Raj dla żeglarzy od delty Wisły do Trójmiasta i Helu

Turystyczna oferta województw pomorskiego i warmińsko – mazurskiego będzie jeszcze atrakcyjniejsza

Pętla Żuławska rozbuduje się na Zatoce Gdańskiej

Od Korzeniewa niedaleko Kwidzyna nad Wisłą na południu, do Władysławowa i Helu na północy i do Piasków – Nowej Karczmy na wschodzie nad Zalewem Wiślanym przy granicy z Rosją na Mierzei Wiślanej – tak daleko ma sięgać rozbudowana, tzw. „Pętla Żuławska II”, projekt rozwoju turystyki wodnej. Do tej pory, w ramach etapu I, zakończono realizację różnych działań w delcie Wisły.

Efekt tego jest imponujący. Powstał atrakcyjny turystycznie i przyrodniczo system dróg wodnych łączących ze sobą szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki, a także wody Zalewu Wiślanego. Razem – około 303 km szlaków żeglownych – czytamy na stronie http://www.petla-zulawska.pl . To był ogromny projekt, realizowany na obszarze dwóch województw. Na wodach śródlądowych podległych Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a także na wodach morskich, zarządzanych przez Urząd Morski w Gdyni. Liderem w projekcie pt. „Pętla Żuławska”, jest województwo pomorskie, natomiast partnerami: województwo warmińsko-mazurskie, gmina Braniewo, gmina miasta Braniewo, gmina Cedry Wielkie, gmina miasta Elbląg, gmina miasta Gdańsk, gmina miasta Krynica Morska, miasto Malbork, gmina Nowy Dwór Gdański, gmina Stegna, powiat sztumski, gmina miejska Tczew, gmina Tolkmicko, gmina Sztutowo i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

IMG_6149

Mapa obiektów żeglarskich już istniejących. Źródła: Zakład Usług Technicznych Architekt Wanda Grodzka; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

W ramach przedsięwzięcia Pętla Żuławska etap I” powstały m.in. 4 porty żeglarskie (Elbląg, Krynica Morska, Tolkmicko, Kąty Rybackie); 7 przystani żeglarskich (Biała Góra, Nowa Pasłęka, Błotnik, Osłonka, Malbork „Park Północny”, Rybina); 2 pomosty cumownicze (Tczew, Drewnica); 2 mosty zwodzone ( Gdańsk Przegalina, Nowa Pasłęka). zelektryfikowano śluzę Gdańska Głowa. Koszt realizacji wyniósł ponad 87 mln zł, w tym ze środków Unii Europejskiej wydano około 49 mln zł – wynika z informacji, przekazanych nam przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Teraz pora na ciąg dalszy.

W Zatoce Gdańskiej Wisła tworzy sobie nowe ”Żuławy” – usypuje druga deltę, tuż u swego ujścia do morza. Ludzie już przygotowują się do podobnego przedsięwzięcia: urządzają Pętlę Żuławską II – projekt rozwoju turystyki, będący kontynuacją już zrealizowanej Pętli Żuławskiej a dotyczącej rozwoju turystyki wodnej w delcie Wisły. Teraz Pętla II ma sięgnąć ąż do Władysławowa, Helu i Trójmiasta.

Przygotowana została „Analiza wykonalności przedsięwzięcia „Rozwój oferty turystyki wodnej na obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” . Ma ona na celu dokonanie oceny wykonalności przewidzianych do realizacji inwestycji, służyć jako materiał wyjściowy do opracowania projektów technicznych i studium wykonalności dla poszczególnych inwestycji oraz stanowić podstawę do zawarcia porozumień z przyszłymi partnerami – wynika z informacji, które przekazał nam Michał Górski, prezes zarządu spółki Pętla Żuławska, z siedzibą w Elblągu. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego posiada projekt „Koncepcji programowo – przestrzennej w obszarze Delty Wisły, części Zalewu Wiślanego oraz wybrzeża Zatoki Gdańskiej”, będący częścią wspomnianej analizy.

Szczegółowe wiadomości na ten temat znajdują się na stronie http://dtp.pomorskie.eu/-/koncepcja-programowo-przestrzenna-w-obszarze-delty-wisly-czesci-zalewu-wislanego-oraz-wybrzeza-zatoki-gdanskiej-

Urząd Marszałkowski zachęca zapoznania się z projektem „Koncepcji programowo – przestrzennej w obszarze Delty Wisły, części Zalewu Wiślanego oraz wybrzeża Zatoki Gdańskiej”. Prosi też o przesyłanie uwag oraz wniosków dotyczących wspomnianych dokumentów – poprzez wypełnienie formularza uwag i przesłanie go w terminie do 7 września 2015 r., na e-mail: zatoka@pomorskie.eu .

Do zrealizowania jest ponad 30 przedsięwzięć.

IMG_6146

Mapa obiektów żeglarskich mających powstać w ramach przedsięwzięcia „Pętla Żuławska II”. Źródła: Zakład Usług Technicznych Architekt Wanda Grodzka; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

W gminie Cedry Wielkie, w miejscowości Błotnik planowana jest rozbudowa portu jachtowego w celu zwiększenia liczby miejsc cumowniczych w istniejącej przystani. Program inwestycji obejmuje przedłużenie dwóch pomostów o kolejne moduły pomostów pływających oraz utwardzenie nawierzchni placu na cele zimowania jachtów.

W gminie Gniew przewidziano budowę przystani żeglarskiej przy wzgórzu zamkowym – na tzw. Martwej Wierzycy. Program inwestycji obejmuje dostosowanie przystani do możliwości cumowania jachtów. Zbudowane ma być zaplecze sanitarne oraz zmodernizowane nabrzeże Wisły – dostosowane do wodnego transportu pasażerskiego.

W gminie Kosakowo, w Rewie zaplanowano przedłużenie pomostu i budowę bosmanatu. Powiększona ma być istniejąca infrastruktura żeglarskiej i poprawiona funkcjonalność zaplecza przystani. Program inwestycji obejmuje wydłużenie pomostu pływającego do 100 m i przebudowę istniejącego bosmanatu.

W gminie Kwidzyn, w Korzeniewie zaprojektowano budowę nabrzeża cumowniczego, by stworzyć możliwości do rozwoju wodnej komunikacji pasażerskiej w miejscowości Korzeniewo i zapewnić bezpieczne miejsca do cumowania jachtów nad Wisłą. Nabrzeże cumownicze ma zostać tak umocnione, by mogły tam przystawać jednostki żeglugi pasażerskiej, a jachty stać nawet kilka godzin.

mdwe70

Na zdjęciu; szlak międznarodowej śródlądowej drogi wodnej E-70. Wyznaczono go m.in. przez Wisłę, Żuławy, Gdańsk, Zalew Wiślany – czyli przez Pętlę Żuławską0 do Kłajpedy. Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Na terenie Gdańska, w Przegalinie ma powstać przystań żeglarska – w dawnej bazie lodołamaczy. Zbudowane zostaną pomosty cumownicze, bosmanat, zaplecze sanitarno – socjalne. W Gdańsku Sobieszewie ma być przebudowany most pontonowy na zwodzony w celu zwiększenia bezpieczeństwa żeglarzy i udrożnienia szlaku wodnego po Martwej Wiśle. Przebudowane będą drogi dojazdowe do mostu. Także w Gdańsku Sobieszewie, przy ul. Nadwiślańskiej, ma być przystań żeglarska. Chodzi o zwiększenie oferty żeglarskiej na Martwej Wiśle. Zbudowane zostaną pomosty pływające przy nabrzeżu umocnionym. Powstanie bosmanat z zapleczem klubowym oraz hangar. Na gdańskiej Wyspie Sobieszewskiej, w Górkach Wschodnich, zaplanowano przystań żeglarską – na Wiśle Śmiałej. Program inwestycji obejmuje budowę nabrzeży i pomostów cumowniczych oraz zagospodarowania terenu przystani obejmujące budową zaplecza sanitarnego, hangaru, budynku bosmanatu oraz utwardzenie nawierzchni pod parking oraz plac do zimowania jednostek. Na przeciwległym, wschodnim krańcu wyspy, w Gdańsku Świbnie zaplanowano budowę przystani żeglarskiej w basenie istniejącego portu rybackiego. Program obejmuje umocnienie dwóch nabrzeży portowych wraz z budową pomostów cumowniczych, budowę bosmanatu, zaplecza sanitarnego oraz zagospodarowanie terenu przystani. Bliżej centrum Gdańska, w Kanale Na Stępce przewidziano przebudowę Mostu Kamieniarskiego stałego na zwodzony – podnoszony i rozbudowę portu jachtowego. Celem zadania jest zwiększenie liczby miejsc cumowniczych w Marinie Gdańsk. Program inwestycji obejmuje też pogłębienie kanału oraz budowę pomostów pływających na zachodnim brzegu kanału. W Gdańsku Górkach Zachodnich postanowiono rozbudować port jachtowy i dokonać jego renowacji. Zakres inwestycji obejmuje remont nabrzeża i pogłębienie dna basenu portowego, budowę nowych pomostów pływających i budowę nowego nabrzeża cumowniczego wzdłuż brzegu Wisły Śmiałej. W Gdańsku, rozbudowany ma być też Jacht Klub im. Conrada – dzięki czemu zwiększy się liczba miejsc cumowniczych. Zbudowane mają być pomosty pływające, zmieniona nawierzchnia części dróg wewnętrznych, zbudowany bosmanat wraz z sanitariatami oraz umocnienie nabrzeża. Rozbudowany ma być port jachtowy Akademickiego Klubu Morskiego w Gdańsku. Celem zadania jest dodanie nowych miejsc cumowniczych i zwiększenie jakości zaplecza portu – poprzez postawienie dwóch nowych pomostów, pogłębienie dna toru wodnego, zagospodarowanie terenu oraz wzniesienie bosmanatu, sanitariatów i obiektu klubowego. Rozbudowany zostanie w Gdańsku także Jachtklub Morski Neptun. Dzięki temu zwiększy się liczby miejsc postojowych. Program inwestycji obejmuje budowę falochronu na Wiśle Śmiałej, pomostu wyposażonego w Y-bomy oraz remont istniejącej nawierzchni.

W gminie Pruszcz Gdański, w Wiślince ma nastąpić rozbudowa przystani żeglarskiej, a efektem będzie zwiększenie liczby miejsc cumowniczych i udrożnienie toru wodnego. Program inwestycji obejmuje budowę pomostu cumowniczego wyposażonego w Y-bomy oraz przekop toru podejściowego o długości ok. 88 m.

W Nowym Dworze Gdańskim zaplanowano remont mostu zwodzonego, udrożnienie rzeki Tuga w celach żeglarskich. Zakres inwestycji obejmuje uruchomienie mostu zwodzonego wraz z oznakowaniem. Również w Nowym Dworze Gdańskim zamierzono budowę przystani żeglarskiej. Zakres inwestycji obejmuje powiększenie obszaru istniejącej zatoki, wykonanie slipu i mocowanie pływających pomostów cumowniczych. W powiecie Nowy Dwór Gdański, w miejscowości Żelichowo planowana jest przebudowa mostu stałego na podnoszony. Celem zadania jest udrożnienie rzeki Tuga w celach żeglarskich. Zakres inwestycji obejmuje zamianę mostu stałego na podnoszony wraz z oznakowaniem nawigacyjnym i drogowym oraz budowę dwóch pomostów cumowniczych. Także w powiecie nowodworskim, we wsi Tujsk zostanie przeprowadzony remont mostu zwodzonego. Zakres inwestycji obejmuje uruchomienie mostu zwodzonego wraz z oznakowaniem nawigacyjnym i drogowym oraz budowę dwóch pomostów cumowniczych. W tym samym powiecie, w Rybinie – odnowiony będzie most kolejowy obrotowy mostu kolejki wąskotorowej. Program inwestycji obejmuje wyposażenie mostu w mechanizm umożliwiający pełną automatyzację oraz poprawę ogólnego stanu technicznego.

W gminie Puck, w miejscowościach Osłonino i Rzucewo ma nastąpić rozwój oferty żeglarskiej. W Osłoninie zaplanowano przedłużenie pomostu pływającego, zagospodarowanie nabrzeża i budowa sezonowego obiektu sanitariatów; w Rzucewie – przedłużenie pomostu pływającego i budowę sezonowych sanitariatów. W Pucku także ma nastąpić rozbudowa portu jachtowego. Celem zadania jest zwiększenie pojemności portu i polepszenie warunków jego użytkowania. Zakres inwestycji obejmuje budowę falochronu, nabrzeży, pomostów pływających z Y-bomami oraz zagospodarowanie terenu.

Mikoszewo port

Na zdjęciu: port w Mikoszewie, nad Wisłą, w pobliżu promu do Gdańska Świbna. Ma być rozbudowany w ramach opisywanego projektu.

W Mikoszewie, w gminie Stegna przewidziana jest budowa infrastruktury dostosowanej dla komunikacji pasażerskiej oraz żeglarskiej. Program zadania obejmuje budowę nabrzeża pasażerskiego, pomostu pływającego dla jachtów i kutrów rybackich, bosmanatu z sanitariatami i kasami biletowymi oraz zagospodarowanie terenu.

W mieście Władysławowo od strony zatoki puckiej ma być zbudowana przystań żeglarska – Gminny Ośrodek Żeglarstwa. Także na terenie administracyjnym Władysławowa, w miejscowości Chałupy planowana jest rozbudowa pomostu pływającego – w celu zwiększenia liczby miejsc cumowniczych dla niedużych jednostek. Program inwestycji przewiduje dostawienie do istniejącego pomostu nowej części skierowanej w głąb Zatoki Puckiej.

W Krynicy Morskiej na Mierzei Wiślanej przewidziane jest powiększenie portu jachtowego, budowa hangaru. Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego hangaru oraz wzniesienie w jego miejscu nowego, z zapleczem socjalnym i warsztatowym. Także w Krynicy Morskiej ma być zbudowany pirs wraz z pomostami pływającymi . Przewidziano też budowę opaski brzegowej – od strony wejścia do portu z Zalewu Wiślanego. Na terenie Krynicy Morskiej, w miejscowości Piaski – Nowa Karczma w planach jest przystań żeglarska. W tym celu nastąpi rozbudowa istniejącego portu o infrastrukturę żeglarską. Zakres inwestycji obejmuje budowę pomostów pływających, bosmanatu z sanitariatem i ułożenie nowej nawierzchni.

W Helu budowa bosmanatu i zaplecza sanitarnego ma doprowadzić do podniesienia standardu obiektu. Zakres inwestycji obejmuje też budowę bosmanatu wraz z zapleczem sanitarnym.

W Sopocie nastąpi zwiększenie oferty sportowo – żeglarskiej. Program inwestycji obejmuje budowę pomostów cumowniczych przy molu, dróg komunikacyjnych od alejki spacerowej do lustra wody, zagospodarowanie terenu pod sezonową wypożyczalnię sprzętu wodnego.

Jastarnia ma uzyskać powiększenie portu jachtowego – w celu zwiększenia liczby miejsc cumowniczych oraz podniesienie standardu wypoczynku żeglarzy. Powstaną m.in. nowe pomosty na ok. 122 miejsc, pomost spacerowy na palach.

Malbork uzyska pomost cumowniczy dla houseboatów. Celem zadania jest utworzenie nowych miejsc cumowania dla mieszkalnych łodzi motorowych w części miejskich bulwarów nadrzecznych, znajdujących się na lewym brzegu rzeki Nogat. Zakres inwestycji obejmuje zagospodarowanie terenu, w tym budowę pomostu pływającego oraz obiektu sanitariatów. W Malborku rozbudowana zostanie też przystań „Park Północny” – w celu zwiększenia liczby miejsc cumowniczych w istniejącej przystani żeglarskiej „Park Północny”.

Nadleśnictwo Elbląg w miejscowości Przebrno zbuduje pomost cumowniczy nad Zalewem Wiślanym. Celem zadania jest umożliwienie dopłynięcia i dojścia na brzeg przy leśniczówce w Przebrnie. Zakres inwestycji obejmuje budowę pomostu stałego oraz pływającego z bojami cumowniczymi.

W Gdyni zaplanowana jest budowa portu jachtowego w Basenie Prezydenta – w istniejącym basenie portowym. Program inwestycji obejmuje wykonanie trzech pomostów pływających, budynku bosmanatu i sanitariatów oraz modernizację Mola Rybackiego.

IMG_0328

Na zdjęciu: Narodowe Centrum Żeglarstwa w Gdańsku Górkach Zachodnich.

Warto wiedzieć, że na terenie miasta Gdańska był „Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku” (2007 – 2013). Celem projektu było wykreowanie lokalnych produktów o znaczeniu ponadregionalnym, m.in. stworzenie możliwości zwiedzania miasta drogą wodną, odpoczynku i rekreacji nad wodą oraz utrzymanie bezpieczeństwa na szlaku wodnym i w jego okolicy. W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania: przystań przy ul. Żabi Kruk dla małych jednostek pływających; przystań żeglarską przy ul. Sienna Grobla II; przystań żeglarską przy ul. Tamka; 10 przystanków tramwaju wodnego (Westerplatte, Twierdza Wisłoujście, ul. Wiosny Ludów, Targ Rybny, Zielony Most, ul. Żabi Kruk, ul. Sienna Grobla II, ul. Tamka Stogi, Górki Zachodnie oraz przy Narodowym Centrum Żeglarstwa). W obrębie wspomnianego regionu realizowanych jest wiele pomniejszych inwestycji, które w mniejszym lub większym stopniu wpływają na rozwój oferty turystycznej przeznaczonej dla żeglarzy. Jedną z nich jest zakończona w 2015 roku modernizacja Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich. Tamtejsza marina jest obecnie najnowocześniejszą w Polsce – czytamy w opracowaniu: Analiza wykonalności Przedsięwzięcia „Rozwój oferty turystyki wodnej w obrębie Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. Koncepcja programowo-przestrzenna w obszarze Delty Wisły, części Zalewu Wiślanego Oraz wybrzeża Zatoki Gdańskiej, a sporządzonym przez Zakład Usług Technicznych Architekt Wanda Grodzka w Gdańsku.

Ujście IMG_7479

Na zdjęciu; Takie maszyny pracowały w ujściu Wisły Przekop…

Miejmy na uwadze, że wyjście jachtu, statku z Wisły Przekop na Zatokę Gdańską lub żegluga w odwrotnym kierunku, są bardzo niebezpieczne. A to właśnie dlatego, że Wisła usypuje sobie w Zatoce drugą deltę. Tworzy płycizny; tymczasowe wyspy. Pływanie między nimi nie jest łatwe.

Kazimierz Netka

One Comment

  1. Piekne i bardzo ambitne plany…Panie Kazimierzu…ale na razie to tylko plany…a sa ludzie,ktorzy nic nie mowiac -bez rozglosu-z wlasnej inicjatywy odbudowuja stare,zdewastowane przystanie jachtowe…Na przyklad wlasciciel
    hotelu KAPER na ul Sztutowskiej 21 w Gdansku…Z totalnej ruiny hotelu robotniczego i nabrzeza po Morskim Ludowym Klubie Sportowym „POSEJDON” stworzyl przepiekna marine z hotelem-ktora trudno spotkac w Polsce-i nie tylko…Warto zobaczyc..!
    Goraco polecam…! z zeglarsko-motorowodnym pozdrowieniem
    Mariusz Wrześiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *