Powstaje Hub Naukowo-Technologiczno-Biznesowy pozyskiwania ciepła spod stóp. Miękinia i gmina Krzeszowice  stają się jednymi z najważniejszych w Polsce i najnowocześniejszych miejscowości. Tam bowiem, przy udziale rządu, samorządu wojewódzkiego, świata nauki oraz biznesu, będzie się rozwijał przemysł „pompowania” czystej energii z Ziemi

Źródła ilustracji: Transmisja z konferencji.

To przyszłość ciepła indywidualnego, ale też dużego, aglomeracyjnego

Trzeba mieć albo złoto pod ziemią, albo dobry pomysł na zrobienie czegoś cennego z tego, co się posiada. W tak szczęśliwej sytuacji jest gmina Krzeszowice w województwie małopolskim. 12 kwietnia 2021 roku wydarzyło się coś, co może sprawić, że gmina ta, a także cała Małopolska, staną się zagłębiem ciepła. Tak, to nie jest pomyłka – chodzi o zagłębie, czyli inaczej mówiąc, o kopalnie, o wydobywanie czegoś z gruntu. Nie węgla, ale energii i wykorzystywanie tego daru natury do ogrzewania mieszkań, wody i produkcji energii elektrycznej.

W Miękini będą prowadzone badania nad urządzeniami, technologiami do pozyskiwania i przetwarzania ciepła Ziemi. Oczywiście, o utworzeniu takiego ośrodka – zagłębia wiedzy, technologii oraz praktycznego stosowania urządzeń w Miękini, w znacznym stopniu zadecydowało istnienie tam ośrodka naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej mającej główną siedzibę w Krakowie, ale gdyby burmistrz Krzeszowic nie udostępnił terenów gminy, pewne taki hub (ośrodek, centrum) nie mógł się w tej miejscowości rozwijać. A dzięki temu, jak powiedział Michał Kurtyka – Minister Klimatu i Środowiska podczas konferencji prasowej i podpisania Listu Intencyjnego, Miękinię i gminę Krzeszowice czeka świetlana przyszłość, na nas – oddychanie czystszym powietrzem.

O tym jakie znaczenie będzie miał ośrodek naukowo – biznesowo – badawczy w Miękini i czym się zajmie – dowiedzieliśmy się podczas konferencji prasowej. Szczegółowe informacje na ten temat przekazał nam również Wydział Komunikacji Medialnej, Departament Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

Podpisano list intencyjny ws. utworzenia Hubu Naukowo-Technologiczno-Biznesowego w Miękini

Pod patronatem Ministra Klimatu i Środowiska powstaje przestrzeń do realizacji zadań z zakresu badań, promocji, rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem pomp ciepła. 12 kwietnia 2021 r. podpisano list intencyjny o współpracy na rzecz utworzenia Hubu Naukowo-Technologiczno-Biznesowego, który ma powstać w Miękini, w województwie małopolskim.

Sygnatariuszami listu intencyjnego są: Minister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Zarząd Województwa Małopolskiego, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Burmistrz Gminy Krzeszowice.

Jak podkreślił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, w trakcie ostatnich lat Polska poczyniła duży postęp w zakresie prac nad przejściem na model niskoemisyjnej gospodarki oraz wykorzystywania dostępnych zasobów. Dominująca rola energooszczędnej transformacji została określona m.in. w „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”. Należą do niej przede wszystkim budowa efektywnego, niskoemisyjnego systemu energetycznego oraz poprawa jakości powietrza m.in. poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł  energii, w tym w szczególności pomp ciepła.

Użycie pomp ciepła może przyczynić się do znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń. Jest także szansą na stworzenie nowych miejsc pracy – zarówno w przemyśle odpowiedzialnym za wytwarzanie urządzeń, jak i w sektorze zajmującym się ich instalacją – powiedział podczas konferencji szef resortu klimatu i środowiska.

Celem powstania hubu w Miękini, jest zebranie podmiotów, które mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału lokalnych producentów do tworzenia konkurencyjnych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, głównie w oparciu o pompy ciepła. Utworzenie hubu będzie możliwe dzięki współpracy władz centralnych, samorządowych, przedsiębiorców oraz środowiska akademickiego.

Powstanie hubu właśnie w Miękini jest podyktowane istniejącym zapleczem naukowo-badawczym. Mieszczące się tu Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii, należące do wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie, prowadzi działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii, hybrydowych systemów energetycznych oraz efektywności energetycznej i mikroenergetyki prosumenckiej – wyjaśnił wiceminister Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa.

Jak dodał minister Kurtyka, wybór tej lokalizacji wynika również z doświadczeń regionu małopolskiego w zakresie walki z wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza.

Hub Naukowo-Technologiczno-Biznesowy w Miękini

Koncepcja hubu zakłada, że będzie on w stanie osiągnąć największe efekty poprzez połączenie trzech elementów mechanizmu ekosystemu innowacji tj.:

– infrastruktury technicznej: rozwój biur, laboratoriów i hal testowych;

– nowoczesnych metod zarządzania: wprowadzenie mechanizmu zarządzania ekosystemem innowacji, oferta dla biznesu wdrażającego innowacyjne technologie, dostęp w jednym miejscu do wysoko wykwalifikowanych pracowników, naukowców i dedykowanych usług;

– współpracy sieciowej podmiotów zaangażowanych w rozwijanie technologii dla inteligentnej energetyki: szytych na miarę innowacji technologicznych, inkubatorów, startupów, SME, państwowych i prywatnych funduszy, inwestorów komercjalizujących wynalazki.

HUB w Miękini, oprócz generowania wynalazków i wsparciu myśli naukowo-technicznej, sprzyjać będzie dynamicznemu rozwojowi innowacji w sektorze odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem technologii pomp ciepła.

Statystyki pokazują, że sprzedaż pomp ciepła rośnie bardzo dynamicznie. W przypadku powietrznych pomp ciepła popyt wzrósł nawet o 100% w stosunku do poprzedniego roku. Takie sprzyjające okoliczności możliwe są m.in. dzięki dostępności ulgi termomodernizacyjnej, licznym aktywnościom strony rządowej oraz uruchomieniu programów pomocowych – w tym programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – podkreślił pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Zdaniem Witolda Kozłowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, utworzenie hubu w Miękini stanie się silnym impulsem rozwoju gospodarczego regionu i przyczyni się do zwiększenia potencjału lokalnych przedsiębiorców.

Inicjatywa podjęta przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Instytut Zrównoważonej Energii „Miękinia” oraz Gminę Krzeszowice w zakresie utworzenia HUB-u Naukowo-Technologiczno-Biznesowego w Miękini to niewątpliwie szansa na stworzenie nowej, innowacyjnej przestrzeni do promocji, badań i rozwoju, a także wykorzystania technologii pomp ciepła. Doskonale wiemy, że nowoczesne technologie związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii pozwolą na prowadzenie działań ekologicznych, przyjaznych środowisku, co z pewnością wpłynie na poprawę jakości powietrza, którym oddychamy. Mamy ogromną nadzieję, że hub w Miękini stanie się silnym impulsem rozwoju gospodarczego regionu i przyczyni się do zwiększenia potencjału lokalnych przedsiębiorców. Cieszy mnie fakt, że taka inwestycja, pierwsza w Polsce, powstaje właśnie w Małopolsce – powiedział Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Dofinansowanie pomp ciepła w istniejących budynkach użytkowych przewiduje nasz największy program pn. „Czyste Powietrze”. Z tej możliwości chętnie korzystają nasi beneficjenci. Ale myślimy też o wsparciu w tym zakresie nowych budynków, dlatego analizujemy możliwości dofinansowania pomp ciepła oraz magazynów/buforów ciepła i chłodu w ramach nowego instrumentu, który jest przedmiotem naszych rozmów z resortem klimatu i środowiska – dodaje prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prof. Maciej Chorowski.

W opinii Jerzego Lisa, rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, HUB Naukowo-Technologiczno-Biznesowy w Miękini wpisuje się w trend rozwoju nowoczesnego kształcenia, zróżnicowanych kierunków badań oraz nowatorskich inwestycji, a zaplecze infrastrukturalne i laboratoryjne AGH będzie jego dużym wsparciem.

Jak dodał burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, w ramach dalszej współpracy z AGH i środowiskiem biznesu planowane jest stworzenie w Miękini Centrum Edukacji, które będzie zajmować się szkoleniami i doradztwem dla profesjonalistów związanych z rynkiem OZE oraz popularyzacją wśród prosumentów efektywnego korzystania z tych źródeł – poinformował Wydział Komunikacji Medialnej, Departament Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/klimat/podpisano-list-intencyjny-ws-utworzenia-hubu-naukowo-technologiczno-biznesowego-w-miekini.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali również: Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego; Mateusz Damrat – Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – PIB, Krzysztof Galos – Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a także parlamentarzyści.

Więcej wiadomości znajduje się na filmie, pod adresem:

https://www.facebook.com/MKiSGOVPL/videos/3863941446976069

Co dalej? Wiele zależy od pomysłów, inicjatyw nie tylko sygnatariuszy listu, ale od każdego kto do tego hubu zechce się przyłączyć i wykorzystać możliwości, jakie daje.

Warto wiedzieć, że hub (wymawiaj: hab) to inaczej piasta – czyli centrum koła, np. rowerowego. Od tej piasty odchodzą szprychy, którymi mogą być naukowcy, przedsiębiorcy, samorządy w całej Polsce, wykorzystujący wiedzę powstającą w hubie w Miękini, a także samo dostarczający tam swe mądrości, doświadczenia np. w budowaniu pomp ciepła.

To przyszłość ciepła indywidualnego, ale też dużego, aglomeracyjnego – powiedział wiceminister Piotr Dziadzio, główny geolog kraju, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa

Źródło tego ciepła znajduje się pod stopami nas wszystkich, czyli w ziemi. Na głębokości kilku metrów ale to bardziej gorące – znacznie głębiej, czyli pokłady wód geotermalnych.

Źródła ilustracji: Transmisja z konferencji.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.