Utwórzmy na środkowym wybrzeżu polskiego Bałtyku port schronienia,  do którego statki mogłyby wchodzić w każdych warunkach pogodowych – apeluje dr Kazimierz Szefler – dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku. Bez takiego azylu trudno będzie budować nowoczesną gospodarkę morską. Mówiono o tym podczas inauguracji międzynarodowego projektu pt. INCONE60.

Fot. Kazimierz Netka.

Niedoceniana trasa dla statków, która może wzmocnić rozwój miast i gmin. Belgia – Niemcy – Polska – Litwa: E60 – szlak żeglugi morskiej, który połączy śródlądowe drogi wodne.

 

Fot. Kazimierz Netka

W Europie mówi się najczęściej o następnych śródlądowych drogach wodnych: E70, E30 i E40. Zapomina się o jeszcze jednym takim międzynarodowym szlaku: E60, który co prawda rzekami nie przebiega, ale jest niezmiernie ważny dla żeglugi. Otóż szlak o numerze E60 to trasa dla statków wzdłuż wybrzeży Europy od Belgii przez Niemcy do Litwy. Ma on niezmiernie ważne znaczenie dla rozwoju małych porów morskich w Polsce oraz w innych państwach. Żeby zbadać, jak włączyć międzynarodową drogę wodną w rozwój gospodarki morskiej związanej z mniejszymi portami, rozpoczęto realizację międzynarodowego projektu zwanego w skrócie: INCONE60.

Uroczystej inauguracji tego projektu dokonał dr Kazimierz Szefler – dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku, będącego liderem INCONE60.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pan dyrektor Kazimierz Szefler, wprowadzając zebranych w istotę projektu, powitał partnerów tego przedsięwzięcia, a także partnerów stowarzyszonych.

Zainteresowanie efektami INCONE60 wykazują m.in. uczelnie, a także wiele instytucji, przedsiębiorstw, organizacji. Są to np. samorządy, żegluga śródlądowa, klastry.

Inauguracja INCONE60 przebiegała w czasie, gdy na Bałtyku był silny wiatr. Coraz silniejsze sztormy to ważny element, który powinien być wzięty pod uwagę przy realizacji tego projektu.

Dyrektor Kazimierz Szefler przypomniał, że INCONE60 jest realizowany głównie z myślą o rozwoju małych portów morskich i ma dla nich bardzo duże znaczenie. W dniu inauguracji projektu wiele z tych portów nie było dostępnych z powodu silnego sztormu i wysokiego poziomu morza w granicach 580 – 600 cm. To powinniśmy wziąć pod uwagę, planując przyszłość. Dr Kazimierz Szefler zaproponował, by na środkowym wybrzeżu polskiej części Bałtyku, zaprojektować port, do którego statki mogłyby wchodzić w każdych warunkach pogodowych. Teraz portem schronienie na tym wybrzeżu jest Kołobrzeg, ale to za mało, by statki,w razie pogorszenia się stanu morz,a nie musiały uciekać aż do Gdyni czy do Świnoujścia.

 

Fot. Kazimierz Netka

Port, do którego byłoby możliwe wejście statków przy nawet najbardziej niesprzyjającej pogodzie, na środkowym wybrzeżu może być niezbędny na przykład dla jednostek, które będą obsługiwały budowy morskich farm elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Taki port odgrywałby bardzo istotną rolę z logistycznego punktu widzenia – czyli dostarczania materiałów i elementów konstrukcyjnych do realizacji takich projektów – powiedział dr Kazimierz Szefler.

Podczas konferencji początkowej projektu INCONE60 – Inland Blue Transport Connector E60 (E60 – łącznik śródlądowego błękitnego transportu), program tego spotkania przewidywał wystąpienia reprezentantów podmiotów z Polski i zagranicy.

 

Fot. Kazimierz Netka

O międzynarodowej drodze wodnej (MDW) E60 i jej miejscu w sieci AGN mówił Marcin Kalinowski – kierownik Zakładu Instytutu Morskiego w Gdańsku, kierownik międzynarodowego projektu INCINE60.

 

Fot. Kazimierz Netka

Rafał Koba – również pracownik Instytutu Morskiego, przedstawił INCONE60 jako narzędzie rozwoju gospodarczego wybrzeża południowego Bałtyku.

 

Fot. Kazimierz Netka

O roli Portu Kołobrzeg jako centrum regionalnego rozwoju gospodarczego oraz o potencjalnych korzyściach jakie mogą wyniknąć z uruchomienia regularnej żeglugi wzdłuż MDW E60 mówił Wiktor Popiołek – dyrektor operacyjny Portu Kołobrzeg.

 

Fot. Kazimierz Netka

Innowacyjne jednostki w realizacji zadań projektu INCONE60 przedstawił Wim Stubbe z Portu Oostende w Belgii.

 

Fot. Kazimierz Netka

O zwiększeniu świadomości i wsparciu rozwoju śródlądowego transportu wodnego jako atrakcyjnego łańcucha dostaw mówił Stefan Breitenbach – szef Departamentu Projektów Portu Hamburg w Niemczech.

 

Fot. Kazimierz Netka

Temat: Platforma multimodalna Bydgoszcz – Solec Kujawski jako baza logistyczna dystrybucji towarów w działaniach projektu EMMA przedstawił Stanisław Wroński – pełnomocnik marszałka województwa kujawsko – pomorskiego ds, dróg wodnych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Arkadiusz Zgliński – prezes zarządu Morskiego Portu Elbląg poinformował o potencjalnych korzyściach dla Elbląga jakie to miasto może mieć z uruchomienia regularnej żeglugi na szlaku MDW E60.

Funkcjonowaniem żeglugi na trasie MDW E60 i wzmocnieniem protów zainteresowany jest też Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe, którego reprezentant był obecny na konferencji INCONE60. Niestety, zabrakło na tym spotkaniu przedstawicieli ministerstwa, samorządu województwa pomorskiego. A szkoda, bo wnioski jakie wypływają z tego spotkania mogą okazać się bardzo ważne np. dla odpowiedniego kształtowania przepisów, np. ustawy o portach i przystaniach morskich.

Priorytetowym celem INCONE60 jest poprawa transgranicznej sieci połączeń funkcjonalnego na rzecz błękitnego i zielonego transportu,a celem szczegółowym – zwiększenie jakości oraz środowiskowe zrównoważenie usług transportowych w obszarze Południowego Bałtyku. Realizacja zamierzeń potrwa 36 miesięcy, licząc od 1 czerwca 2018 roku, czyli zakończenie przewidziane jest na koniec maja 2021 roku. Budżet całkowity projektu wynosi 1 363 265 euro. Dofinansowanie unijne z ERDF sięga 1 137 215 euro. Projekt realizowany jest w ramach unijnego programu: Interreg Południowy Bałtyk.

 

Na ilustracji powyżej: slajd z prezentacji, którą przedstawił Rafał Koba z Instytutu Morskiego w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka

Głównym celem projektu jest pomoc w rozwoju gospodarczym małych i średnich portów zlokalizowanych na trasie wodnej E60. Ponadto podczas realizacji projekt przeanalizowane zostaną możliwości połączeń portów ze śródlądowymi trasami wodnymi: E30, E40 i E70 i utworzenie węzłów logistycznych. Do najważniejszych działań przewidzianych w projekcie należy opracowanie analizy rozwoju szlaków turystycznych oraz infrastruktury portowej na obszarze Południowego Bałtyku, głównie przy drodze wodnej E60. Kolejnym zadaniem będzie promocja modelu barek rzeczno -morskich, których celem będzie podróż promocyjna wzdłuż drogi E60 oraz na drogach wodnych śródlądowych na trasie Belgia – Litwa. Projekt angażuje 5 partnerów: z Polski (2), Litwy (2) i jednym spoza programu Południowy Bałtyk – z Belgii. Partnerem wiodącym w projekcie jest Instytut Morski w Gdańsku. Ponadto w projekcie jest 5 partnerów stowarzyszonych. Grupami docelowymi są lokalne porty, przewoźnicy ładunków i spedytorzy – wynika z informacji, przedstawionych podczas inauguracji projektu INCONE60 – Inland Blue Transport Connector E60 – czyli „E60 – łącznik śródlądowego błękitnego transportu”.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *