Polska przygotowuje się do skuteczniejszej obrony przed agrofagami. To wzmocni eksport naszej żywności. O tym mówiono podczas Konferencji pt. „Z tradycją w przyszłość”, zorganizowanej przez PIORIN – Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Fot. z Archiwum PIORiN.

Troska o zdrowie roślin to jednocześnie dbanie o ludzi.

1 października 2018 roku, w Sękocinie Starym, w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Instytutu Badawczego Leśnictwa odbyła się konferencja pt. „PIORIN. Z tradycją w przyszłość”, zorganizowana przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Celem tej konferencji było przedstawienie nowego unijnego prawa zdrowia roślin i urzędowych kontroli żywności i pasz. Była to także okazja do uczczenia jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i 100 lat ochrony roślin – wynika z informacji, które przekazał nam dr inż. Andrzej Kania – Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku.

 

Fot. z Archiwum PIORiN

Celem konferencji było przedstawienie nowego unijnego prawa zdrowia roślin i urzędowych kontroli żywności i pasz. Przepisy te wejdą w życie w grudniu 2019 r., a ich przedmiotem jest wzmocnienie ochrony naszego terytorium przed groźnymi agrofagami, przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem pestycydów, a w efekcie wzrost jakości produktów żywnościowych i ochrona konsumentów w Polsce oraz w krajach, do których eksportujemy żywność. Powyższą tematykę omówili eksperci Komisji Europejskiej oraz specjaliści z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i PIORiN. Jak podkreślił główny inspektor Andrzej Chodkowski, zdrowie roślin ma istotny wymiar ekonomiczny, bowiem wyeliminowanie negatywnego wpływu chorób, szkodników i chwastów pozwoliłoby zwiększyć wartość produkcji roślinnej w Polsce z obecnych ok. 50 mld zł rocznie do niemal 77 mld zł.

 

Fot. z Archiwum PIORiN

Wydarzenie było również okazją do świętowania 100-lecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i 100 lat ochrony roślin i nasiennictwa. Część merytoryczną konferencji poprzedziła ceremonia uczczenia jubileuszu Niepodległej oraz wręczenie odznaczeń państwowych zasłużonym pracownikom Inspekcji.

 

Fot. z Archiwum PIORiN

W imieniu Prezydenta aktu dekoracji dokonała minister Halina Szymańska Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która wręczyła 15 Medali nadanych za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

 

Fot. z Archiwum PIORiN

Program konferencji przewidywał też omówienie następujących zagadnień. I tak, cele nowego prawa zdrowia roślin i urzędowych kontroli żywności i pasz to temat, który przygotowali Christian Juliusson, Roman Vágner z Komisji Europejskiej. Warunki importu towarów roślinnych do Unii Europejskiej, wynikające z Rozporządzenia (UE) 2017/625 nt. urzędowych kontroli przedstawiła specjalista Julia Górecka-Podstawka (GIORiN). Produkcja i obrót materiałami roślinnymi w Unii Europejskiej według nowych zasad określonych w Rozporządzeniu to temat wykładu dyrektor Agnieszki Sahajdak (GIORiN).

 

Fot. z Archiwum PIORiN

O implementacji nowych przepisów UE do prawa polskiego mówił zastępca dyrektora Departamentu Krzysztof Kielak (MriRW). Wykład na temat nowych zagrożeń fitosanitarnyh, które są wyzwaniem dla PIORiN przygotowały dyrektor Centralnego Laboratorium Mirosława Konicka, Dyrektor Agnieszka Sahajdak (GIORiN). Nowoczesne narzędzia informatyczne wspierające działania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa omówił starszy specjalista Marcin Gajewski (GIORiN). O roli PIORIN w kontroli GMO mówiła dyrektor Anna Kraśniewska (GIORiN). Problematykę nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin na terytorium Polski w świetle rozporządzenia (UE) 2017/625 przedstawiła dyrektor Joanna Tumińska (GIORiN).

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *