Pomorska młodzież i rząd budują strategię na rzecz młodego pokolenia. Ponad 800 osób uczestniczyło w pomorskich konsultacjach dotyczących projektu tego dokumentu

Źródła ilustracji: Transmisja z konsultacji.

Polska stawia na zdolności oraz pomysły tych, którzy stworzą naszą przyszłość

Liczba młodych ludzi się zmniejsza; stają się oni malejąca grupą nie tylko wśród europejskich społeczeństw. Przybywa seniorów, czyli emerytów. Wkrótce znacząco odczujemy zmniejszanie się liczby osób w wieku produkcyjnym. To znaczy, że w przyszłości np. w wyborach młodzież będzie coraz słabszą siłą głosowania. Na razie jednak, jest to bardzo znacząca grupa społeczna. Przede wszystkim – bardzo dobrze znająca najnowsze technologie, albo się ich uczy i je tworzy. Po drugie, jeszcze długo od niej będzie w dużym stopniu zależeć, kto zasiądzie w parlamencie w rządzie czy we władzach samorządowych\. Dlatego o poparcie młodzieży politycy zabiegają.

W Polsce teraz trwa wypracowywanie Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia i odbywają się w tym celu konsultacje. Przeprowadzono je już w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, zachodniopomorskim i w pomorskim.

Bardzo duże zainteresowanie wywołała dyskusja na temat strategii, tocząca się wśród młodych mieszkańców województwa pomorskiego. Liczba uczestników konsultacji, przeprowadzonych zdalnie Pomorskiem 13 kwietnia 2021 roku, sięgnęła ponad 800 osób.

W pomorskich konsultacjach dotyczących projektu dokumentu pt. „Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia” każdy mógł wziąć udział; trzeba było się zgłosić. Uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu trwającym kilka godzin, od godz. 17 do 20.50.

Inicjatorem ogólnopolskich konsultacji jest Piotr Mazurek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wspólnie z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem – pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

Pan Minister Piotr Mazurek, witając uczestników konsultacji w Pomorskiem, podkreślił, że konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Konsultacje te skupiają przedstawicieli środowisk młodzieżowych: uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski. Podczas tego wydarzenia toczą się dyskusje poświęcone problemom ważnym dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Współprowadzącymi wydarzenie w Pomorskiem byli m.in. powołani przez wicepremiera Piotra Glińskiego członkowie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem: Piotr Wasilewski, Michał Budny. Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Została powołana na mocy ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 19 lipca 2019 r.

W Pomorskiem, podczas konsultacji, Michał Budny przedstawił dotychczasowe dokonania Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem:

Następnie odbyły się debaty. Toczyły się one w sześciu następujących obszarach tematycznych: Edukacja i szkolnictwo wyższe; Rynek pracy i przedsiębiorczość; Społeczeństwo obywatelskie i kultura; Polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa; Zdrowie i sport; Ekologia i klimat.

Ponieważ na konsultacje w Pomorskiem zarejestrowała się rekordowo duża liczba osób, w niektórych obszarach tematycznych dyskusje prowadzono w dwóch grupach. Propozycje rozwiązań problemów zgłoszone przez młodych Pomorzan uwzględnione zostaną podczas opracowywania dokumentu „Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia”.

Kolejne spotkanie konsultacyjne ew sprawie Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia zaplanowano w woj. kujawsko – pomorskim.

Więcej wiadomości znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/dlamlodych/idea-konsultacji-strategii-rp-z-mlodzieza .

Podsumowując konsultacje 13 kwietnia 2021 roku, prowadzący Piotr Wasilewski powiedział m.in. że województwo pomorskie pokazało moc i zaangażowanie społeczne, tak licznie uczestnicząc w debacie.

Źródła ilustracji: Transmisja z konsultacji.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *