PSSE sięga od Państwa Środka do gwiazd pulsarów

15 firm rozpoczęło w ubiegłym roku działalność w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. To jednak nie wszystko w dorobku tej specjalnej strefy. Sięga ona także Kosmosu.

Strefa szans kultury, gospodarki, edukacji, technologii kosmicznych

Sześć firm: Pinguin Foods Polska sp. z o.o., Boryszew Components Poland sp. z o.o., Green Dream Boats sp. z o.o., Akomex sp. z o.o., Steico. Sp. z o.o. i Ciech Soda Polska SA otrzymało w gdudniu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – informuje Iwona Paliszewska – rzecznik prasowy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – To ostatnie zezwolenia na działalność w PSSE wydane w 2015 roku. W sumie otrzymało je w 2015 roku 15 firm, które – jak zadeklarowały – zainwestują łącznie ponad 380,7 mln zł, oraz utworzą 444 nowe i utrzymają 2601 już istniejących miejsc pracy.

IMG_4183Na zdjęciu: Uroczystości podczas otwarcia głównej siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, należącym do PSSE. Dokumenty przekazują sobie: Teresa Kamińska – prezes zarządu PSSE oraz prof. Marek Banaszkiewicz, prezes zarządu POLSA. Fot. Kazimierz Netka.

Firma Pinguin Foods Polska Sp. z o.o. planuje zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu poprzez budowę obiektów produkcyjnych i magazynowych z przebudową hali produkcyjnej oraz rozbudową infrastruktury technicznej. Nowa hala zaopatrzona będzie w dwie linie produkcyjne do mrożenia warzyw i owoców o możliwościach dwukrotnie większych w stosunku do stanu obecnego przy jednoczesnej poprawie jakości. Konsekwencją będzie dwukrotne zwiększenie skupu świeżych owoców i warzyw z lokalnego rynku. Nowy magazyn chłodniczy zwiększy możliwości składowe oraz operacyjne. Inwestycja o nakładach przewyższających kwotę 55 mln zł realizowana będzie w Podstrefie Lipno (woj. kujawsko – pomorskie) i przyniesie utworzenie minimum 30 nowych miejsc w terminie do końca 2017 r.

Firma  Boryszew Components Poland sp. z o.o. zamierza utworzyć w Toruniu nowy zakład, w którym rozpocznie produkcję podzespołów z tworzyw sztucznych. Powyższa inwestycja wymaga poniesienia nakładów wielkości minimum 50 mln zł. Projekt zakłada zakup zarówno używanych jak i nowych maszyn i urządzeń, które będą wytwarzały produkty znajdujące zastosowanie w sektorze AGD i automotive. Planowane minimum zatrudnienia 200 osób zostanie osiągnięte do końca 2018 roku razem z terminem zakończenia inwestycji .

W Podstrefie Gdańsk Kokoszki zainwestuje firma Green Dream Boats. Spółka ta jest jedynym w kraju producentem elektrycznych łodzi zasilanych panelami fotowoltaicznymi o konstrukcji katamaranu; zamierza wybudować halę produkcyjną z zapleczem biurowym, w której powstanie nowoczesny ciąg wytwórczy, przystosowany do produkcji wycieczkowych i sportowych łodzi solarnych. W nowopowstałym zakładzie powstawać będą m.in. nowe modele i innowacyjne prototypy. Nowa inwestycja kosztować ma ponad 8,6 mln zł. W Green Dream Boats sp. z o. o. znajdzie pracę 15 osób.

IMG_0487Na zdjęciu: Otwarcie Parku Konstruktorów w Gdyni. Fot. Kazimierz Netka.

Firma Akomex sp. z o.o., która uzyskała trzecie zezwolenie na prowadzenie działalności w Podstrefie Starogard Gdański zamierza rozbudować zakład opakowań z tektury litej i falistej w celu dywersyfikacji produkcji poprzez wdrożenie nowych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą co najmniej 20 mln zł, a pracę w rozbudowanym zakładzie spółki Akomex znajdą co najmniej 33 osoby.

Drugie zezwolenie w PSSE otrzymała firma Steico sp. z o.o. (producent ekologicznych materiałów budowlanych), która w zakładzie w Podstrefie w Czarnkowie (woj. wielkopolskie) rozpocznie projekt inwestycyjny związany z uruchomieniem budowy nowej linii produkcyjnej LDF, charakteryzującej się nowatorskimi rozwiązaniami, w większości niestosowanymi dotychczas na rynku polskim. W efekcie jej uruchomienia produkowane będą płyty LDF o znacząco ulepszonych właściwościach w stosunku do wyrobów dostępnych w Polsce. Steico sp. z o.o. deklaruje poniesienie nakładów w wysokości 60 mln zł i utworzenie nowych miejsc pracy w liczbie 30.

CIECH Soda Polska S.A. otrzymała trzecie zezwolenie uprawniające do prowadzenia działalności na terenie PSSE. Realizowany na jego podstawie projekt inwestycyjny przewiduje zwiększenie zdolności produkcyjnych poprzez kompleksową rozbudowę zakładu tej spółki w Janikowie (woj. kujawsko – pomorskie). Dzięki planowanemu wdrożeniu najnowszych dostępnych technologii, inwestycja wiązać się będzie nie tylko ze zwiększeniem mocy produkcyjnych, ale też z większą efektywnością i niższym kosztem jednostkowym. Gwarantować to będzie konkurencyjność zakładu na bardzo wymagającym rynku surowców chemicznych. Planowane nakłady inwestycyjne: 70 mln zł.

IMG_2291Na zdjęciu: Park Konstruktorów i Bałtycki Port Nowych Technologii w Gdyni. Fot. Kazimierz Netka.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna utworzona została w 2001 r. Obejmuje powierzchnię ok. 2040 ha; składa się z 29 podstref ulokowanych w czterech województwach: pomorskim, kujawsko – pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Aktywnie funkcjonuje w niej ponad 110 inwestorów, którzy prowadzą działalność na podstawie niemal 150 zezwoleń. Łączna wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych wyniosła dotąd ponad 10,22 mld zł, natomiast liczba utworzonych nowych i utrzymanych miejsc pracy przekracza 19 tysięcy (dane na koniec III kwartału) – wynika z informacji, przekazanych nam przez Iwonę Paliszewską – rzecznika prasowego Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

18 listopada 2015 roku został otwarty Park Konstruktorów. Ten nowy obiekt na terenie byłej Stoczni Gdynia oferuje przestrzeń dla kreatorów, projektantów i inżynierów, w której mogą rozwijać zaawansowane projekty technologiczne „od koncepcji do produktu“. Park Konstruktorów powstał dzięki współpracy dwóch instytucji: Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Chiny ZhuhaiNa zdjęciu: Podpisanie porozumienia z chińskim miastem Zhuhai. Fot. Kazimierz Netka.

Dzięki PSSE, województwo pomorskie nawiązuje nowe kontakty z gospodarką i kulturą chińską. 21 grudnia 2015 roku zostało podpisane w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisała bezterminową umowę o współpracy z chińskim miastem Zhuhai.

To zaledwie fragment dokonań PSSE w ubiegłym roku. W należących do tej Strefy Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w 2015 roku, swą główną siedzibę utworzyła Polska Agencja Kosmiczna. Tam też powstaje unikatowe na skalę świata dzieło filmowe, tworzone przez firmę, która już raz Oscara zdobyła. Niewykluczone, że zostanie nagrodzona tym trofeum także za film powstający w PSSE.

Wcześniej, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wsparła budowę unikatowego urządzenia: zegara pulsarowego. To pierwszy taki zegar w świecie; wskazuje czas na podstawie sygnałów z Kosmosu – z gwiazd zwanych pulsarami.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *