Polacy budują Kaszubom lepszy dojazd do pracy i nauki w Gdańsku. Będą wygodniejsze podróże koleją z Kartuz do Trójmiasta

Fot. Kazimierz Netka.

Powrót do podróży z czasów nie tak odległych…

W Pomorskiem wiele szlaków PKP, o znaczeniu regionalnych i lokalnym, zostało zlikwidowanych. Na przykład, zniknęły tory między Smętowem Granicznym, na linii do Skórcza na Kociewiu. Zamiast żelaznej drogi PKP jest teraz dojazd szosowy do autostrady, ze Smętowa do węzła Kopytkowo (Gniew) na A1. Zniknęła kolej wąskotorowa na Żuławach. Zbudowano zaś Pomorską Kolej Metropolitalną, łączącą Kaszuby z Trójmiastem. Teraz trwa rozbudowa linii kolejowych w rejonie Żukowa i Kartuz Trwa też modernizacja linii nr 201, która znacząco poprawi m.in. Kaszubom dojazd do Gdyni.

Ważne wydarzenie miało miejsce w piątek, 10 września 2021 roku, w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Podpisano tam umowę dotyczącą pełnienia nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy. Umowę podpisali reprezentanci PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz konsorcjum firm Transprojekt Gdański Sp. z o.o. w Gdańsku (lider) oraz ECM Group Polska S.A. w Warszawie. Obecni byli m.in. Marcin Horała – wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds budowy CPK – Centralnego Portu Komunikacyjnego; Andrzej Bittel – wiceminister infrastruktury; Dariusz Drelich – wojewoda pomorski; Ireneusz Merchel – prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przedstawiciele konsorcjum pod przewodnictwem spółki Transprojekt Gdańsk.

Fot. Kazimierz Netka.

O szczegółach zadania inwestycyjnego: Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odcinek Glincz – Kartuzy, realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”, poinformowali nas m.in. Karol Jakubowski – PR manager w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Przemysław Zieliński z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oto komunikat:

Podróżni z Kartuz zyskają oczekiwany komfort obsługi na przebudowanej stacji. Dodatkowy tor w Dzierżążnie zapewni sprawne mijanie się pociągów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowy na wykonanie prac na linii kolejowej nr 229 między Glinczem a Kartuzami. Zakończenie robót o wartości prawie 180 mln zł netto zaplanowano do marca 2024 r. Inwestycja ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Z myślą o podróżnych zmienią się stacja Kartuzy oraz przystanek w Dzierżążnie. W Kartuzach powstanie nowy peron jednokrawędziowy, a obecny zostanie wydłużony. W Dzierżążnie peron jednokrawędziowy zostanie zastąpiony szerszym peronem dwukrawędziowym. Dzięki pochylniom zapewnione zostaną wygodne dojścia dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Będą wiaty, energooszczędne oświetlenie typu LED, nowe oznakowanie i gabloty informacyjne. Dla osób niewidomych i niedowidzących powstaną ścieżki naprowadzające. Podróżni dojeżdżający na stacje rowerami będą mogli skorzystać z nowych stojaków. W Dzierżążnie powstaną również nowe miejsca parkingowe dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Nowe elementy systemu sterowania ruchem kolejowym zapewnią sprawną i bezpieczną jazdę pociągów.

– Krajowy Program Kolejowy to nie tylko duże inwestycje w aglomeracjach, ale także realizacja zadań zwiększających dostęp mieszkańców do kolei w mniejszych miejscowościach. Prace na linii z Kartuz do Trójmiasta zapewnią wygodną codzienną komunikację koleją, która staje się coraz bardziej komfortowa, przewidywalna i bezpieczna – powiedział minister Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Kompleksowa modernizacja tej linii, łącznie z dworcem i przystankami to kolejna inwestycja zwiększająca dostępność komunikacyjną, szczególnie dla mieszkańców Kartuz. To także bardzo ważny projekt w skali całego regionu. Wierzę, że efekty tych prac zachęcą podróżnych do korzystania z kolei, która staje się coraz bardziej atrakcyjna i konkurencyjna wobec innych środków transportu – powiedział Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

– Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., realizowane ze środków budżetowych przy wsparciu funduszy unijnych, zwiększają atrakcyjność kolei na trasach międzynarodowych, krajowych, ale także regionalnych. Efektem prac między Kartuzami a Glinczem będą wygodniejsze i sprawniejsze podróże do Trójmiasta koleją, która jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Co istotne, to część większego projektu modernizującego ciąg transportowy Bydgoszcz – Trójmiasto, którego realizacja nie tylko poprawi dostęp mieszkańców do pociągów, ale umożliwi też portowi morskiemu w Gdyni odprawę większej ilości towarów przewiezionych koleją – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Nowa łącznica dla sprawniejszej jazdy pociągów

Fot. Kazimierz Netka.

W rejonie stacji Kartuzy powstanie łącznica o długości ponad 3 km, która umożliwi jazdę pociągów z Kościerzyny i Somonina przez Kartuzy w kierunku Trójmiasta bez konieczności zmiany czoła składu, co skróci czas podróży. Na łącznicy powstaną dwa bezkolizyjne skrzyżowania – wiadukty kolejowe nad drogami wojewódzkimi nr 211 i 224. W Dzierżążnie dodatkowy tor zapewni sprawne mijanie się pociągów. Dzięki nowym urządzeniom i nawierzchni podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa na 3 przejazdach kolejowo-drogowych w Kartuzach i Dzierżążnie.

PLK podpisały umowę z firmą Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku na realizację prac w ramach inwestycji pn. Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy, realizowanej w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”. Wartość inwestycji to 179 264 998,18 zł mln zł netto. Podpisano także umowę na pełnienie nadzoru autorskiego z konsorcjum firm Transprojekt Gdański Sp. z o.o. w Gdańsku (lider) oraz ECM Group Polska S.A. w Warszawie (partner) o wartości 4 680 000,00 zł netto.

Fot. Kazimierz Netka.

Zakończenie prac planowane jest do marca 2024 r. Projekt ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Lepsza oferta kolei między Bydgoszczą a Trójmiastem

Prace na linii z Glincza do Kartuz będą prowadzone w ramach projektu pn. „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”. PLK zaplanowały m. in. przebudowę istniejących stacji oraz przystanków między Maksymilianowem a Gdynią, dobudowę drugiego toru na odcinku Maksymilianowo – Gdańsk Osowa i trzeciego toru na odcinku Gdańsk Osowa – Gdynia Główna oraz elektryfikację linii. Modernizacja linii nr 201 wraz z liniami stycznymi usprawni połączenia pasażerskie Kaszub z Trójmiastem i Bydgoszczą. Poprawi się oferta kolei w połączeniach dalekobieżnych, regionalnych oraz aglomeracyjnych. Zwiększona częstotliwość i punktualność kursowania pociągów pasażerskich umożliwi ich lepsze skomunikowanie z innymi środkami transportu.

Po zakończeniu inwestycji zwiększy się prędkość pociągów pasażerskich do 160 km/h oraz towarowych do 120 km/h na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna i, odpowiednio, do 140 km/h oraz 100 km/h na odcinku Kościerzyna – Gdynia Główna. Poprawi się przepustowość linii, po której będzie mogło kursować więcej pociągów pasażerskich i towarowych. Podróżni zyskają lepszy dostęp do pociągów, a port w Gdyni możliwość odprawy większej liczby towarów przewiezionych koleją. Realizacja prac budowlanych w ramach projektu zaplanowana jest na lata 2021-2027.

Projekt ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – poinformowali Karol Jakubowski – PR manager w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Przemysław Zieliński z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Od sprawności systemu kolejowego zależy rozwój gospodarki Polski, w tym Pomorza i Trójmiasta. Bezrobocie w aglomeracji trójmiejskiej jest niewielkie. Brakuje rąk do pracy w wielu branżach. Dlatego, ważne jest zapewnienie dobrego dojazdu do pracy z terenów pozatrójmiejskich. To nic nadzwyczajnego, bo jeszcze około 40 lat temu PKP woziły ludzi nawet z Borów Tucholskich do aglomeracji nad Zatoką Gdańską, np. do pracy w stoczni.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.