Pomorze; Polska. Nasze, coraz droższe szkoły… A uczniów jest coraz mniej.

Na ilustracji: Wydatki na oświatę. Źródła: PAP – Główny Urząd Statystyczny.

Rachunek za szkoły. W ciągu ostatnich 13 lat wydatki samorządów na oświatę wzrosły o 105 proc.

Fot. PAP/M.Bielecki
Fot. PAP/M.Bielecki

W 2016 r. samorządy dopłaciły ze swoich budżetów do zadań związanych z oświatą i wychowaniem ponad 20 mld zł. Wydatki gmin, powiatów i województw na te cele wzrosły w ciągu 13 lat o 105 proc. – wynika z danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że wydatki publiczne na oświatę i wychowanie z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. wyniosły 67,6 mld zł, co stanowiło 3,7 proc. PKB (szacunek wstępny).

Z danych wynika, że część oświatowa subwencji ogólnej, przekazywanej szkołom za pośrednictwem samorządów, wyniosła 41,5 mld zł. Oprócz tej subwencji z budżetu państwa przeznaczono też 4,1 mld zł na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.

Jak podał GUS środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na oświatę i wychowanie (łącznie ze środkami otrzymanymi z budżetu państwa) w kwocie 66 mld zł przeznaczono głównie na funkcjonowanie szkół podstawowych – 21,1 mld zł (tj. 32,1 proc.), gimnazjów – 10,2 mld zł (tj. 15,5 proc.), przedszkoli (łącznie z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych i innymi formami wychowania przedszkolnego) – 10,2 mld zł (tj. 15,4 proc.), szkół zawodowych (łącznie ze szkołami artystycznymi) – 7 mld zł (tj. 10,7 proc.), liceów ogólnokształcących – 4,2 mld zł (tj. 6,4 proc.).

Z analiz GUS wynika, że w latach 2003-2016 widoczny jest systematyczny wzrost wydatków publicznych i subwencji ogólnej dla oświaty przy stosunkowo stabilnym udziale tych wydatków w PKB na poziomie ok. 4 proc.

W stosunku do 2003 roku wydatki samorządów na oświatę ogółem wzrosły o 105 proc. w tym: wydatki województw – o 60 proc., samorządów powiatowych – o 72,5 proc., samorządów miast na prawach powiatu – o 138,1 proc. oraz samorządów gmin – 97 proc.

 Źródło: GUS

W roku szkolnym 2016/2017 działało 13 517 szkół podstawowych (o 0,3 proc. mniej niż przed rokiem) i 7 706 gimnazjów (o 0,3 proc. więcej niż w poprzednim roku szkolnym).

Do podstawówek uczęszczało 2,3 mln uczniów (w stosunku do ubiegłego roku szkolnego spadek o 7,4 proc.), a do gimnazjów 1,1 mln uczniów (o 1,3 proc. mniej w porównaniu z rokiem szkolnym 2015/2016 oraz 36,7 proc. mniej w stosunku do roku szkolnego 2003/2004).

Marcin Przybylski

Źródło: www.kurier.pap.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *