Ponad 216 mln złotych będzie kosztowało wielkie otwieranie pomorskiej turystyki aktywnej na Europę. Ruszyła realizacja strategicznych projektów: „Pomorskie szlaki kajakowe”; „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”; „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.

Fot. Kazimierz Netka.

W Pomorskiem powstają międzynarodowe szlaki dla żeglarzy, rowerzystów i kajakarzy. Jest to potrójny rozwój turystyki dla aktywnych na kresach Unii Europejskiej.

W Pomorskiem realizowane jest jedno z największych w historii tego regionu, przedsięwzięcie gospodarcze z zakresu przemysłu czasu wolnego: powstają obiekty mające służyć międzynarodowej turystyce aktywnej. Szlaki żeglarskie, kajakowe i rowerowe w Pomorskiem, zostaną rozbudowane, unowocześnione i połączone z europejskim systemem tych tras.

Fot. Kazimierz Netka

W poniedziałek, 11 grudnia 2017 roku, podpisanych zostało ponad 30 umów, dotyczących przedsięwzięć realizowanych przy udziale samorządu województwa oraz kilkudziesięciu gmin i powiatów. Obszar objęty projektami obejmuje ląd, wody śródlądowe województwa pomorskiego, a także Zatokę Gdańską i jej wybrzeże. Chodzi zaś o urzeczywistnienie trzech projektów strategicznych województwa pomorskiego, wspieranych finansowo z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Oto owe strategiczne przedsięwzięcia: „Pomorskie szlaki kajakowe”; „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”; „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” – wynika z informacji, które przekazała nam Marta Chełkowska – dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Fot. Kazimierz Netka

Podpisanie umów reprezentantów zarządu województwa pomorskiego z prezydentami miast, burmistrzami, wójtami i starostami – liderami realizacji projektów – odbyło się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na wyspie Ołowianka w Gdańsku. Urząd Marszałkowski reprezentowali: Mieczysław Struk – marszałek; Wiesław Byczkowski – wicemarszałek i Ryszard Świlski – członek zarządu województwa pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego koordynuje realizację wspomnianych przedsięwzięć strategicznych i udziela unijnych dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, a ich rzeczowa realizacja oraz wkład własny jest po stronie pomorskich gmin – wynika z informacji, które przekazała nam Emilia Stawikowska z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Całkowita wartość umów to ponad 216 mln zł, z czego blisko 133 mln zł stanowi dofinansowanie unijne.

Oto przykłady przedsięwzięć:

Fot. Kazimierz Netka

„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa”. Projekt jest realizowany od czerwca 2017 roku do grudnia 2019 roku. Lider : Gmina Miejska Tczew. Partnerzy: Gmina Tczew, Gmina Subkowy, Gmina Pelplin, Gmina Gniew. Celem projektu jest stworzenie produktu turystycznego, mające na celu wykreowanie markowego produktu turystyki rowerowej obejmującego całe województwo. Projekt jest przygotowany w partnerstwie z gminami z powiatu tczewskiego. Przedmiotem projektu jest budowa Wiślanej Trasy Rowerowej R9 na terenie powiatu tczewskiego, spełniającej międzynarodowe standardy, o łącznej długości 66,64 km wraz z oznakowaniem oraz zagospodarowaniem 13. miejsc postojowych na całym odcinku trasy.

Fot. Kazimierz Netka

„Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną”. Liderem jest Powiat Nowodworski. Projekt jest realizowany od grudnia 2016 roku do października 2020 roku. Celem jest stworzenie warunków kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na walorach dziedzictwa kulturalnego i naturalnego drogi wodnej do Nowego Dworu Gdańskiego. Przedmiotem projektu jest budowa przystani żeglarskiej w Nowym Dworze Gdańskim oraz przebudowa mostów w miejscowościach Żelichowo i Tujsk oraz mostu kolejowego w Rybinie na rzece Szkarpawie.

Fot. Kazimierz Netka

„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa rowerowa R-9 – partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska”. Projekt jest realizowany od sierpnia 2017 roku do grudnia 2019 roku. Lider: Gmina Miasta Krynica Morska. Partnerzy: Gmina Stegna i Gmina Sztutowo. Celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych. Przedmiotem projektu jest budowa tras rowerowych – Gmina Miasta Krynica Morska – 6,9 km, Gmina Stegna – 1,2 km i Gmina Sztutowo – 2,45 km, budowa miejsc postojowych dla rowerzystów oraz oznakowanie szlaku rowerowego. Po realizacji projektu poprzez tereny ww. gmin nadmorskich przebiegać będzie trasa rowerowa stanowiąca odcinek międzynarodowej trasy rowerowej R-10 o łącznej długości 53,90 km, od przeprawy promowej w miejscowości Mikoszewo (punkt 96) do granicy Państwa (punkt 307) na Mierzei Wiślanej, przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej na Mierzei Wiślanej.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *