Pomorskie. Rënk stanie się centrum integracji zarządzania jakością i innowacjami w gospodarce żywnościowej oraz będzie ośrodkiem wspierania innowacyjności. Ułatwi zdobywanie funduszy. Ma być liderem w tworzeniu partnerstw.

Na zdjęciu: Ryszard Zarudzki – wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi przemawia w Gdańsku, podczas Gali XXI edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości. Fot. Kazimierz Netka.

Wielkie święto jakości w Pomorskiem – z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W Gdańsku powstaje centrum integracji zarządzania jakością i innowacjami w kontekście rolnictwa. Liderem w tym zakresie ma być Rënk.

W Gdańsku, w piątek, 2 marca 2018 roku uroczyście uhonorowano firmy,instytucje, organizacje, osoby wyróżniające się solidnością w działalności, w produkcji, świadczeniu usług itp. Rozstrzygnięto XXI edycje Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości. Podczas uroczystej Gali, obecni byli m.in. Bogdan Borusewicz – wicemarszałek Senatu RP oraz Ryszard Zarudzki – wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.

 

Fot. Kazimierz Netka

Laurami jakości odznaczono oraz wyróżniono około 20 finalistów konkursu. Wśród nich jest Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Rënk. Nagrodę odebral Sławomir Niecko – prezes Rënku. Mający siedzibę w Gdańsku, Rënk, jako rynek hurtowy, podlega Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak podkreślił podczas uroczystości Ryszard Zarudzki – wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, ministerstwo nadaje dużą rangę wspieraniu jakości i innowacji. Jakość i innowacje to dobre „małżeństwo”, które należy budować we współpracy z innymi jednostkami i firmami. Gospodarka żywnościowa kwitnie na obszarach wiejskich. Budowanie przedsiębiorczości i zarządzanie jakością są kluczem do tworzenia innowacji. Pan Minister przypomniał o wspólnych, polsko – francuskich inicjatywach w tym zakresie.

 

Fot. Kazimierz Netka

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki w dniach 23–24 lutego br. przebywał w Paryżu w związku z inauguracją 55 Międzynarodowego Salonu Rolniczego SIA 2018. Wziął udział w uroczystym otwarciu tegorocznej edycji Targów – Międzynarodowego Salonu Rolniczego SIA oraz w inauguracyjnym pokazie zwierząt hodowlanych.

Międzynarodowy Salon Rolniczy SIA jest jednym z najważniejszych wydarzeń wystawienniczych w branży rolnej, szczególnie sektora hodowli, organizowanym corocznie od ponad 50. lat w Paryżu i gromadzącym ponad 1000 wystawców i ponad 650 tys. odwiedzających.

Podczas wizyty we Francji, wiceminister Ryszard Zarudzki uczestniczył w seminarium podsumowującym Stany Generalne Żywności – będące powołaną przez prezydenta Francji, Emmanuela Macrona ,platformą konsultacyjną przedstawicieli wszystkich podmiotów działających na poszczególnych etapach łańcucha dostaw żywności, zaangażowanych pod względem jakościowym, ilościowym oraz z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności. Wiceminister spotkał się z dyrektorem naukowym ds. rolnych we francuskim Krajowym Instytucie Badań w Dziedzinie Agronomii (INRA) Christianem Huyghe. Tematem rozmowy był transfer wiedzy i innowacji do praktyki, w tym system finansowania i rola doradztwa rolniczego przy wdrażaniu wiedzy.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dzisiejsze wyróżnienie Rënku w Konkursie o Pomorska Nagrodę Jakości jest dla Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego Rënk jest zachętą do wdrażania innowacji – powiedział minister Ryszard Zarudzki, podczas Gali wręczenia tych nagród w Gdańsku. – Budujemy jakość między ionnymi poprzez program Biostrateg. Dzisiaj nagrodzony Rënk może być bardzo dobrym punktem do pośredniczenia, do wdrażania innowacji, do łączenia partnerstw.

BIOSTRATEG, zapewnia pieniądze na rozwiązywanie konkretnych problemów gospodarczych. Jest to strategiczny program badań i prac rozwojowych, który został uruchomiony w 2013 roku.

Po stronie sektora badań i rozwoju angażowane są przede wszystkim instytuty naukowe i państwowe jednostki doradztwa rolniczego. Minister zaznaczył, że dziesiątki proinnowacyjnych projektów realizowanych jest przez CDR, ODR-y i partnerów Sieci. Podejmowane są również działania międzynarodowe – wspólne deklaracje polityczne w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Na przykład, inicjatywa BIOEAST,  dotyczy współpracy Europy Środkowo-Wschodniej na rzecz rolnictwa, akwakultury i leśnictwa w biogospodarce.

W kontekście tematyki dzisiejszej konferencji podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki poinformował, że również Komisja Europejska zaproponowała w przyszłej perspektywie UE wzrost roli innowacji i transferu wiedzy w podnoszeniu konkurencyjności sektora rolnego i realizacji nowych wyzwań, np. w zakresie środowiska i klimatu. Na forum Unii Europejskiej rozpoczęła się już praca nad rozwiązaniami, które będą stosowane  w przyszłej perspektywie finansowej WPR – konferencja EUFRAS. Komisja planuje m.in. silniejszą integrację działań PROW (w zakresie transferu wiedzy, doradztwa, działania „Współpraca”) z programem Horyzont.

Oprócz budowania i wspierania kanałów przepływu wiedzy i innowacji ministerstwo podjęło własne działania proinnowacyjne. Ubiegamy się o trzy duże projekty w ramach Programu Gospostrateg. Dotyczą one ubezpieczeń rolniczych, gospodarstw opiekuńczych i wykorzystania owadów jako alternatywnego źródła białka paszowego.

Ważny dla jakości oraz innowacji w przemyśle żywnościowym i rolnictwie jest program „Gutfeed − innowacyjne żywienie w zrównoważonej produkcji drobiarskiej”. Nowoczesne żywienie drobiu wymaga innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia emisji pierwiastków biogennych oraz gazów cieplarnianych (GHG) a także ochrony zasobów wodnych. Celem GUTFEED jest integracja nauki z praktyką poprzez zastosowanie najnowszych osiągnięć badań naukowych – nowych technologii – w praktycznym żywieniu drobiu w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego polepszając zarazem wydajność i jakość mięsa – napisano na stronie internetowej www.minrol.gov.pl.

 

Fot. Kazimierz Netka

Zwracając się do Sławomira Niecko – prezesa zarządu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno spożywczego Rënk w Gdańsku, minister Ryszard Zarudzki powiedział, że ma nadzieję, że prezes Sławomir Niecko będzie liderem w tworzeniu partnerstw. To ułatwi korzystanie z funduszy, z narzędzi przewidzianych w rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Wiceszef resortu zapewnił, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tym pomoże. Pan minister dodał też, że Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk jest integratorem w zarządzaniu jakością i innowacjami w kontekście rolnictwa.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *