Ponad 1,2 tys. mieszkań powstaje w całej Polsce w ramach Mieszkania Plus. W poniedziałek, 3 lipca 2017 r., zainaugurowano prace na placu budowy w Gdyni.

Na zdjęciu: „Noclegownia” pod chmurką, w Gdańsku, niedaleko Dworku Artura – byłej siedziby Artura Schopenhauera, słynnego filozofa. Noclegownia ta znajduje się blisko Domu Kultury w Gdańsku Oruni. Fot. Kazimierz Netka.

Łącznie w przygotowaniu w całym kraju jest ponad 10 tys. mieszkań, z czego ponad 1,2 tys. jest już w budowie.

W Gdyni 3 lipca 2017 r. ruszyła budowa nowoczesnych mieszkań na wynajem. To efekt podpisanego w 2016 r. listu intencyjnego między samorządem Gdyni i spółką BGKN, realizującą pilotaż programu Mieszkanie Plus.

Mieszkanie Plus służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnych. W ramach programu współpracują na przejrzystych i partnerskich zasadach instytucje państwowe, samorządy oraz inwestorzy prywatni, wspólnie tworząc wartość dodaną dla całej gospodarki – wynika z informacji, które przekazali nam Ewa Syta – rzecznik prasowy BGK Nieruchomości S.A. oraz Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Przytoczyli też wypowiedzi osób, uczestniczących w inauguracji budowy Mieszkań Plus w Gdyni:

Na zdjęciu: Wicepremier Mateusz Morawiecki. Fot. z Archiwum Ministerstwa Rozwoju.

– Program Mieszkanie Plus to impuls rynkowy stworzony przez państwo w celu zwiększenia dostępności mieszkań w Polsce – powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podczas inauguracji budowy 172 nowoczesnych mieszkań na wynajem w Gdyni.

List intencyjny podpisany 3 lipca br., m.in. przez miasto Gdynia i BGK Nieruchomości, potwierdza gotowość do budowy w ramach programu Mieszkanie Plus kolejnych kilkuset dostępnych cenowo mieszkań na wynajem w gdyńskiej dzielnicy Wielki Kack.

Pierwsze łopaty zostały również wbite pod budowę 215 mieszkań w Wałbrzychu oraz 329 mieszkań w Pruszkowie. Wcześniej zainaugurowane zostały inwestycje w Białej Podlaskiej i Jarocinie. Łącznie w przygotowaniu jest ponad 10 tys. mieszkań, z czego ponad 1,2 tys. jest już w budowie.

W opinii wicepremiera Morawieckiego, Mieszkanie Plus to pierwszy kompleksowo zaprojektowany i realizowany program mieszkaniowy w Polsce, będący dla wielu społeczności lokalnych symbolicznym punktem zwrotnym w rozwoju.

– Naszym celem jest przełamanie barier ograniczających rozwój budownictwa mieszkaniowego w Polsce w trzech najważniejszych wymiarach – zapowiedział wicepremier Mateusz Morawiecki, minister rozwoju i finansów. – W wymiarze finansowym stawiamy na aktywizację inwestycyjną milionów Polaków, m.in. poprzez powszechnie znany na całym świecie system REIT-ów. W wymiarze technologicznym chcemy tworzyć zapotrzebowanie na innowacyjne produkty i tym samym zachęcać przedsiębiorców do kreowania bardziej konkurencyjnych rozwiązań. Z kolei w wymiarze regulacyjnym niezbędne jest uproszczenie procedur administracyjnych i zapewnienie sprawnego transferu nieruchomości publicznych na cele budownictwa mieszkaniowego.

Na zdjęciu: Wiceminister Kazimierz Smolińki. Fot. z Archiwum Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

– Rozpoczęcie budowy nowoczesnych mieszkań w Gdyni w ramach programu Mieszkanie Plus jest odpowiedzią na potrzeby rynku mieszkaniowego na Pomorzu. Wierzę, że dostępnych mieszkań na wynajem będzie przybywać. Zwiększenie liczby dostępnych mieszkań to jeden z najważniejszych celów Narodowego Programu Mieszkaniowego – mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński podczas inauguracji budowy ponad 170 nowoczesnych mieszkań na wynajem w Gdyni.

– Po trzech kwartałach od rozpoczęcia akwizycji w ramach programu Mieszkanie Plus osiągnęliśmy liczbę mieszkań w przygotowaniu trzykrotnie przewyższającą potencjał największych polskich deweloperów. To inwestycje o łącznej wartości powyżej 2 mld zł, będące impulsem prorozwojowym dla polskiej gospodarki – podkreślił Mirosław Barszcz, prezes BGK Nieruchomości. – W Polsce potrzeba działań, które w ciągu najbliższych kilkunastu lat zwiększą podaż mieszkań o około 60–70 tys. rocznie ponad to, co oferuje dziś rynek. Tylko poprzez szeroką i opartą na zaufaniu współpracę instytucji finansowych, deweloperów i samorządów, działających wspólnie na rzecz mieszkalnictwa dostępnego, możemy efektywnie wypełnić tę lukę.

W ramach programu Mieszkanie Plus budowane są dostępne cenowo mieszkania zarówno w największych metropoliach, jak i w mniejszych miastach, w których od dekad nie pojawiały się nowe projekty mieszkaniowe.

Realizacji dostępnych cenowo inwestycji mieszkaniowych służy m.in. konkurs na dom modelowy dla programu Mieszkanie Plus. Do konkursu zgłoszonych zostało 75 prac. Wyniki pierwszego etapu zostały przedstawione 30 czerwca, a ogłoszenie zwycięzców nastąpi 12 września.

KOMENTARZE PREZYDENTÓW MIAST

– Cieszę się, że Gdynia jest pierwszym dużym polskim miastem, w którym rozpoczyna się budowa w ramach programu Mieszkanie Plus. Dzisiejsza uroczystość to kolejny krok po podpisaniu jesienią ub.r. listu intencyjnego w tej sprawie. Już wtedy podkreślaliśmy, że oferta BGK Nieruchomości skierowana jest do niezwykle istotnej, z punktu widzenia rozwoju i życia miasta, grupy mieszkańców – powiedział Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Gdyński przypadek jest szczególny na tle innych miast. Po raz pierwszy partnerem w programie jest prywatny inwestor. To czytelny sygnał, że model biznesowy programu jest korzystny dla rynku. Wierzę, że deweloperzy w innych miastach pójdą drogą zapoczątkowaną w Gdyni.

– Program Mieszkanie Plus jest wielką, od lat oczekiwaną szansą na rozwiązanie ogromnych problemów mieszkaniowych miast małej i średniej wielkości w Polsce. Miasta te ominął wielki boom deweloperski związany z programem Mieszkanie Dla Młodych, a ich własne możliwości budżetowe nie pozwalają na poważne komunalne inwestycje mieszkaniowe – powiedział Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. – Dla Wałbrzycha program Mieszkanie Plus, realizowany przez BGK Nieruchomości, to przekroczenie pewnej bariery i cywilizacyjna nowa jakość. Bez zaangażowania poważnych środków budżetowych miasta powstaną mieszkania dla średnio zamożnych mieszkańców, dostępne w bardzo umiarkowanej cenie wynajmu.

 Mieszkanie Plus – budujemy w całej Polsce

Pierwsze łopaty zostały również wbite pod budowę 215 mieszkań w Wałbrzychu oraz 329 mieszkań w Pruszkowie. Wcześniej zainaugurowane zostały inwestycje w Białej Podlaskiej i Jarocinie. Łącznie w przygotowaniu jest ponad 10 tys. mieszkań, z czego ponad 1,2 tys. jest już w budowie.

Realizacja programu Mieszkanie Plus to nie tylko realne wsparcie dla średniozamożnych rodzin, ale też silny impuls prorozwojowy dla lokalnej gospodarki. Inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus realizowane będą na zasadach rynkowych, bez angażowania pieniędzy podatników. Mieszkania, jakie powstaną we wskazanych przez poszczególne gminy lokalizacjach, będą się charakteryzować umiarkowanymi czynszami, dostępnymi także dla słabiej uposażonych rodzin. To pozwoli im m.in. ograniczyć konieczność zadłużania się oraz wzmocni ich mobilności i elastyczność na rynku pracy. W sposób szczególny program ma za zadanie poprawić sytuację młodych polskich rodzin, dla których uzyskanie mieszkania o odpowiednim standardzie będzie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci.

Oto najnowsze wydarzenia:

Narodowy Program Mieszkaniowy zwiększa dostępność mieszkań. Rząd przyjął NPM 27 września 2016 r. Jego realizacja ma zwiększyć dostępność mieszkań, a zwłaszcza lokali na wynajem o umiarkowanych czynszach, w tym z opcją dojścia do własności, dzięki wykorzystaniu nieruchomości skarbu państwa. Aby zrealizować ten cel powołany zostanie Krajowy Zasób Nieruchomości. Będzie on pełnił funkcję „banku ziemi”, czyli zacznie gromadzić nieruchomości należące do państwa i zarządzać nimi tak, by zwiększyła się podaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe.

Powstanie „bank ziemi”. 29 czerwca 2017 r. Stały Komitet Rady Ministrów rekomendował projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, przedłożony przez MIB, do przyjęcia przez rząd. Projekt przewiduje utworzenie Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN), który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa, w szczególności tymi, które mogą być przeznaczone pod budowę mieszkań. Dochody uzyskane przez KZN z gospodarowania nieruchomościami zapewnią stabilne i efektywne warunki funkcjonowania tej instytucji, w szczególności nabywanie przez nią kolejnych nieruchomości na rzecz skarbu państwa oraz dofinansowywania wyposażania nieruchomości w media, a także wspieranie gmin w rozwoju budownictwa socjalnego i społecznego budownictwa czynszowego. Najważniejszym z zadań KZN będzie nie tylko gospodarowanie nieruchomościami, ale także nadzorowanie najmu, w szczególności wysokości czynszów, tak by opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych przepisami, co w konsekwencji ułatwi realizację polityki państwa sprzyjającej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Ustawa w znaczącym stopniu przyczyni się do spełnienia obietnicy złożonej przez premier Beatę Szydło w exposé, w którym zapowiedziała realizację programu budowy dostępnych mieszkań w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego (NPM), będącego silnym impulsem proinwestycyjnym. Program już służy realizacji „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” – mieszkalnictwo ma być jednym z ważnych elementów polityki rozwoju – wynika z komunikatów, które przekazali nam Ewa Syta – rzecznik prasowy BGK Nieruchomości S.A. oraz Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *