Skuteczniejsza obrona Rzeczypospolitej Polskiej przed przemytem i podróbkami pestycydów.  Zabezpieczenie inspekcyjne, skarbowe i celne.

Fot. Z Archiwum GIORiN.

Porozumienie GIORiN i KAS w zakresie nadzoru nad przemieszczaniem i wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin

W dniu 20 marca 2018 r. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (GIORiN) i Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) podpisali porozumienie stanowiące o kontynuacji współpracy w celu zapewnienia efektywnego i skutecznego nadzoru nad przemieszczaniem i wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin oraz zapobiegania nielegalnemu przywozowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tych towarów.

Fot. Z Archiwum GIORiN

Przedmiotem porozumienia jest określenie ram współpracy obydwu instytucji , a dotyczących działań podejmowanych w przypadku przywozu nielegalnych, w tym podrobionych, środków ochrony roślin – wynika z informacji, które przekazał nam Andrzej Kania -Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku. Przewidziano, że współpraca obejmuje wzajemną pomoc przy wykonywaniu czynności kontrolnych, wymianę informacji i doświadczeń dotyczących przywozu środków ochrony roślin z państw trzecich, w tym nielegalnych produktów oraz dbanie o jednolitą interpretację przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, a także organizowanie wspólnych szkoleń.

Główny Inspektor podkreśla, że współdziałanie organów polega ponadto na uczestniczeniu przedstawicieli organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Krajowej Administracji Skarbowej w grupie roboczej ds. zwalczania nielegalnego przemieszczania pestycydów Network of National Competent Authorities fighting the illegal international trade of pesticide (ONIP) działającej przy OECD.

Strony porozumienia zobowiązują się do dalszego efektywnego współdziałania, oceny realizacji postanowień oraz uzgadniania dalszych przedsięwzięć mających na celu ograniczenie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnych środków ochrony roślin – informuje Alicja Piotrowska – sekretarz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *