Uniwersytety Gdański i Medyczny połączą się z Politechniką? Początek  już zrobiono. W piątek, 11 września 2020 roku, powstał Związek Uczelni Pomorskich im. Daniela Gabriela Fahrenheita. Poinformował o tym prof. Krzysztof Wilde – rektor Politechniki Gdańskiej, podczas inauguracyjnego posiedzenia II kadencji Konwentu Gospodarczego przy Rektorze PG. Przewodniczącym Konwentu ponownie został dr Zbigniew Canowiecki

Na zdjęciu, od lewej: dr Zbigniew Canowiecki – przewodniczący Konwentu Gospodarczego, prof. Krzysztof Wilde – rektor Politechniki Gdańskiej. Na portrecie: Daniel Gabriel Fahrenheit. Fot. Kazimierz Netka.

Spełnienie marzeń sprzed 10 lat…

Trójmiejskie uczelnie się zjednoczą. O tym mówiono w piątek, 11 września 2020 roku, od samego rana. Chodzi zaś o pomysł połączenia, na razie trzech: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Najpierw powiedział nam o tym Marcin Osowski – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – podczas briefingu prasowego. Pan prezes wspomniał, że inicjatorem jest Politechnika Gdańska. Ma powstać związek trzech uczelni, by ich potencjały sprawiły, że gdańskie środowisko naukowe stanie się bardziej konkurencyjne.

Fot. Kazimierz Netka

O szczegóły zapytaliśmy prof. Dariusza Mikielewicza – prorektora Politechniki Gdańskiej ds. organizacji i rozwoju. Pan prorektor potwierdził, że zostało podpisane porozumienie w sprawie utworzenia związku trzech uczelni. Senat Politechniki Gdańskiej zaakceptował to porozumienie podczas wrześniowego posiedzenia. W przypadku zaakceptowania tego związku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczelnie będą mogły przez dwa lata przyglądać się swym instytucjom, by wyciągnąć wnioski co do dalszego zacieśnienia współpracy. Związek ma przygotować podwaliny pod ewentualną współpracę w przyszłości bardziej już ze zmianami strukturalnymi uczelni. Jednak uczelnie będą miały cały czas charakter autonomiczny, natomiast łatwiej będzie załatwiać sprawy wspólne. Związek ten nie będzie zamknięty; ale otwarty, nie tylko dla trzech, lecz również dla pozostałych szkół wyższych. Fundatorami związku są Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański.

Fot. Kazimierz Netka

Dalsze wiadomości na ten temat podał prof. Krzysztof Wilde – rektor Politechniki Gdańskiej. Okazały się one bardzo szczęśliwe dla Pomorza. W piątek, 11 września, Wojciech Murdzek – minister nauki i szkolnictwa wyższego, poinformował rektora Politechniki Gdańskiej, że wniosek o utworzenie w Gdańsku związku uczelni, rozpatrzono pozytywnie przez ministerstwo i zostanie wpisany do rejestru. Tak więc, można powiedzieć, że 11 września 2020 roku, powstał Związek Uczelni Pomorskich im. Daniela Gabriela Fahrenheita.

Tę wiadomość pan rektor, prof. Krzysztof Wilde podał w bardzo istotnym miejscu, bo na dziedzińcu im. Daniela Gabriela Fahrenheita w Politechnice Gdańskiej.

Na zdjęciu: Konwent Gospodarczy przy Rektorze PG. Fot. Kazimierz Netka

Trzy uczelnie: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Gdański Uniwersytet Medyczny tworzą więc jedną organizację, której celem jest zmierzenie się najpierw z uwspólnieniem określonych działań, następnie z przymiarką do legalizacji, a możliwe, że kiedyś w konsekwencji konsolidacji, czyli utworzenia jednego organizmu, podobnego objętościowo i potencjałem do Uniwersytetu Jagiellońskiego – powiedział pan rektor.

Fot. Kazimierz Netka

Powołania Związku Uczelni w Pomorskiem pogratulował Rektorowi Politechniki Gdańskiej dr Zbigniew Canowiecki – nowowybrany przewodniczący Konwentu Gospodarczego przy Rektorze PG. Pan przewodniczący powiedział, że jest to ziszczenie pewnych marzeń. Przypomniał, że około 10 lat temu, na jednej z konferencji, w której uczestniczyli reprezentacji wszystkich uczelni, wystąpił z projektem, żeby pomyśleć o połączeniu przynajmniej kilku najistotniejszych uczelni w jedną.

– To co wtedy wylano na mnie, to było coś niesamowitego – wspominał dr Zbigniew Canowiecki. Przez jakiś czas w ogóle nie starałem się zabierać głosu na ten temat, a uważam, że jest to ziszczenie marzeń. Żeby uczelnia liczyła się na świecie w rankingach, musi być uczelnią dużą, znaczącą, mającą wszystkie dziedziny w zakresie swego działania. Założenie związku to na pewno duży sukces – powiedział dr Zbigniew Canowiecki, przewodniczący Konwentu Gospodarczego przy Rektorze Politechniki Gdańskiej.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *