Województwo Pomorskie ma swą Strategię Rozwoju do 2030 roku. Jednogłośnie przyjęli  ten dokument radni Sejmiku Województwa Pomorskiego. Radni opozycyjni PiS proponowali, by odnośnie rozwoju przemysłu okrętowego, zamiast słowa: transformacja, wpisać do strategii wyraz: odbudowa

Fot. Kazimierz Netka.

Bezpieczeństwo, edukacja, gospodarka – priorytety rozwoju Pomorza, Powiśla i Żuław

Po ponad dwóch latach dyskusji, Pomorskie ma Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. W poniedziałek, 12 kwietnia 2021 roku, jednogłośnie przyjęli ten dokument radni Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Obradami kierował Jan Kleinszmidt – przewodniczący Prezydium Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Przebieg dyskusji, konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii przypomniał radny Mieczysław Struk – marszałek województwa. Mieczysław Struk powiedział m.in., że prace nad strategia zaczęły się w styczniu 2019 roku. Natomiast debata regionalna inaugurująca dyskusję nad projektem strategii odbyła się równo dwa lata temu, 12 kwietnia 2019 roku w historycznej Hali BHP Stoczni Gdańskiej.

Problemy przemysłu okrętowego były jednymi z pierwszych, poruszonych podczas XXXI sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Opozycyjni radni wojewódzcy PiS proponowali, by w strategii, w zapisie dotyczącym tej branży, zamiast słowa transformacja, wpisać wyraz odbudowa (przemysłu okrętowego). Po wypowiedziach kilku radnych uzgodniono, że kwestia odbudowy stoczni zostanie zaakcentowana w regionalnych programach strategicznych, będących bardziej szczegółowymi zapisano dotyczącymi rozwoju województwa pomorskiego w najbliższej dekadzie.

Więcej wiadomości na temat obrad Sejmiku i przyjęcia Strategii, przekazał nam dyrektor Michał Piotrowski – rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

Pomorscy Radni przyjęli Strategię 2030

 Radni województwa pomorskiego podczas sesji sejmiku, która odbyła się 12 kwietnia 2021 r., jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą Strategii 2030. To najważniejszy dokument, który określa kierunki rozwoju naszego regionu w najbliższej dekadzie. Wcześniej projekt Strategii 2030 otrzymał również pozytywną opinię ministra funduszy i polityki regionalnej.

Strategicznym wyzwaniem rozwojowym jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Województwo pomorskie, z racji nadmorskiego położenia, jest szczególnie zagrożone występowaniem ekstremalnych zjawisk, do których należą, m.in. intensywne opady, porywiste wiatry, burze, sztormy i powodzie. Stąd tak ważne będą działania polegające na monitorowaniu stanu środowiska, przeciwdziałaniu jego degradacji, przy jednoczesnym dążeniu do tzw. neutralności klimatycznej. Chodzi tutaj o ograniczanie emisji zanieczyszczeń oraz stworzenie warunków do przekształcenia naszego regionu w krajowego lidera produkcji zielonej energii i technologii ekoefektywnych.

Wśród pozostałych celów strategicznych wymienić należy m.in. wykorzystanie technologii cyfrowych w życiu codziennym, administracji publicznej i biznesie, wzrost międzynarodowej konkurencyjności gospodarczej, w tym aktywności eksportowej pomorskich firm, poprawę jakości usług edukacyjnych, rozwój działań w zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej, a także rozwój oferty transportu zbiorowego oraz infrastruktury dróg publicznych.

Podczas sesji sejmiku marszałek Mieczysław Struk podkreślił, że część wspomnianych celów możemy uwzględniać w Strategii jedynie jako postulaty do władz centralnych i zarządzanych przez nie funduszy.

– Na ostatnim etapie prac, projekt Strategii został uzupełniony o oczekiwania naszego samorządu wobec władz centralnych. Jest ich w dokumencie łącznie 40. Nie daje to niestety dobrego obrazu procesu decentralizacji kraju. Dotyczy to zarówno struktury finansów publicznych, jak i utrzymującego się niewystarczającego poziomu decyzyjności samorządów terytorialnych na wszystkich poziomach. Jeśli dodać do tego topniejące środki UE dla regionów, jak również brak dalszej decentralizacji także w tym zakresie, to kontekst realizacyjny naszej Strategii uznać należy za kolejne kluczowe wyzwanie – powiedział marszałek Struk.

Radni województwa pomorskiego jednogłośnie przyjęli projekt Strategii 2030. Wszyscy zagłosowali za przyjęciem tego dokumentu do realizacji.

Przygotowywanie Strategii stanowiło najważniejszy etap programowania rozwoju województwa pomorskiego do roku 2030.

Więcej informacji:

https://pomorskie.eu/chcemy-byc-krajowym-liderem-w-produkcji-zielonej-energii-radni-przyjeli-strategie-2030/

 Zapis video sesji Sejmiku:

https://www.youtube.com/watch?v=lph7lA7DRBw – zachęca dyrektor Michał Piotrowski – Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Podczas XXXI Sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiono też przebieg konsultacji regionalnych programów strategicznych (RPS), będących uszczegółowieniem zapisów Strategii. Są to następujące RPS:

1. Bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego:

2. Bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej:

3. Edukacji i kapitału społecznego:

4. Gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego:

Poinformowano o przygotowaniach zapisów projektu Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Pomorskiego na lata 2021 – 2027. Projekt RPO ma być gotowy jesienią br.

Źródła ilustracji: transmisja z obrad Sejmiku.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.