Pomorskie Eko Forum. Gdańsk już nie kupi autobusów z silnikami na ropę. Stawia na wykorzystywanie prądu i wodoru w napędach pojazdów komunikacji zbiorowej. Zamierza budować elektrownie wodne na strumieniach spływających ze wzgórz morenowych. W Tczewie w styczniu 2021 powstanie elektrociepłownia, czyli będzie produkowany prąd

Źródła ilustracji: https://www.youtube.com/watch?v=aGmZaB-dXf8&feature=youtu.be.

O klimatycznej i odpadowej przyszłości Europy, Polski w tym Pomorza

Otwarcia spotkania dokonał Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska. Podkreślił, że jesteśmy obecnie w trudniej sytuacji, oczywiście z powodu pandemii. W Gdańsku jednak, mimo tych bardzo uciążliwych okoliczności, wiele się dla klimatu i czystości środowiska czyni. Przykładem może być VIII edycja kampanii „Kręć kilometry dla Gdańska” – mówił wiceprezydent Piotr Grzelak. To był rekord edukacyjny i rekordowa kampania: 235 tysięcy wszystkich przejazdów, 4600 aktywnych uczestników, którzy przejechali 2 mln kilometrów i uniknięcie emisji do atmosfery ponad 500 ton dwutlenku węgla – gazu cieplarnianego.

Wiceprezydent Piotr Grzelak w swym wystąpieniu nawiązał też od słów jednego z gdańskich kaznodziejów. Współczesna sytuacja jest bowiem niezwykła, jeśli chodzi o to, co dzieje się na naszym globie. Może covid to wołanie Ziemi do nas byśmy zastanowili się jak się zachowywać, by zmniejszyć tak zwany ślad węglowy, który zostawiamy po sobie.

Właśnie, o tym, co węglowego zostawiamy, było wiele wypowiedzi podczas Pomorskiego Eko Forum, które prowadził red. Tomasz Galiński. Konferencja była podzielona na 3 panele i ekorozmowy.

Pierwszą część poświęcono klimatowi.

Wdrażanie zasad Europejskiego Zielonego Ładu ma doprowadzić do poprawy klimatu na Ziemi. Mówił Piotr Borawski, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, podczas wykładu pt. „Europejski Zielony Ład (Green Deal) – jak wdrażać plan na poziomie gmin?”.

Europejski Zielony Ład to ważne dla nas wyzwanie – mówił wiceprezydent Piotr Borawski. To konieczność wielkiej zmiany myślenia politycznego w Europie. To wyzwanie na 20 – 30 lat. Ma takie znaczenie, jak na przykład Plan Marshalla, powstanie strefy Schengen czy przyjęcie 10 krajów z Europy Środkowowschodniej do Unii Europejskiej. Z punktu widzenia miasta – trzeba coś zmienić w kulturze organizacyjnej, by dać innym przykład. Dlatego Gdańsk stara się o tytuł Zielonej Stolicy Europy

Pomorskie Eko Forum odbywa się 18 listopada 2020 roku. Z tą datą (18) zbiega się ważna liczba w Gdańsku: Miasto zrezygnowało z wody podawanej w plastikowych butelkach. Takich butelek rocznie było 18 000.

W Domu Zdrojowym w Gdańsku Brzeźnie powstanie o,środek edukacji ekologicznej. Te zmiany mają wpisywać się w Europejski Zielony Ład – mówił wiceprezydent Piotr Borawski. Powiedział też, że miasto nie będzie kupowało autobusów z silnikami Diesla. W przyszłym orku poszuka odpowiedzi, czy pójść z napędem autobusów w kierunku wykorzystania do tego wodoru, czy elektryczności.

Miasto będzie czerpać więcej prądu z odnawialnych źródeł z paneli fotowoltaicznych. Wykorzystane zostaną duże spadki na strumieniach spływających z morenowych wzgórz i na tych strumieniach planowana jest budowa w Gdańsku małych elektrowni wodnych.

Pozostałe wystąpienia podczas Forum były równie interesujące. Dostarczyły słuchaczom wiele wiedzy teoretycznej, ale również o tym co się w Pomorskiem wydarzy w najbliższym czasie. Przedstawiamy niewiele fragmenty wystąpień i prezentacji. Więcej wiadomości można znaleźć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=aGmZaB-dXf8&feature=youtu.be .

„Zielono -błękitna infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu” – to temat, który przybliżyła Agnieszka Kowalewska, Fundacja Sendzimira. Autorka przedstawiła wątek projektów dotyczących planowania przestrzennego miasta. Pokazała, podczas prezentacji wiele rozwiązań krajowych i zagranicznych dla takich strategii, które mogą być zastosowane w przestrzeni publicznej. Wśród tych przykładów były np. ogród deszczowy przy Infoboksie w Gdyni, czy urządzonych przez Gdańskie Wody w stolicy województwa pomorskiego. Pani prelegentka pokazała te z rowy bioretencyjne w Podkowie Leśnej, stawy retencyjne w Berlinie. Powiedziała, że opłaty za niepowstrzymywanie deszczówki powinny nazywać się podatkiem od betonozy.

„Ustawa o przeciwdziałaniu skutkom suszy. czy to pomoże samorządom?” – Ryszard Gajewski, Prezes Zarządu Gdańskie Wody sp. z o.o.

Pan prezes wskazał na wiele obciążeń finansowych, wynikających ze zmiany przepisów i z projektów ustaw. Rękami samorządów Wody Polskie chcą zapewnić sobie dodatkowe przychody – powiedział prezes. Kiedyś miasto płaciło 400 000 złotych za odprowadzanie wód opadowych, Teraz: 3 mln.

100 gmin wprowadziło opłaty od użytkowników powierzchni za odprowadzanie wód opadowych. Gdańsk – jeszcze nie.

Ekorozmowy – dyskusja uczestników z prelegentami – Prowadzący Tomasz Galiński

„Ślad węglowy – jaką strategię powinny obrać gminy?” – powiedziała Anna Rozkosz, Polska Rada Biowęgla i Biomasy:

„Wyzwania dla samorządów wynikające z uchwały antysmogowej” – przedstawił Maciej Lorek, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Gdańska:

Gdańsk zachęca mieszkańców do likwidacji pieców na węgiel. Dąży do tego poprzez dopłaty, dofinansowania. Apeluje do większą aktywność, ze strony GPEC i PGNiG

„Długofalowa transformacja energetyczna – case study Tczewa” – to temat, który przedstawiła Anna Jakób, Członek Zarządu Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.:

GPEC zabiega o przyłączenie się mieszkańców do sieci ciepłowniczej – zapewniała Anna Jakób. Tak jest nie tylko w Gdańsku, ale również w Tczewie, Starogardzie Gdańskim i Pelplinie. Oferuje miastom budowy elektrociepłowni, bez ponoszenia kosztów przez gminy. W styczniu 2021 roku elektrociepłownia powstanie w Tczewie. Koszt: 15 mln złotych.

Ekorozmowy – dyskusja uczestników z prelegentami

Blok tematyczny: GOSPODAROWANIE ODPADAMI W GMINACH

rozpoczął pokaz filmu.

Potem, „Podsumowanie wprowadzonych 6 września 2019 r. zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – orzecznictwo” – przedstawił Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners, Kancelaria Prawna:

„Stanowisko unii metropolii polskich w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP)” – Olga Goitowska, Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Gdańska:

Program Pomorskiego Eko Forum uwzględniał też następujące wystąpienia:

„Realne możliwości osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów recyklingu w latach 2021-2025” – Michał Dzioba, Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku

„Recykling organiczny – jak pozyskać certyfikowany produkt i znaleźć rynek zbytu?” – Mateusz Wittbrodt, Główny Technolog, ZZO Eko Dolina

„Port Czystej Energii metropolitalną wizją optymalizacji GOK w zgodzie z klimatem” – Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu Port Czystej Energii sp. z o.o.

Prezentacja produktowa – Przedstawiciel Astaldi & TM.E  S.p.A Termomeccanica Ecologia

„Ekoporty – jak zwiększyć poziom selektywnej zbiórki odpadów?” – Paweł Adamczyk, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Szczecin

PANEL DOBRYCH PRAKTYK

Pokaz filmu (2 MIN)

„Szturchnij.pl – duże korzyści małym kosztem” – Bartosz Piotrusiewicz, Prezes Zarządu Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

„Bezdotykowa segregacja” – Krzysztof Kosiński, Prezydent Miasta Ciechanowa

„Złap wodę deszczową” – Barbara Turzyńska, Urząd Gminy Żukowo.

Relację filmową z przebiegu Pomorskiego Eko Forum można obejrzeć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=aGmZaB-dXf8&feature=youtu.be

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *