Smart Specialisations. Ochrona zdrowia pierwsza skorzysta z inteligentnych specjalizacji Pomorza (ISP).  W jaki sposób? O tym mówiono podczas spotkania, zorganizowanego 5 kwietnia 2019 roku w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym, przy udziale klastra Interizon, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka.

Smart Specialisations. Rozpoczyna się ocena możliwości najbardziej innowacyjnych pomorskich firm i zaspokajania ich produktami potrzeb mieszkańców. Najpierw przeanalizowano szanse usprawnienia funkcjonowania służby zdrowia. Chodzi przede wszystkim o dobro pacjentów. O tym rozmawiano 5 kwietnia 2019 roku w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, podczas spotkania poświęconego realizacji projektu inDemand z zakresu cyfrowych rozwiązań zdrowotnych współtworzonych z organizacjami zdrowia.

Inteligentne specjalizacje już się na coś przydają.

Samorząd Województwa Pomorskiego, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Klaster Interizon oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – Gdański Park Naukowo-Technologiczny rozpoczynają realizację projektu „inDemand”. W ramach projektu planowane jest uruchomienie programu akceleracyjnego w zakresie rozwiązań ICT dla branży medycznej – informował Jarosław Parzuchowski – wiceprezes Zarządu Fundacji Interizon, zapraszając na spotkanie do Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, na dzień 5 kwietnia 2019 roku. Oto cele, jakie pragną osiągnąć organizatorzy: Budowanie sieci współpracy poprzez spotkanie przedstawicieli podmiotów medycznych z ekspertami z dziedziny rozwiązań ICT dla branży medycznej; Poznanie modelu identyfikowania potrzeb i rozwiązywania realnych problemów placówek medycznych w partnerstwie z firmami ICT; Wymiana doświadczeń związanych ze współpracą podmiotów medycznych z branżą ICT i UMWP; Utworzenie planu działania współpracy pomorskich podmiotów opieki zdrowotnej i firm ICT w celu znalezienia rozwiązań dedykowanych pod ich indywidualne potrzeby.

 

Fot. Kazimierz Netka

Czy uda się osiągnąć te zamierzenia? Przysłuchiwaliśmy się wypowiedziom osób uczestniczących w spotkaniu w GPNT, a reprezentujących różne środowiska. Można było odnieść wrażenie, że firmy z branży ICT, należące do klastra Interizon, a także skupione w inteligentnych specjalizacjach Pomorza, mają pomorskiej ochronie zdrowia sporo do zaoferowania. Mogą znacząco usprawnić funkcjonowania szpitali oraz innych placówek ochrony zdrowia. Spotkanie obydwu stron: twórców nowoczesności oraz podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem najnowszych technologii, było pierwszym, zorganizowanym w ramach programu budowania ISP. Tworzone od kilku lat inteligentne specjalizacje Pomorza przynoszą konkretne pożytki, korzyści. Pomysły, projekty, stworzone przez firmy należące do ISP, już są wdrażane – także w ochronie zdrowia.

Fot. Kazimierz Netka

Przypomnijmy, że w Pomorskiem powstały cztery inteligentne specjalizacje:

ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne, a dokładniej: specjalizacja „morska”, w skład której wchodzą: budowa statków i offshore (np. stawianie na morzu m.in. elektrowni wiatrowych), logistyka w portach i na ich zapleczu, wykorzystanie biologicznych zasobów morza;

ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, a dokładniej: specjalizacja „ICT” czyli technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zawierająca: rozwiązania ICT dla produkcji i usług, narzędzia ICT służące zarządzaniu przestrzenią miejską, zarządzanie dużymi zbiorami danych, biznesowe wykorzystanie technologii satelitarnych;

ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie, czyli specjalizacja „energetyczna”, w skład której wchodzą: produkcja energii odnawialnej, oszczędność energetyczna – rozwiązania i urządzenia, budownictwo efektywne energetycznie;

ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia, czyli specjalizacja „medyczna”, obejmująca: technologie i urządzenia medyczne, farmaceutyki i kosmetyki, usługi i produkty prozdrowotne.

Jak widać, ochrona zdrowia może korzystać z dorobku firm należących do co najmniej dwóch ISP: pierwszej i czwartej. O tym właśnie mówiono 5 kwietnia w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Jest to pierwsze tego rodzaju spotkanie, gdzie udało się połączyć specjalizację zdrowotną z ICT – mówiła, witając przybyłych, Karolina Lipińska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP). Ta interdyscyplinarność między specjalizacjami jest potrzebna. Inteligentne specjalizacje to branże, na które postawiliśmy, branże o największych możliwościach rozwoju, biorąc pod uwagę nasz morski potencjał, trendy na świecie i to, że cały czas peleton musimy gonić, zmniejszać odległość do najbardziej rozwiniętych regionów, krajów. Dzisiaj podczas spotkania na pewno wyjdzie dużo niewiadomych. Trochę podjęliśmy ryzyko, organizując to spotkanie, dlatego, że w Urzędzie Marszałkowskim ani w żadnej instytucji publicznej nie ma gotowych szuflad ze środkami na wdrożenie rozwiązania, ale jestem przekonana, że uruchamianie pewnej platformy, dyskusji, przybliża nas do wdrożenia skutecznego modelu rozwiązywania problemów, w które mają jednostki publiczne zajmujące się zdrowiem. Z drugiej strony mamy potencjał firm tutaj na miejscu, i wydaje się, że cóż innego jak rozwiązywać te problemy przy pomocy naszego regionalnego potencjału. Mam nadzieję, że dzisiaj taką bardzo konkretną dyskusję uda się uruchomić, zobaczyć, co firmy proponują, co firmy mają „pod marynarką”; co pokażą. Chcę podziękować panu dyrektorowi Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego za zorganizowanie spotkania. Współpraca między instytucjami bardzo dobrze się układa – powiedziała pani dyrektor Karolina Lipińska.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Osobiście uważam, że to, że jesteśmy na tej konferencji, to już jest wielki sukces – powiedział Maciej Laszkiewicz – zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia UMWP. Jeszcze kilka lat temu nie uwierzyłbym, że będziemy się spotykać i rozmawiać o innowacjach technologicznych publicznie. Są tu dzisiaj przedstawiciele Copernicusa, Szpitali Pomorskich – to liderzy jeśli chodzi o technologie w województwie; co rusz słyszymy, że jakiś szpital przeprowadza innowacyjną operację z zastosowaniem innowacyjnych urządzeń. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać o problemach nie finansowych, nie organizacyjnych, ale technologicznych, które pomogą szpitalom w rozwoju i w jeszcze lepszym funkcjonowaniu. Liczę na owocne rezultaty. Na pewno współpraca przyniesie wymierne korzyści.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Celem naszego dzisiejszego spotkania jest zaprezentowanie państwu propozycji, które wspólnie z samorządem województwa, siecią szpitali Copernicus chcemy realizować – poinformował Jarosław Parzuchowski – wiceprezes zarządu Fundacji Interizon. My jako Interizon – Pomorski Klaster ICT, od 2016 roku realizujemy projekt INNOLABS, który dotyczy współpracy w dziedzinie Digital Healthcare pomiędzy firmami a ośrodkami medycznymi. W ramach tego projektu zrealizowaliśmy dwa programy akceleracyjne, udzieliliśmy wsparcia kilkudziesięciu firmom -wsparcia grantowego i widzimy duże zainteresowanie ze strony naszych uczestników pracą nad projektami tej branży. Bardzo się cieszymy, że możemy wspólnie z samorządem i placówkami medycznymi próbować działać w tej branży. Na pewno to, co możemy dać, to potencjał ponad 100 uczestników zlokalizowanych głównie na Pomorzu i w tym projekcie chcemy pełnić rolę supportera, czyli wspierać merytorycznie Pomorzan, szpital Copernicus.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Od pół roku mamy u siebie klaster Interizon, który integruje to środowisko; współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim i razem tworzymy inteligentne specjalizacje, a GPNT jest idealnym miejscem, gdzie takie zdarzenia mogą się odbywać – powiedział Radosław Wika – dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego PSSE. – Ponad 60 procent firm w Parku jest związanych z branżą ICT – informatyczną. Kolejne 30 dotyczy branży biotechnologicznej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jak już wspomnieliśmy, Samorząd Województwa Pomorskiego,  Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Klaster Interizon oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – Gdański Park Naukowo-Technologiczny rozpoczynają realizację projektu „inDemand”. W ramach tego projektu planowane jest uruchomienie programu akceleracyjnego w zakresie rozwiązań ICT dla branży medycznej. Co to jest projekt inDemand – mówiła Bogna Lesner, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Było to wprowadzenie do dyskusji – przedstawienie założeń i modelu współpracy w ramach projektu inDemand.

Projekt ten realizowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego, Klaster Interizon oraz Copernicus Podmiot Leczniczy. Przewiduje opracowanie i promowanie modelu współpracy, w którym podmiot opieki zdrowotnej oraz podmioty zewnętrzne ICT współtworzą cyfrowe rozwiązania zdrowotne (Digital Health Solutions) przy wsparciu ekspertów ICT i instytucji (funduszy) publicznych. inDemand jest wdrażany w 3 pilotażowych regionach: Murcja (Hiszpania), Paryż (Francja) i Oulu (Finlandia). Pomorskie jest jednym z regionów tzw. lustranych. Projekt inDemand przewiduje indywidualne doradztwo na rzecz regionów lustrzanych w celu wdrożenia modelu w ich regionie, wykorzystującego istniejące fundusze, programy akceleracyjne, itd. Umożliwia dostęp do know-how, doświadczeń i dokumentacji powstałej w trakcie projektu. W ramach współpracy wewnątrz inDemand Community zapewniony jest dostęp do najlepszych praktyk, ośrodków B+R, jednostek medycznych itp. Aby zmaksymalizować szanse na trwały sukces, podmioty otrzymują wsparcie ekonomiczne, a także wsparcie biznesowe ze strony ekspertów rynkowych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Oto korzyści dla regionu z projektu InDemand: Efektywne wykorzystanie funduszy przeznaczonych na opiekę zdrowotną i/lub digitalizację oraz wspieranie innowacji w regionie; Nowy model współtworzenia i popytu w regionie, gwarantujący skuteczne wdrożenie cyfrowych rozwiązań, ponieważ służy rzeczywistym, istniejącym i priorytetowym potrzebom; Budowanie potencjału podmiotów opieki zdrowotnej w celu systematycznego identyfikowania i rozwiązywania ich potrzeb przy jednoczesnym tworzeniu możliwości dla firm prywatnych; Zatwierdzony i przetestowany model współpracy pozwoli zmniejszyć ryzyko niepowodzenia; Spersonalizowana pomoc w zakresie wdrażania innowacyjnego modelu współpracy – dostęp wiedzy z doświadczeniami, najlepszymi praktykami itp.; Rozwój ekosystemu innowacji skupionego w obszarze usług zdrowotnych – stworzenie platformy do współpracy: publicznych podmiotów (głównie w dziedzinie zdrowia), decydentów, władz regionalnych, klastrów i innych partnerów chętnych do współpracy i wymiany doświadczeń oraz wiedzy.

 

Fot. Kazimierz Netka

Najnowsze rozwiązania technologiczne, wprowadzane są i będą implementowane w szpitalu Copernicus w Gdańsku. Wyzwania w zakresie możliwości oraz potrzeb wdrożenia rozwiązań ICT przedstawiła Natalia Nawrocka – koordynatorka projektu w COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Copernicus ma 43 oddziały. Jest jednym z najlepszych i najnowocześniejszych szpitali w Polsce. Specjalizuje się w: ortopedii, neurochirurgii oraz kardiochirurgii pediatrycznej. Każdego dnia obsługuje około 2000 pacjentów w szpitalach oraz w przychodniach specjalistycznych. Przyjmuje 132 000 pacjentów rocznie, pracując bez przerwy. Zatrudnia 3400 osób w tym prawie 820 lekarzy, ponad 1230 pielęgniarek i położnych, a około 530 osób to pozostały zespół medyczny.

Tak wielki organizm ma też duże potrzeby jeśli chodzi o usprawnienia. Żeby poznać potrzeby, został rozesłany kwestionariusz do pracowników. Na tej podstawie uzyskano kilkanaście wskazań. Oto najważniejsze: identyfikowanie zagrożenia pacjentów udarami; usprawnienie czuwania nad pacjentami „wentylowanymi” mechanicznie (oddychającymi przy pomocy aparatury); poprawa dostępu do wyników badań; wdrożenie elektronicznego podpisu na dokumentach dotyczących oświadczeń, zgód (np. na operację); poprawa monitorowania operacji; usprawnienie egzaminowania pracowników; sporządzanie map jednostek chorobowych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Bezpieczny i skalowalny system lokalizacji wewnątrz budynków dla COPERNICUS PL Sp. Z o.o. – case study – omówił Łukasz Szczygielski z Politechniki Gdańskiej. Takim przypadkiem wziętym z życia jest możliwość kontrolowania przemieszczania się pacjentów. Chodzi o to, by lekarze wiedzieli, gdy ktoś opuszcza pomieszczenie, a także by można było osobę szybko odszukać. W szpitalu czas może mieć wpływ na czyjeś życie. Istotne jest przy tym poszanowanie prywatności pacjentów oraz ich bezpieczeństwo.

 

Fot. Kazimierz Netka

Założenia projektu e-Pionier – wdrożenia technologii rozwiązujących problemy placówek medycznych przybliżył zebranym Rafał Krzemianowski z EXCENTO sp. z o.o. – spółki celowej Politechniki Gdańskiej. E-Pionier korzysta z dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest też małym NCBiR, zasilającym finansowo różne podmioty.

Odbyły się też prezentacje firm ICT dotyczące rozwiązań dla podmiotów medycznych:

 

Fot. Kazimierz Netka

P-System przedstawił Marek Labuda. P-System jest zespołem z 30. letnim doświadczeniem (od 1989 r.) z zakresu analizy i programowania. Tworzy i rozwija rozwiązania informatyczne, najczęściej „szyte na miarę” dla jednostkowego odbiorcy zestawy aplikacji z zakresu finansów, teleinformatyki, CRM, ERP i medycyny. Oto problemy zauważone w ochronie zdrowia: Koordynacja działań wielu specjalistów – ogromna liczba danych; Brak ciągłego monitorowania efektów leczenia poza szpitalem; Konieczny szybki kontakt pomiędzy interdyscyplinarnym zespołem a pacjentem/opiekunem; Brak komercyjnych rozwiązań.

Ostatnio zrealizowane projekty dotyczyły następujących obszarów medycyny: Dystrofia Mięśniowa Duchenne’a (DMD) (Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z Ośrodkiem Chorób Rzadkich); Neurologia: ALS Studie (UKD Dresden) TelePark (UKD Dresden) Parkinson USG (TUD Dresden); PolSenior2 – badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem; NOMED-AF – Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu niemego migotania przedsionków (AF); Atrezja przełyku (choroby rzadkie); domowe monitorowanie pacjenta.

 

Fot. Kazimierz Netka

Na temat BlueSoft mówił Michał Olszewski. BlueSoft to centra wspierające innowacje i efektywność. Chodzi np. o centra kompetencji, współpracę z HardGamma – funduszem Venture Capital. BlueSoft ma doświadczenia międzynarodowe i wdrożenia na ponad 50 rynkach, doświadczenia w pracy na rynkach amerykańskich oraz europejskim.

 

Fot. Kazimierz Netka

Monolit IT przedstawił Tomasz Ostaszewski, który omówił zagadnienia związane z wdrażaniem odręcznego podpisu elektronicznego „Signaturix”. Wprowadzenie takiej możliwości daje szanse na poczynienie znacznych oszczędności, np. poprzez zmniejszenie liczby dokumentów papierowych w obiegu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Biolumo – fast antibiotics selection tool, czyli narzędzie do szybkiego przeprowadzania testów antybiotykowych. Chodzi o to, by lekarz mógł mieć pewność, że wybrany antybiotyk będzie skuteczny 8 razy szybciej – wynika z prezentacji, która przedstawiła Olga Grudniak odpowiedzialna za zarządzanie w firmie Biolumo. „Dajmy szanse antybiotykom w walce z bakteriami” – tak brzmiało podsumowanie prezentacji.

 

Fot. Kazimierz Netka

Logisfera Nova LTD to firma, którą zaprezentowała Izabela Disterheft. Jeśli ktoś ma pieniądze na sfinansowanie jakiegoś rozwiązania, to my problem rozwiążemy. Pieniądze przeznaczymy na cel charytatywny – mówiła Izabela Disterheft. Chodzi o kwoty wielkości około 30 000 złotych.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Inteligentne specjalizacje Pomorza wyszły już z etapu porządkowania, przekształcania się – mówił Adam Mikołajczyk – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego. ISP są już otwarte na nowe wyzwania.

Pan dyrektor wspomniał też o ocenie szpitali przez PwC. PricewaterhouseCoopers po raz czwarty dokonał analizy Indeksu sprawności ochrony zdrowia. Na tle kraju pomorska ochrona zdrowia przedstawia się całkiem nieźle. Województwo zdobyło nagrody w trzech kategoriach: indeks sprawności ochrony zdrowia, poprawa stanu zdrowia mieszkańców oraz efektywna gospodarka finansowa. Tak się dzieje, mimo że dotacja z NFZ na głowę mieszkańca plasuje Pomorskie na trzecim miejscu od końca. W tych krytycznych warunkach województwo dobrze sobie radzi. Szpitale w Pomorskiem są coraz bardziej otwarte na nowe rozwiązania technologiczne, pozwalające przy niespadającej jakości usług dobrze zarządzać kosztami. Myślę, że ten dzisiejszy pomysł dotyczący lokalizowania pacjentów, trafi prezesowi Kostrzewie do wyobraźni, bo problemy z tym są w polskich szpitalach – powiedział dyrektor Adam Mikołajczyk.

W spotkaniu uczestniczyło około setki osób. Rozgorzała dyskusja na temat wdrażania w szpitalach dorobku pomorskich firm innowacyjnych. Jeden z dyskutantów zwrócił uwagę, że nie należy pytać kolei jak i co ma być usprawnione. Trzeba o to pytać pasażerów, Tak samo, odnośnie planów uzdrawiania służby zdrowia, nie można pytać tylko szpitali, ale przede wszystkim wysłuchać opinii pacjentów.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *