Turystyka w epoce kowidu. Z obiektów noclegowych w 2020 roku skorzystało w Polsce 17,9 mln turystów, którym udzielono 51,4 mln noclegów. W porównaniu do 2019 r. było to mniej odpowiednio o 49,9% i 45,0%. Wykorzystanie łóżek w obiektach posiadających 10 lub więcej miejsc wyniosło 26,8% i w porównaniu z 2019 było niższe o 13,8 p. proc. – ustalił GUS

Źródło ilustracji: Główny Urząd Statystyczny.

Pandemia na wczasach

Turystyka jest jednym z sektorów bezpośrednio dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Wprowadzone w 2020 r. obostrzenia dotyczące przemieszczania się osób oraz ograniczenia działalności np. usług hotelarskich, spowodowały znaczny spadek liczby osób korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w porównaniu z rokiem poprzednim – ustalił Główny Urząd Statystyczny.

Dane GUS-u potwierdzają, że branża turystyczna cierpi. Jej przyszłość nie zapowiada się dobrze, gdyż niewykluczone, że pandemia potrwa do końca roku, z krótką ulgą w ograniczeniach na czas wakacji. Prawdopodobnie będzie tak samo jak w zeszłym roku.

Najcenniejszym dla właścicieli firm turystycznych jest taki gość, który nocuje. Zostawia on bowiem najwięcej pieniędzy. Jeszcze milej widziani są uczestnicy kongresów i konferencji. Niestety, wskutek epidemii, liczba udzielonych noclegów w 2020 roku znacznie zmalała, w porównaniu do stanu, jaki istniał w latach poprzednich. Z początku zapowiadało się bardzo dobrze, gdyż w pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku liczba udzielonych noclegów w turystycznych obiektach noclegowych była wyższa niż zanotowano w tym samym okresie roku 2019.

A jak było w całym 2020 z wykorzystaniem miejsc noclegowych dla turystów? Ocenili to pracownicy Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Zbadano obiekty posiadające 10 lub więcej miejsc noclegowych. Szczegółowe wiadomości na ten temat przekazała nam Agnieszka Sągolewska z Wydziału Współpracy z Mediami, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Gdańsku.

W pierwszym roku pandemii, w 2020, w Polsce z noclegów skorzystało blisko 18 mln turystów. W tym zagranicznych było prawie 2,3 mln. Liczba noclegów wyniosła niemal 51,4 mln, w tym udzielonych cudzoziemcom ponad 6,6 mln. Wykorzystanie miejsc sięgnęło 26,8 procent.

W Pomorskiem nocowało blisko 2 mln turystów, w tym około 177 tysięcy zagranicznych. Udzielono w Pomorskiem ponad 6,7 mln noclegów, w tym turystom z innych krajów prawie 553 tysiące. Stopień wykorzystania miejsc wyniósł 31,7 procent, czyli więcej niż średnio w kraju.

Pełna informacja na ten temat znajduje się pod następującym linkiem:

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2020 r

Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

Warto zwrócić uwagę, że W 2020 r. prawie 2/3 turystów korzystających z bazy noclegowej zatrzymało się w hotelach. W 2020 r. najwięcej noclegów udzielono w województwach: zachodniopomorskim i małopolskim, odpowiednio 9,9 mln i 6,8 mln. W lipcu 2020 r. w Polsce funkcjonowało ok. 10,3 tys. turystycznych obiektów noclegowych. Najwyższy stopień wykorzystania miejsc odnotowano w zakładach uzdrowiskowych: 54,5% – podał Główny Urząd Statystyczny.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.