Pracodawcy Pomorza wyrażają wdzięczność pracownikom placówek medycznych za obronę mieszkańców regionu przed covidem. Na czele wielu szpitali mamy ludzi przygotowanych do kierowania tymi podmiotami w trudnych sytuacjach – ocenia dr Zbigniew Canowiecki – prezydent PP

Fot. Kazimierz Netka.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w niepewnych czasach. Wzór godny naśladowania

Pracodawcy Pomorza swój jubileusz 30-lecia przekładają na dalszy plan, a przede wszystkim dziękują tym, którzy podczas pandemii walczą o życie i zdrowie pacjentów

Fot. Kazimierz Netka (Źródło: Publikacja Pracodawców Pomorza).

W najtrudniejszych chwilach poznajemy swą przydatność, umiejętnie ratując siebie albo innych. Takim sprawdzianem była – jeszcze jest – pandemia. Koronawirus przetestował prawie wszystkich ludzi świata. Pokazał, jak bardzo i komu zależy na zdrowiu bliźnich, jak ich chronimy przed zakażeniem. Covid wypróbował też społeczną odpowiedzialność biznesu w skrócie zwaną CSR (Corporate Social Responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność korporacji).

Jednak, gdy w Polsce wybuchła pandemia na początku marca bieżącego roku, o tych trzech literkach: CSR nikt nie wspominał; jakbyśmy zapomnieli o społecznej odpowiedzialności biznesu. Bardziej niż CSR liczyło się 5 liter: COVID; z tą „piątką” trzeba było walczyć, a konkretnie: z Corona Virus Disease, czyli z chorobą wirusa korona. Tak w każdym razie podstępowali Pracodawcy Pomorza – stowarzyszenie, które we wrześniu obchodzi 30-lecie istnienia. Pracodawcy Pomorza pomagali innym, także przedsiębiorcom spoza tego stowarzyszenia, np. z branży turystycznej i z ochrony zdrowia.

Pracodawcy Pomorza widzieli też, jak ciężko muszą pracować zatrudnieni w szpitalach i innych podmiotach związanych z lecznictwem. Teraz, pragną im serdecznie podziękować i uhonorować najbardziej zasłużonych. W tym celu organizują w najbliższą środę, 8 września 2021 roku, uroczystą Galę „Przedsiębiorcy Medykom”.

Jak było z ratowaniem ludzi oraz gospodarki podczas pandemii? Wspomina to dr Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza.

Fot. Kazimierz Netka.

Pandemia spadła nie tylko na nasz kraj ale na wszystkie kraje świata, z niezwykłą siłą, i my jako przedsiębiorcy najbardziej przeżywamy kwestie lockdownu. Lockdown jest zamknięciem gospodarki i największym dla nas szokiem, jeśli chodzi o utrzymanie naszych firm – mówił prezydent Zbigniew Canowiecki.

Dlatego też jesteśmy niezwykle wdzięczni wszystkim pracownikom ochrony zdrowia, których z podziwem obserwowaliśmy od pierwszych dni pandemii: jak oni z niezwykłym poświęceniem – a przypominam, że wtedy nie było jeszcze szczepionek – stanęli do walki o zdrowie i życie wszystkich ludzi. Szybkie opanowanie pandemii było również dla nas ważne, także z punktu widzenia gospodarczego naszego kraju. Wydaje mi się i naszemu środowisku, że służba zdrowia, która boryka się od dziesiątek lat z wieloma problemami technicznymi, organizacyjnymi, finansowymi, poradziła sobie stosunkowo dobrze w okresie pandemicznym. Z podziwem obserwowaliśmy, jak wielu prezesów i dyrektorów szpitali działało w tym bardzo trudnym okresie. I my, patrząc z punktu widzenia biznesowego i zarządzania firmami przecieraliśmy oczy jak niektórzy działali niezwykle biznesowo, niezwykle menedżersko. Okazało się, że na czele wielu szpitali pomorskich mamy ludzi przygotowanych do kierowania tymi podmiotami medycznymi w bardzo trudnych, skrajnych sytuacjach. Pamiętajmy, że mamy wielkie organizacje medyczne, bo chociażby Szpitale Pomorskie czy Copernicus – to nie jest jeden szpital. To są podmioty medyczne, które grupują w swojej strukturze po 4 szpitale i to często odległe, jak np. Szpitale Pomorskie to jest zarówno szpital w Wejherowie, szpital Zakaźny, szpital Miejski w Gdyni, szpital w Redłowie. Zarządzanie nie jest sprawa łatwą. Nagle okazało się że szpitale w trudnej sytuacji zdają egzamin.

Poza tym muszę powiedzieć, że chcemy oddać jako przedsiębiorcy hołd i podziękowanie bo dzięki temu nasze firmy praktycznie mogły funkcjonować i nadal mogą funkcjonować dzięki postawie ludzi wielu zawodów medycznych, którzy często kosztem własnego zdrowia i kosztem własnego czasu dla rodziny podjęli walkę z koronawirusem. Dlatego chcemy przedstawicieli poszczególnych zawodów wręczyć statuetki Cum Gratia Magna, czyli Z Wielką Wdzięcznością.

Fot. Kazimierz Netka (Źródło: Publikacja Pracodawców Pomorza).

Wręczymy te statuetki zarówno przedstawicielom lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, fizykoterapeutów, jak też przedstawicielom zawodów związanych z farmacją. To będzie jedna grupa przedstawicieli zawodów medycznych, którzy dostaną statuetki.

Fot. Kazimierz Netka (Źródło: Publikacja Pracodawców Pomorza).

A wszystkim szpitalom za ich trud i poświęcenie w walce z pandemią – bo jednak to nie sami dyrektorzy, sami lekarze – a całe zespoły szpitalne potrafiły stanąć na wysokości zadania i zbudować takie zespoły, które podjęły się skrajnie niebezpiecznych działań, szczególnie na początku pandemii. Dlatego też tym zespołom szpitalnym chcemy oddać cześć. Dlatego Pracodawcy Pomorza ustanowili Złoty Medal za zasługi w walce z pandemią, z podziękowaniem za niezwykłe zaangażowanie, trud i poświęcenie w walce o zdrowie i życie pacjentów zakażonych wirusem SARS. Takie złote medale zostaną wręczone tym pomorskim szpitalom, które stanęły do walki o nasze zdrowie i życie; wszystkie podmioty medyczne, które podjęły taką walkę otrzymają złote medale z podziękowaniem za ich trud.

Z jednej strony uhonorowane zostaną zawody medyczne, z drugiej strony szpitale stanowiące te zespoły medyczne. Oczywiście, Pracodawcy Pomorza chcą nie tylko medale i statuetki przekazać jako dowód wdzięczności. Zastanawiali się jak jeszcze można podziękować temu środowisku medyków za ich wzorowe działanie i postanowili zadedykować im koncert podczas Gali Przedsiębiorcy Medykom. Wystąpi wybitna śpiewaczka operowa Aleksandra Kurzak. Śpiewaczce towarzyszyć będzie Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją profesora Wojciecha Rajskiego.

Fot. Kazimierz Netka (Źródło: Publikacja Pracodawców Pomorza).

Będzie to wyjątkowy koncert, dlatego że profesor Wojciech Rajski obchodzi 40-lecie kierowania tą Filharmonią i 50-lecie swej pracy zawodowej. Dziękując za ten koncert Pracodawcy Pomorza, pragną wręczyć Profesorowi statuetkę Cultura Pro Negotio czyli Kultura dla Biznesu.

Pracodawcy Pomorza postanowili swą Jubileuszową Galę – we wrześniu obchodzą swe 30 lat funkcjonowania, ponieważ we wrześniu 1991 roku ta organizacja została zarejestrowana – zadedykować medykom.

Fot. Kazimierz Netka (Źródło: Publikacja Pracodawców Pomorza).

– Kto wie, czy jeszcze ich wysiłek nie będzie potrzebny, gdy nadejdzie czwarta fala koronawirusa, nie wiemy do jakiego poświęcenia jeszcze będą zmuszeni. Miarą ich patriotyzmu jest poświęcenie się walce o zdrowie i życie pacjentów. To jest ich misja i miara patriotyzmu każdego medyka. Nie wiemy, co ich jeszcze czeka gdy będzie czwarta fala. Dlatego, nasze 30-lecie pozostaje w tle. – uzasadnia dr Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza. – Ale przygotowaliśmy publikację prezentującą naszą działalność przez te 30 lat, nasze wszystkie inicjatywy, ale żeby nie było to nudne, by nie była to książka, w której jest samo gadulstwo, postanowiliśmy wydać album zdjęć prezentujących naszą działalność przez wiele lat i dlatego też są małe podpisy, które tylko wprowadzają, pokazują poszczególne etapy naszego funkcjonowania, jak żeśmy działali. Tak możemy powspominać nasze różnego rodzaju gale, spotkania szkolenia, których robimy setki każdego roku.

A co robili Pracodawcy Pomorza podczas pandemii?

W zasadzie od pierwszych dni pandemii Pracodawcy Pomorza rozpoczęli bardzo szeroką akcję informacyjną. Przekazywali przedsiębiorcom wiadomości, co należy robić, jak się zabezpieczyć, jakie ograniczenia wprowadzać w swoich zakładach, gdzie można otrzymywać informacje. Prowadzili akcję związaną z tarczami finansowymi – nie tylko informowali przedsiębiorców, gdzie się można dowiedzieć, jak skorzystać z tarcz, ale również na bieżąco współpracowali z rządzącymi albo bezpośrednio albo poprzez Konfederację Lewiatan, do której stowarzyszenie Pracodawcy Pomorza należy. Składali różnego rodzaju wnioski, propozycje, kogo należy ująć w tarczy, w jakim zakresie, kogo pominięto, jakie uproszczenia należy wprowadzić w tych procedurach.

Fot. Kazimierz Netka.

Pracodawcy Pomorza działali jakby dwukanałowo. Z jednej strony współpracowali ze służbą zdrowia i służbami sanitarno – epidemiologicznymi, żeby wszystko na bieżąco przekazywali do środowiska biznesowego. Druga to była sprawa ekonomiczna związana z finansowaniem, z pomocą przedsiębiorcom, ze strony rządu, z możliwością korzystania z wszelkiego rodzaju wsparcia i środków finansowych. Oczywiście w każdym zakresie przyjmowali różnego rodzaju formy dotarcia do ludzi, do pracowników, do kadry kierowniczej.

Podejmowali również akcje w sensie propagandowym. Zorganizowali na 34. piętrze Olivia Business Center debatę, na którą zaprosili lekarzy, epidemiologów, policję, przedstawicieli szpitali, wszystkich tych, którzy mogli cokolwiek powiedzieć jak się zachować, co robić, jak działać, co propagować. Opublikowali poprzez media swój 10-punktowy apel, zawierający postulaty, jak się zachowywać w tym trudnym okresie, żeby zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusa podczas pandemii.

Na zdjęciu: Specjalna konferencja – debata, pt. „Koronawirus oczami ekspertów”, zorganizowana przez Pracodawców Pomorza. Fot. Kazimierz Netka.

Pracodawcy Pomorza współpracowali ze szpitalami i podmiotami medycznymi również w zakresie wsparcia. To jest jakby trzecia noga działalności Pracodawców Pomorza podczas pandemii. Pytano, jak można pomóc szpitalom. Rektor GUMed zaalarmował, że potrzebuje pilnie 10 tysięcy maseczek – to było w pierwszym okresie pandemicznym. Prezydent Pracodawców Pomorza zadzwonił do prezesa LPP. On powiedział: oczywiście, gdzie dostarczyć? – zapytał. Może nie 10 a 20 0000 dam – zaproponował. Prezes Cemetu zaoferował: może respiratory sprowadzę z zagranicy? Prezes Drutexu w Bytowie, zorganizował wręcz ogólnopolską akcję Pomagajmy. Jesteśmy razem. Zebrał miliony złotych od różnych podmiotów. Przyjął systemowe zasady wspierania służby zdrowia. Członkowie Stowarzyszenia Pracodawców Pomorza albo pomagali indywidualnie, albo przez swą organizację, albo podłączali się do Drutexu. Okazało się, że nie było firmy, która by czegoś nie zrobiła.

To klasyczne przykłady społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR. Przypominamy tę ideę:

Nazwa CSR to skrót, pochodzący od angielskiego określenia: Corporate Social Responsibility. Oznacza odpowiedzialność przedsiębiorstw, korporacji za ich wpływ na społeczeństwo.


W Normie PN-ISO 26 000 podano następującą definicję CSR: „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które: przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa; uwzględnia oczekiwania interesariuszy; jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania; jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach”. CSR jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje się wiele różnych inicjatyw czy procedur.

We wdrażaniu CSR w Polsce bardzo pomocne jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), będące organizacją typu think-and-do-tank, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. FOB inspiruje biznes, który zmienia świat i łączy ludzi zmieniających biznes na lepszy. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Forum pokazuje nowe trendy oraz buduje sprzyjający klimat społeczny i polityczny dla rozwoju odpowiedzialnego biznesu. Popularyzuje najlepsze praktyki firm, komentujemy bieżące wydarzenia z zakresu CSR oraz analizuje rozwój CSR w kraju i zagranicą – czytamy na stronie internetowej http://odpowiedzialnybiznes.pl .

– Przedsiębiorcy mają skłonności do pomocy, a nasza organizacja jest po to, żeby te skłonności wyzwalać, żeby zarażać wszystkich przedsiębiorców ideą odpowiedzialności społecznej – mówił prezydent Zbigniew Canowiecki. – Tę galę Przedsiębiorcy Medykom robimy, bo uważamy, że przedsiębiorcy muszą podziękować medykom, z serca, z potrzeby – tym medykom, dzięki którym nasze firmy pracują, dzięki którym ludzie potrzebujący pomocy szybko są wyizolowani, leczeni, przywracani do pracy.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *