowane będą perony. Wyższe, lepiej oświetlone i pokryte antypoślizgową nawierzchnią ułatwią dostęp do pociągów. Zabytkowe wiaty zostaną poddane renowacji. PLK zadbają, aby zostały zachowane ich historyczne walory. Na peronach zamontowane zostaną nowe ławki, tablice informacyjne i zegary. Czytelne oznakowanie ułatwi poruszanie się po całej stacji.

Tylko w tym roku przekroczyliśmy już pułap 11 miliardów złotych w podpisanych umowach. Modernizacja stacji Gdańsk jest kolejną, która dotyczy ważnego węzła komunikacyjnego. Z Krajowego Programu Kolejowego zmieniają się także m.in.: Warszawa Zachodnia, Rzeszów, Dęblin, Legnica. Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to oferta dobrego dostępu do kolei. – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Na zdjęciu: Konferencja na dworcu PKP Gdańsk Główny. Fot. Kazimierz Netka

Na stacji w Gdańsku przebudowane zostaną dwa istniejące przejścia podziemne. W nich umieszczone będą 4 windy i schody ruchome na perony. Znikną bariery architektoniczne i stacja będzie w pełni przyjazna dla wszystkich podróżujących.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na wykonanie modernizacji z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. za 62 mln złotych. W lipcu rozpoczną się prace przygotowawcze do robót budowlanych. Całość prac zakończy się w styczniu 2020 roku. Dotacja unijna pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), na realizacje projektu pt. „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap II Gdańsk Główny – informuje Karol Jakubowski z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W ramach modernizacji dworca Gdańsk Główny gruntownie przebudowane zostanie wnętrze obiektu. Planowane jest m.in. odtworzenie historycznego wyglądu holu głównego i dostosowanie budynku do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Inwestycja zakłada także budowę nowej części podziemnego przejścia dla pieszych, które połączy istniejące przejścia na perony z budynkiem dworca oraz dojścia do przystanków tramwajowych i przejście pod ulicą Podwale Grodzkie.

 PKP S.A. posiada niezbędne zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków do przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej oraz uzyskała pozwolenie na budowę. Wraz z wyłonionym zewnętrznym wykonawcą, finalizowane są obecnie prace związane z dokumentacja wykonawczą. Po ich zakończeniu planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy inwestycji.

PKP S.A. planuje, że inwestycja zostanie dofinansowana z funduszy unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także ze środków własnych PKP S.A. i budżetu państwa – informuje Karol Jakubowski z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Na zdjęciu: Prace na linii kolejowej nr 201. Fot. Kazimierz Netka

To nie jedyna duża inwestycja kolejowa na Pomorzu. Wielka modernizacja czeka magistralę węglową Bydgoszcz – Kościerzyna – Gdynia, wybudowana przed II wojną światowa linie kolejowa nr 201. Jak wynika z informacji, które przekazał Andrzej Krawczyński – dyrektor Regionu Północnego CRI, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, linia ta zostanie zelektryfikowana i dobudowany będzie drugi tor – tam, gdzie teraz jest pojedynczy, na odcinku Maksymilianowo (woj. kujawsko – pomorskie) – Gdynia.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *