Rozwija się kształcenie kadr dla offshore wind – nowego sektora polskiej gospodarki. Grupa PGE – jeden z największych inwestorów na Bałtyku – otworzyła pierwszy w Polsce kierunek studiów z zakresu zarządzania procesami inwestycyjnymi w morskiej energetyce wiatrowej

Źródło ilustracji: PGE.

Wśród wykładowców są m.in. eksperci z Grupy PGE, a także specjaliści z doświadczeniem zdobytym za granicą

„Morska energetyka wiatrowa: zarządzanie, przygotowanie i realizacja inwestycji” – to nowo otwarty kierunek studiów podyplomowych opracowany wspólnie przez PGE Polską Grupę Energetyczną oraz warszawską Uczelnię Łazarskiego. W sobotę, 15 października br., obyła się uroczysta inauguracja tych studiów – wynika z informacji, które przekazał nam Konrad Mróz – rzecznik prasowy Grupy PGE:

– Cieszę się, że możemy rozpocząć pierwszy semestr pierwszych w Polsce studiów podyplomowych poświęconych w całości procesowi zarządzania przygotowaniem i realizacją inwestycji w morskie farmy wiatrowe. Tworzący się dopiero w Polsce sektor offshore wind potrzebuje i będzie potrzebował wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Dlatego inwestujemy w przygotowanie kadr, które w najbliższej przyszłości zasilą polską morską energetykę wiatrową – mówił Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Dziękuję pracownikom Grupy PGE oraz władzom uczelni za doprowadzenie do skutku naszej wspólnej inicjatywy. Słuchaczom studiów, a także wykładowcom, życzę owocnej współpracy przez cały okres studiów. Wspólnie zbudujmy kadry dla polskiego offshore – dodał Wojciech Dąbrowski.

W skład kadry wykładowców na kierunku „Morska energetyka wiatrowa: zarządzanie, przygotowanie i realizacja inwestycji” wchodzą eksperci z Grupy PGE, wśród nich także specjaliści, którzy zbierali doświadczenie w offshore wind za granicą.

PGE współpracuje z czołowymi polskimi ośrodkami naukowymi, kształcąc kadry pod budowę krajowego rynku morskiej energetyki wiatrowej. PGE współpracuje z Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Morskim w Gdyni, Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, Państwowym Instytutem Geologicznym, z mającym siedzibę w Gdańsku Instytutem Morskim Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku i z Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Dodatkowo, PGE współpracuje ze szkołami technicznymi i branżowymi, jak Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 – Technikum nr 2 w Malborku czy Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku.

Grupa PGE – największy inwestor na Morzu Bałtyckim – realizuje obecnie trzy morskie projekty wiatrowe – Baltica 2+3 oraz Baltica 1. Strategicznym celem Grupy PGE jest posiadanie co najmniej 6,5 GW mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych do 2040 roku. Do 2050 roku cała energia dostarczana klientom PGE będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych – poinformował Konrad Mróz – rzecznik prasowy Grupy PGE.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.