Pomorze 2030 – jedność terytorialna i gospodarcza z różnorodnością kulturową czyli na bogato, czy rozbicie  dzielnicowe ze szkodą dla regionu? Trwają prace nad nową strategią rozwoju.

Fot. Kazimierz Netka.

Pomorskie do roku 2030 – jakie obrać kierunki rozwoju – podpowiedz, zaproponuj, zgłoś swe pomysły…

Pomorskie szuka najkrótszych dróg dojścia do lepszej przyszłości. Wybrano już cztery inteligentne specjalizacje Pomorza, w których region ten ma szansę osiągać dobre rezultaty. Ponadto, powstaje projekt dokumentu o nazwie: „Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2030”, a dyskusja nad tym, co ma w tym dokumencie być zapisane, trwają.

 

Fot. Kazimierz Netka

Konferencja otwierająca dyskusje nad tworzeniem projektu strategii, zainaugurowano w kwietniu 2019 roku. Jak obecnie przebiegają prace nad tym dokumentem? O tym co się dzieje, jak tworzony jest projekt tego ważnego dla mieszkańców województwa pomorskiego dokumentu, mówili, podczas spotkania z dziennikarzami 22 lipca 2019 roku, Radomir Matczak – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i przestrzennego Województwa Pomorskiego oraz Patrycja Szczygieł – zastępca dyrektora tego Departamentu.

Strategia 2030 – podobnie jak obecna – będzie dokumentem, mającym bezpośredni wpływ na politykę rozwojową Samorządu Województwa Pomorskiego, w tym na kształt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2021-2027 – poinformowała nas, zapraszając na spotkanie, Dorota Patzer – starszy inspektor w Biurze Prasowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Strategia 2030 to dokument, który będzie organizować działania samorządu województwa i jego partnerów w nadchodzącej dekadzie – poinformowała Dorota Patzer. Punktem wyjścia przy jej tworzeniu jest analiza, jakimi atutami dysponuje region, a jakie słabości musimy jeszcze przezwyciężyć. Powstanie dzięki temu obszerny i otwarty katalog przedsięwzięć, zamierzeń, pomysłów. Ze względu na ograniczone zasoby, zostaną dokonane wybory oparte o potrzeby mieszkańców, a także o potencjał, jaki się kryje za najważniejszymi przedsięwzięciami. Ważne jest, by dostępne środki jak najlepiej zainwestować. Strategia 2030 będzie dokumentem sprawczym w odniesieniu do kierunków rozwoju i zasad działania bardziej niż do lokalizacji konkretnych inwestycji. Kluczowe tematy w kontekście trwających prac to: Konkurencyjność gospodarki, gospodarka obiegu zamkniętego, ekonomia współdzielenia, rola sektora naukowo-akademickiego; Edukacja, rynek pracy, zdrowie, integracja społeczna, kapitał społeczny i kulturowy, CSR, jakość życia; Mobilność, energia, warunki przyrodnicze, odporność na zmiany klimatu.

Teraz prace toczą się trzema kanałami.

Pierwszy to działania wewnątrz struktur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zespół sterujący strategią analizuje różne materiały.

 

Źródło ilustracji: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Drugi nurt prac toczy się na szczeblu następujących 4 subregionów: chojnicki, metropolitalny, nadwiślański i słupski. Tam są zespoły kilkunastoosobowe, składające się z samorządowców, reprezentantów organizacji pozarządowych, środowiska gospodarczego, uczelnianego. Zespoły te pracują od czerwca nad sformułowaniem odpowiedzi na 21 pytań dotyczących stanu bieżącego, najważniejszych wyzwań w horyzoncie najbliższych 10 lat. Finał będzie 16 września bieżącego roku – do tego czasu zespoły mają dostarczyć swe raporty z odpowiedziami na pytania.

Trzeci kierunek jest ekspercki, ze specjalistami przeprowadzono ponad 60 pogłębionych wywiadów. Dzięki tym wywiadom zbudowaliśmy dość solidną bazę poglądów, informacji, tez dotyczących przyszłości.

Na podstawie tych prac zostanie opracowany projekt Strategii Pomorskiem 2030, a w grudniu 2019 roku przyjmie go Zarząd Województwa Pomorskiego. Potem zaczną się konsultacje społeczne dotyczące tego projektu i potrwają w I półroczu 2020 roku. Sejmik Województwa Pomorskiego przyjmie, zatwierdzi projekt strategii, jako obowiązujący dokument, do końca 2020 roku – poinformował dyrektor Radomir Matczak.

Chcemy, by projekt strategii, który pojawi się w grudniu i będzie zapewne niedoskonały, stał się bardzo dobrą podstawą do dyskusji – powiedział dr Radomir Matczak.

 

Fot. Kazimierz Netka

Są 4 problemy, które musimy mieć bardzo mocno pod kontrola, by dobrze się rozwijać – dodał dyrektor Radomir Matczak. Pierwszy to kwestia starzenia się społeczeństwa. Drugi to degradacja środowiska i problematyka zmian klimatu; dostosowanie się do następstw tych zmian. Trzecim problemem ważnym z punktu widzenia rozwoju województwa jest cyfryzacja gospodarki i życia. Według ekspertów OECD, do 2030 roku wskutek cyfryzacji zniknie 40 – 50 procent obecnie istniejących zawodów; 60 procent z tych obywateli, którzy teraz są dziećmi, będzie pracowało w zawodach, których jeszcze nie ma na świecie.

Musimy być gotowi na absorpcje różnych szoków, jako region – mówił dr Radomir Matczak. Chodzi o to, by być przygotowanymi do szoku: klimatycznego, gospodarczego, migracyjnego, srebrnego tsunami – starzenia się społeczeństwa. Mamy ogromne zasoby rozwojowe w postaci ludzi biernych zawodowo, czyli ludzi, którzy są w wieku produkcyjnym, a nie pracują, nie uczą się, nie poszukują zatrudnienia, nie mają problemów zdrowotnych. Takich osób jest nawet dwukrotnie więcej niż ludzi bezrobotnych, czyli zarejestrowanych jako poszukujących pracy.

Do czego powinniśmy dążyć, i co należałoby zapisać w strategii? Według Radomira Matczaka, po pierwsze, musimy stworzyć solidną bazę gospodarczą, podatkową. Bez silnej bazy podatkowej w regionie nie będzie szans – pieniędzy – na świadczenie usług publicznych na poziomie takim, jakiego oczekują mieszkańcy. Poza tym powinniśmy bardzo szybko opuścić grono najbiedniejszych regionów UE. Na około 300 regionów w UE Pomorskie jest około 250. miejsca.

 

Na zdjęciu: Deep fake, czyli głęboka dezinformacja na granicach miasta. Powinien był tu napis: Gdańsk miasto odbudowane przez Kresowian. Fot. Kazimierz Netka

Jednocześnie – jak wynika z naszych spostrzeżeń – w Pomorskiem zauważa się niekorzystne tendencje. Zamiast troszczenia się o spójność terytorialną widać dążenia do secesji; jest chęć do rozbijania Pomorza. Niepokój budzi organizowany co roku dzień jedności Kaszubów. Odnosimy wrażenie, że tym tendencjom separatystycznym sprzyjają ludzie związani ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim i z Instytutem Kaszubskim. Dlaczego nie jest obchodzony dzień jedności Pomorzan? Proponujemy, by co roku organizować Święto Województwa Pomorskiego. To święto jednoczyłoby mieszkańców regionu. Podobne święta mają inne województwa.

Dla Pomorza ważne jest bogactwo kulturowe, różnorodność kulturowa – co podkreślił podczas spotkania dyrektor Radomir Matczak.

Niestety, zauważalne są próby niszczenia bogactwa kulturowego regionu.

Ci, którzy odbudowali Gdańsk czyli Kresowianie, a którzy także wnieśli do nas mądrość, naukę, kulturę; tworzyli nowoczesny przemysł, teraz spychani są w niepamięć. Na piedestał wdzierają się destruktorzy, wysuwając żądania terytorialne.

Takie tendencje mogą doprowadzić do tego, że nawet najlepsze zapisy w strategii Pomorze 2030 i ich bardzo dobra realizacja, nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Może więc, zanim cokolwiek zapiszemy, uporządkujmy sytuację społeczną w regionie, bo zmarnujemy najważniejsze atuty, potencjał ludzi mądrych.

Więcej wiadomości na temat prac nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 można znaleźć na stronie internetowej https://strategia.pomorskie.eu/srwp-2030 .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *