W delcie Wisły, a także na innych rzekach, tworzony jest najatrakcyjniejszy w kraju układ szlaków wioślarskich. Porozumienie w tej sprawie podpisali reprezentanci woj. pomorskiego i Lasów Państwowych.

Na zdjęciu powyżej: Podpisanie porozumienia w Urzędzie Marszałkowskim. Fot. Kazimierz Netka.

Powstaje raj dla kajakarzy rzecznych, jeziorowych i morskich.

Na styku morza, depresji, wzgórz polodowcowych, przy ujściu królowej naszych rzek do Bałtyku; pomiędzy Zalewem Wiślanym a unikatowym na skalę świata Kanałem Elbląskim, na skrzyżowaniu międzynarodowych dróg wodnych E40, E70, E60 – w takim miejscu realizowany jest projekt „Pomorskie szlaki kajakowe”. To niezwykłość dla miłośników wiosłowania, podziwiania świata od strony wody. Razem: wiele kilometrów nurtów rzek, toni jeziornych, kanałów, morskiej przestrzeni.
Projekt realizowany jest od kilku lat. Dokumentacja powstała jeszcze w poprzednim okresie unijnego finansowania – w efekcie konkursu dla Działania 6.1_2 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny w ramach RPO WP 2007 – 2013. W planach było wówczas zagospodarowanie ok. 1500 km pomorskich szlaków kajakowych (284 lokalizacji inwestycji) i ich wyposażenie w niezbędną infrastrukturę kajakową tj.: budowę przenosek przy przeszkodach na szlakach. Budżet szacowany jest na około 70 mln złotych. Finał przewidziany jest na 2020 rok.
Źródło powyższej mapy: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Jednym z przełomowych wydarzeń w realizacji tego zamierzenia było porozumienie, które 16 grudnia 2016 roku Mieczysław Struk – marszałek i Ryszard Świlski – wicemarszałek województwa pomorskiego podpisali z Adamem Kwiatkowskim – dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, a dotyczącym rozwoju turystyki kajakowej. Dzięki temu porozumieniu, określającemu zasady współpracy przy realizacji przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, będzie możliwe zwiększenie roli zrównoważonej turystyki na terenach leśnych poprzez stworzenie infrastruktury turystycznej związanej z obsługą ruchu kajakowego. Oto niektóre spodziewane efekty: poprawa bezpieczeństwa na szlakach kajakowych poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej (przenoski, przystanie i stanice kajakowe, miejsca wodowania i wyjmowania kajaków, miejsca etapowe, oznakowanie szlaku, monitoring ruchu kajakowego) oraz działania promujące tę formę aktywnej turystyki; udostępnienie turystom, w tym kajakarzom, dziedzictwa kulturowego i naturalnego w obszarach położonych wzdłuż pomorskich szlaków wodnych; ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej; poprawa stanu środowiska naturalnego na pomorskich szlakach wodnych, w tym zrównoważone wykorzystanie obszarów objętych systemem NATURA 2000; stworzenie atrakcyjnego produktu turystycznego mającego na celu wzmocnienie marki „Pomorskie Szlaki Kajakowe”; stworzenie warunków do powstania nowych miejsc pracy; stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorstw w ramach powstałego produktu turystycznego – wyliczał Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego.

W rezultacie, na 34 szalkach wodnych zaplanowano do realizacji 17 projektów, na które składają się 222 zadania. Ponadto w ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie oznakowanych blisko 1000 km szlaków kajakowych zarówno do strony wody jak i lądu.

Fot. Kazimierz Netka

– Takie porozumienie jest bardzo potrzebne – uzasadniał dr inż. Adam Kwiatkowski – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. – Z jednej strony pragniemy uporządkować ruch turystyczny, a z drugiej – udostępnić najcenniejsze obiekty przyrodnicze, ale w taki sposób by było to bezpieczne dla środowiska. Ono jest jednym z największych naszych skarbów i musimy o nie dbać. To porozumienie jet kolejnym, które pozwala nam współpracować z panem marszałkiem województwa i rozwijać nasz region pod kątem zrównoważonej turystyki, bezpiecznej dla środowiska i dla jego użytkowników.

Projekt strategiczny Pomorskie Szlaki kajakowe i związane z nim działania promocyjne, już są docenianie na forum ogólnopolskim oraz międzynarodowym. O szczegółach czytamy na stronie internetowej: http://ttg.com.pl/pomorski-szlak-kajakowy-wyrozniony/ :
W niedzielę, 13 listopada 2016 r. zakończyły się w Łodzi Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych Boatshow 2016. Podczas trzydniowej imprezy zaprezentowało się 156 wystawców z Polski, Chorwacji, Włoch, Niemiec, Grecji, Łotwy, Ukrainy oraz Szwecji. Nie zabrakło też pomorskiego regionalnego akcentu – Pomorskie Szlaki Kajakowe zostały docenione nagrodą – wyróżnieniem Dziennikarzy Boatshow 2016 za promocję pomorskich szlaków kajakowych i nowy przewodnik kajakowy zaprezentowany w stoisku Pomorskiego Szlaku Kajakowego.
Fot. Kazimierz Netka

Istotnym aspektem targów Boatshow był program imprez towarzyszących, który stwarzał okazję do zaprezentowania bloków edukacyjnych, prelekcji, warsztatów oraz przedstawienia oferty najnowszych produktów turystycznych m. in. przez samorządy, firmy czarterowe, w celu zachęcenia nowych osób do uprawiania turystyki wodnej. Odwiedzający mogli również uczestniczyć w koncertach szantowych w targowej tawernie oraz zapoznać się z najnowszymi trendami w kajakarstwie, nurkowaniu, windsurfingu i kitesurfingu.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem odwiedzających, podobnie jak towarzyszące targom panele tematyczne prezentujące najciekawsze trasy dla żeglarzy w Europie i na świecie, szkolenia z zakresu meteorologii, nawigacji i marketingu.
Po raz pierwszy na Boatshow zostały zaprezentowane Pomorskie Szlaki Kajakowe. Nowa aranżacja stoiska wraz ze ścienną mapą szlaków kajakowych przyciągnęła licznych gości. Każdy odwiedzający stoisko mógł otrzymać przewodnik kajakowy i materiały dostarczone przez partnerów. oprac. KK (http://ttg.com.pl/pomorski-szlak-kajakowy-wyrozniony/).

Fot. Kazimierz Netka

Projekt „Kajakiem przez Pomorze”– zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” został uznany jako jeden z trzech potencjalnych przedsięwzięć strategicznych „Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż na lata 2014 – 2020”. Pozostałe dwa to: „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” oraz „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym”.
​Kierownikiem Przedsięwzięcia Strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe” jest Rafał Wasil z Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Więcej wiadomości można znaleźć na stronie: http://dtp.pomorskie.eu/-/kajakiem-przez-pomorze .

– Turystyka jest jednym z najważniejszych elementów naszej gospodarki, także jeśli chodzi o tworzenie produktu krajowego brutto – mówił Ryszard Świlski – wicemarszałek województwa pomorskiego. Dlatego zależy nam na jej rozwoju. To kwestia nie tyko zagospodarowania odpadów ale też budowy infrastruktury socjalnej.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *