Powstała Polska Izba Mediów

Ważne wydarzenie w 100-lecie nadania praw miejskich Ciechocinkowi, podczas XII Kongresu Polskich Mediów.

Dziennikarze i wydawcy utworzyli swą niezależną organizację biznesową.

W obecności około setki przedstawicieli redakcji środków masowego przekazu z całego kraju, reprezentantów kultury, biznesu, władz samorządowych, w sobotę, 14 maja 2016 roku w Ciechocinku, ogłoszono utworzenie Polskiej Izby Mediów. W Uzdrowisku Ciechocinek – Mieście Zdrowia, obchodzącym wiele jubileuszy, m.in. 100-lecie uzyskania praw miejskich.

DSCN7744Na zdjęciu: Spotkanie na terenie Villi York, 13 maja 2016 roku, wieczorem. Tu red. Marek Traczyk – prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów poinformował, że następnego dnia zostanie powołana Polska Izba Mediów. Fot. Kazimierz Netka.

Polska Izba Mediów (PIM) jest organizacją samorządu gospodarczego. Zrzeszać ma podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą wydawniczą oraz medialną w zakresie środków masowego przekazu – napisano w projekcie statutu. Siedzibą PIM będzie Warszawa, ale Izba może tworzyć oddziały – w kraju i za granicą.

DSCN7767Na zdjęciu: Poczatek XII Kongresu Polskich Mediów, 14 maja 2016 roku, w hotelu Łazienki II Resort Medical & SPA, w Ciechocinku. Od lewej: Ryszard Marcińczak – prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej; Mariusz Malicki – prezes Polskiej Izby Hotelarstwa; Ewa Matyba – redaktor naczelna TTG Dziennika Turystycznego; red. Marek Traczyk – prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów; Mariusz Krupa – członek zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek. Fot. Kazimierz Netka.

Jednym z celów działalności Polskiej Izby Mediów ma być reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej podmiotów – w zakresie ich szeroko rozumianej przedsiębiorczości medialnej i komunikacji społecznej, np. takich jak działalność: wydawnicza, produkcja telewizyjna, filmowa i radiowa, z zakresu mediów elektronicznych, public relations, reklamy, działalności wytwórczej oraz usługowej. PIM ma reprezentować ich interesy w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego. Zadaniem Izby ma być również kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej sektora mediów. W szczególności Izba ma opracować i doskonalić normy rzetelnego postępowania mediów wszelakiego rodzaju.

DSCN7965Na zdjęciu: Podpisywanie deklaracji przystąpienia do Polskiej Izby Mediów – podczas Kongresu, w hotelu Łazienki II Resort Medical & SPA. O idei Izby mówi inicjator jej utworzenia, prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów – red. Marek Traczyk (z prawej). Fot. Kazimierz Netka.

– Inicjatywa powołania Polskiej Izby Mediów zrodziła się w maju 2015 roku, w Poznaniu – mówił główny inicjator jej utworzenia, red. Marek Traczyk – prezes zarządu Stowarzyszenia Polskich Mediów. – Projekt statutu został opracowany na podstawie wzorców przygotowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą. Dzisiaj oficjalnie ogłaszamy powołanie Polskiej Izby Mediów i rozpocznie się procedura wyłaniania władz. Proponujemy, by przewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiej Izby Mediów została pani Anna Kalata – była minister pracy i polityki społecznej. Zaproponowano też, by jednym z prezesów został Ryszard Marcińczak – prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej.

DSCN7773Na zdjęciu: Jedna z uroczystości podczas XII Kongresu Mediów Polskich: wręczenie Certyfikatu, potwierdzającego przyznanie Ciechocinkowi Honorowego Tytułu: „Miasto Zdrowia.” Od lewej: Marcin Zajączkowski – przewodniczący Rady Miejskiej Ciechocinka, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek; Leszek Dzierżewicz – burmistrz Ciechocinka; Ryszard Marcińczak – prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej; Ewa Matyba – redaktor naczelna TTG Dziennika Turystycznego; Mariusz Malicki – prezes Polskiej Izby Hotelarstwa. Fot. Kazimierz Netka.

Dziennikarze, założyciele Polskiej Izby Mediów, wyjechali z Ciechocinka bardzo bogaci: zasobni w wiadomości niezwykle cenne przy pisaniu artykułów. Tych wiadomości dostarczyli uczestnikom kongresu: marszałek województwa kujawsko-pomorskiego – Piotr Całbecki, który mówił o atrakcyjnym i gościnnym regionie kujawsko – pomorskim; dr Arkadiusz Krawiec – geolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przedstawiając „Złoto Ciechocinka”; prof. Irena Ponikowska z Kliniki Balneologii i Chorób Przemiany Materii, mówiąca o zdobyczach polskiej balneologii; Jerzy Stawiszyński – kustosz muzeum w Warzelni soli – przekazując wiadomości na temat 180 lat produkcji soli w Ciechocinku, o największych na świecie tężniach; dr Anna Karwowska z Organizacji Pracodawców Lewiatan przedstawiła Kujawsko-Pomorski Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej; Leszek Dzierżewicz – burmistrz Ciechocinka – przybliżył plany rozwoju miasta, a wsparcia udzieliła mu młodzież, przedstawiając swą wizję przyszłości Ciechocinka.

DSCN7934Na zdjęciu: Ewelina Okońska zachęca do sprawdzenia, jak smakuje kajmak. Fot. Kazimierz Netka.

Tadeusz Przymus – prezes zarządu Spiżarni Kujawsko-Pomorskiej mówił o regionalnych przysmakach, zapewniając jednocześnie ich degustację (m.in. można było smakować kajmak, a częstowała nim Ewelina Okońska); Marcin Zajączkowski – przewodniczący Rady Miejskiej Ciechocinka, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek przedstawił znaczenie należytej troski o usługi uzdrowiskowe dla dzieci; dyr. Michał Korolko z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego omówił ofertę inwestycyjną regionu.

DSCN7958Na zdjęciu: Dominika Sikorska – prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej w Ciechocinku – zaprasza na spacery. Fot. Kazimierz Netka.

Uczestników XII Kongresu Polskich Mediów „Ciechocinek – Miasto Zdrowia '2016” oprowadzali przewodnicy: Sławomira Paracka, Wanda Wasicka i Bogumił Korzeniewski.

DSCN8037Na zdjęciu: Jedna z tężni w Ciechocinku. Fot. Kazimierz Netka.

Warto wspomnieć o podmiotach, które przyczyniły się do przeprowadzenia obrad XII Kongresu Mediów Polskich w Ciechocinku. W imieniu organizatorów Kongresu podziękowania złożył im Mariusz Krupa – członek zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek.

Oto wykaz głównych sponsorów spotkania: Łazienki II Resort Medical & SPA – hotel, w którym XXI Kongres Polskich Mediów się odbywał; Dom Zdrowia Lila; Hotel Amazonka Conference & SPA; Hotel Villa Park MED & SPA; Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II; Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy; Komisja Zdrojowa; Sanatorium Uzdrowiskowe Krystynka; Sanatorium Uzdrowiskowe Polex; Sanatorium Uzdrowiskowe Promień; Sanatorium Uzdrowiskowe Zdrowie; Sanatorium Willa York MED & SPA; SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW Orion; TeoDorka Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku; Villa Andalucia SPA & Leisure; Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek; 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny; Stowarzyszenie Polskich Mediów.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *