Pomagajmy polskim firmom. Tym razem wiedzę przekazali przedsiębiorcom Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni oraz Pracodawcy Pomorza. PUP w Gdyni przyjął już około 10 000 wniosków o wsparcie. Zajmuje się nimi 70 procent zatrudnionych w tym Urzędzie

Źródła ilustracji: Prezentacje, pokazane podczas webinarium.

Zasady przyznawania wsparcia przez powiatowe urzędy pracy – w ramach tarczy antykryzysowej

Podczas zdalnego spotkania omówione zostały m.in.: warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać pożyczkę, dofinansowanie do kosztów wynagrodzenia, do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; wysokości; składanie wniosku – sposób postępowania; obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu wsparcia.

Prelegentami były panie:

Jolanta Klauze – zastępca dyrektora ds. rynku pracy. Pani dyrektor omówiła udzielanie pożyczek dla mikro przedsiębiorców i jednoosobowej działalności.

Katarzyna Wrzosek – kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej (kieruje wszystkimi aktywnymi formami aktywizacji) – mówiła na temat dofinansowania części kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczeń społecznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Janina Orłowska – kierownik działu form wsparcia – przedstawiła zasady dofinansowania do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Co trzeba zrobić? Złożyć wniosek. Formularz znajduje się na stronie internetowej www.praca.gov.pl .

Nie zapominać o wpisaniu nazwy firmy – bo to ułatwia przyznawanie pomocy finansowej. Wniosek trzeba składać w powiatowym urzędzie pracy, właściwym dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W Gdyni przyjęto w krótkim czasie 10 000 wniosków. W ich rozpatrywanie i przyznawanie pomocy zaangażowanych jest 70 procent kadry Powiatowego Urzędu Pracy. Można składać wnioski elektroniczne, ale też papierowe – w dwóch egzemplarzach.

Pożyczka może być umarzana już po 3 miesiącach od dnia wpłaty jej na konto. Aby mogla być umorzona trzeba złożyć wniosek o umorzenie, z oświadczeniem, że przez te 3 miesiące prowadziło się działalność gospodarczą. Jeśli wszystkie inne warunki też są spełnione – to pożyczka jest umarzana.

Szczegóły: na nagraniu z przebiegu webinarium, pod adresem:

https://pracodawcypomorza2020.clickmeeting.pl/webinar-recording/6QhOc4fe4/44c3dac4c98301d04d836057712d90c6/cmVkYWt0b3JAbmV0a2EuZ2RhLnBs/2gwvSO26d43

– poinformowali Pracodawcy Pomorza

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *