Postępy w realizacji strategicznej inwestycji Portu Gdynia – budowy Portu Zewnętrznego. Podpisano umowę z Doradcą Transakcyjnym. Na sztucznym lądzie powstanie głębokowodny port, o zdolności przeładunkowej m.in. 2,5 mln TEU. Dzięki specustawie przygotowanie inwestycji zostanie skrócone z 7 do 3 – 4 lat.

Fot. z Archiwum ZMPGdynia

Budowa Portu Zewnętrznego odbędzie się w formule partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP) – na Zatoce Gdańskiej – poza falochronem

Źródło ilustracji: ZMPGdynia

Zarząd Morskiego Portu Gdynia (ZMPGdynia S.A.) wraz z Ministerstwem Inwestycji I Rozwoju wyłonił doradcę transakcyjnego, który dokona na rzecz Portu świadczeń consultingowych w obszarach projektowych uwzględniając przede wszystkim zagadnienia ekonomiczno-finansowe, prawne oraz techniczne n budowy nowych obiektów” Portu Zewnętrznego – wynika z komunikatu, który przekazała nam Anna Pogorzelska – kierownik Projektu, Dział Marketingu ZMPGdynia S.A.

Źródło ilustracji: ZMPGdynia

W postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawców występujących wspólnie: Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp. k., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa; Domański Zakrzewski Palinka sp. k., Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1 lok. 21 PIĘTRO, 00-124 Warszawa; WYG INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa. O szczegółach poinformowano podczas konferencji, zorganizowanej w Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie.

Fot. z Archiwum ZMPGdynia

Formuła PPP – partnerstwa publiczno-prywatnego – pozwala wykorzystać kapitał, wiedzę i doświadczenie sektora prywatnego w finansowaniu inwestycji i usług publicznych. Jednak, kolejne etapy inwestycji nie mogłyby się odbyć bez wsparcia legislacyjnego w kwestiach portowych. 9 sierpnia br. Sejm przyjął specustawę o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych. Ma ona na celu wprowadzenie ułatwień, umożliwiających sprawną realizację projektów rozbudowy portów morskich. Według szacunków resortu bez nowej ustawy proces przygotowania inwestycji trwałby 7 lat, ale dzięki ustawie zostanie on skrócony do 3–4 lat.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów „polityką w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego” Zarząd Morskiego Portu Gdynia zamierza zrealizować strategiczną z punktu widzenia dalszego rozwoju inwestycję zwiększającą potencjał przeładunkowy portu oraz pozycję konkurencyjną w regionie Morza Bałtyckiego w tej formule. Współpraca z doświadczonym doradcą jest gwarantem wyboru najlepszego partnera prywatnego do realizacji tego przedsięwzięcia.

Fot. z Archiwum ZMPGdynia

Port Gdynia działa zgodnie z zapisami Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której jednym z celów jest wskaźnik mówiący o 25 proc. udziale inwestycji w PKB. Aby osiągnąć wyznaczony cel, polska gospodarka potrzebuje różnych źródeł i sposobów finansowania, formuła PPP jest jednym z nich.

Kolejne etapy inwestycji nie mogłyby się odbyć bez wsparcia legislacyjnego w kwestiach portowych. 9 sierpnia br. Sejm przyjął specustawę o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych. Ma ona na celu wprowadzenie ułatwień, umożliwiających sprawną realizację projektów rozbudowy portów morskich. Według szacunków resortu bez nowej ustawy proces przygotowania inwestycji trwałby 7 lat, ale dzięki ustawie zostanie on skrócony do 3–4 lat.

Na sztucznym lądzie, w oparciu o istniejące nabrzeża: Śląskie i Szwedzkie, powstanie głębokowodny Port Zewnętrzny, wychodzący ponad obecny falochron ochronny, zwiększając powierzchnię portu o 151 ha oraz zdolności przeładunkowe o 2,5 mln TEU – napisano w komunikacie.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *