W Gdańsku uhonorowano osoby i firmy dbające o kulturę bezpieczeństwa w pomorskich przedsiębiorstwach, instytucjach.

Nagrody Państwowej Inspekcji Pracy za troszczenie się o dobro zatrudnionych.

Niektórym firmom urywają się balkony, przewracają rusztowania, ludzie ze statków wpadają do wody. Są jednak przedsiębiorstwa i osoby, potrafiące takim tragediom zapobiegać – za to są nagradzane, wyróżniane. W czwartek, 17 listopada 2016 roku, poraz kolejny uroczyste podsumowanie działalności prewencyjno – promocyjnej w zakresie bezpieczeństwa pracy w zakładach, w instytucjach, przedsiębiorstwach, odbyło się w województwie pomorskim. Organizatorem jest co roku Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. W uroczystości uczestniczył Bogdan Oleszek – przewodniczący Rady Miasta Gdańska.

p1090150Na zdjęciu: Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska – pomorski okręgowy inspektor pracy w Gdańsku, inauguruje uroczystość uhonorowania Laureatów. Fot. Kazimierz Netka.

Dążymy do coraz wyższych standardów produkcji w zakładach, ale też promowania właściwych postaw w zakresie bezpieczeństwa zatrudnionych. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie podmiotów udziałem w przedsięwzięciach realizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy, a to świadczy, że coraz większa jest świadomość jak ważną role odgrywają działania zwiększające bezpieczeństwo pracy.
– Tegoroczni laureaci 23 już edycji konkursu „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej” nie tylko najlepiej przestrzegają przepisy bhp, ale też podejmują ponadstandardowe rozwiązania w zakresie ochrony życia, zdrowia, osób, którym powierzają pracę – mówiła, witając uczestników uroczystej Gali, Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska – pomorski okręgowy inspektor pracy w Gdańsku. Bezcennym jest efekt działalności przedsiębiorców, którzy świadomie inwestują w bezpieczeństwo, a tym samym zapobiegają wypadkom przy pracy, zapobiegają chorobom zawodowym, bo życie i zdrowie ludzkie to są wartości, dla których nie ma odpowiednika.
Dzisiejsza uroczystość jest właśnie po to, by tych pracodawców, budujących swój pozytywny wizerunek na bazie dbałości o los zatrudnionych promować i wyróżniać. Nasi laureaci w 2015 roku jak i w bieżącym uważani są za najlepszych również na szczeblu ogólnopolskim, z czego jesteśmy niezmiernie dumni.
Chcę podziękować partnerom społecznym, instytucjonalnym, organizacjom pracodawców i związkowym, podziękować im za owocną współpracę, za zaangażowanie w realizację wielu inicjatyw mających za zadanie promowanie kultury bezpieczeństwa pracy w województwie pomorskim.
Jestem przekonana, że podejmowane przez nas wspólne działania, w tym również edukacyjne, przyczyniły się do tego, że w województwie pomorskim mamy już duże grono pracodawców, którzy postrzegani są jako ci co dbają o bezpieczeństwo i higienę pracy, stwarzają w swych zakładach odpowiednie warunki, a przez to stają się dostępni, przyjaźni, atrakcyjni dla wszystkich pracowników, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami.
W imieniu kierownictwa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku oraz wszystkich pracowników, chcę pogratulować wszystkim wyróżnionym pracodawcom, oraz nagrodzonym społecznym inspektorom pracy oraz pracownikom służb BHP i ze swej strony życzę Im dalszych sukcesów w działaniach na rzecz bezpieczeństwa pracy i poszanowania praw pracowniczych – powiedziała Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska – pomorski okręgowy inspektor pracy w Gdańsku.

p1090152

Na zdjęciu: Przemawia Wojciech Gonciarz – zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Prewencji Głównego Inspektoratu Pracy w WarszawieFot. Kazimierz Netka.

– Na moim miejscu tutaj, na uroczystości powinien być główny inspektor pracy, pan minister Roman Giedrojć, ale trwają prace nad budżetem państwa oraz Państwowej Inspekcji Pracy i dlatego pan minister nie mógł tego tematu zostawić i do Gdańska przybyć. Prosił mnie, bym odczytał jego słowa skierowane do państwa – mówił Wojciech Gonciarz – zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Prewencji Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie.
Szanowna pani inspektor, szanowni państwo, serdecznie pozdrawiam uczestników Gali podsumowania działalności prewencyjnej i promocyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku – napisał minister Roman Giedrojć – główny inspektor pracy. – Państwowa Inspekcja Pracy popiera tego rodzaju działalność; jej celem jest bowiem wspieranie pracodawców w tworzeniu bezpiecznego środowiska, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń wypadkowych i przestrzeganie prawa. Pragnę zaznaczyć, że to są przedsięwzięcia komplementarne w stosunku do działań kontrolnych, nadzorczych, ukierunkowanych na skuteczne egzekwowanie prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia.
Organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy konkursy honorują i promują twórców bezpiecznego środowiska pracy, upowszechniają dobre praktyki w tym zakresie, propagują zachowania i postawy służące ochronie zdrowia człowieka w procesie pracy. Wszystkim nagrodzonym dziś laureatom serdecznie gratuluję. Mam nadzieje, że udział w konkursach będzie dla państwa inspiracją do podejmowania kolejnych działań na rzecz bezpieczeństwa pracy, umacniania godności ludzkiej pracy. Dziękuję kierownictwu i pracownikom Okręgowego Inspektoratu pracy w Gdańsku za wysiłek włożony w realizację zadań prewencyjnych i promocyjnych Okręgu – napisał minister Roman Giedrojć.

Podczas gali, przygotowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku, uhonorowano najbardziej wyróżniające się osoby. Statuetki oraz dyplomy wręczali laureatom Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska – pomorski okręgowy inspektor pracy w Gdańsku, Wojciech Gonciarz – zastępca dyrektora Departamentu Promicji i Prewnecji w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie, Marek Nościusz – przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Piotr Prokopowicz i Krzysztof Lisowski – zastępcy pomorskiego okręgowego inspektora pracy w Gdańsku, Tomasz Golec – nadinspektor w OIP Gdańsk.

p1090158Na zdjęciu: Uroczystość prowadzi Aleksander Zając, koordynator Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka

Wiadomości na temat laureatów przekazywali zebranym Aleksander Zając, koordynator Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku oraz Mariusz Miszewski z Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku . Uroczystość odbyła się w reprezentacyjnej, historycznej Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta Gdańska.

p1090172Fot. Kazimierz Netka

W Konkursie „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej” – XXIII edycja, w kategorii pracodawców zatrudniających do 50 pracowników: I miejsce przyznano kierownictwu firmy CREATON Polska Sp. z o.o., z miejscowości Topole. Uhonorowany został dyrektor Zakładu Ryszard Harężlak, który jest też laureatem szczebla ogólnopolskiego tego konkursu. II miejsce – KROKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o., Żarnowcu, Prezes Zarządu Franciszek Kwidziński; II miejsce – PRIMO S.C. Robert Kowalczewski, Dariusz Paszulewicz z Gdyni; właściciele Robert Kowalczewski oraz Dariusz Paszulewicz.

Konkurs ,,Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” jest przeprowadzany przez Państwową Inspekcję Pracy od 23 lat. Jego celem jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzegania przepisów prawa – mówił Aleksander Zając – koordynator Sekcji Prewencji i Promocji w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku. Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, dbającego o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. W promowaniu takiego wizerunku Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku aktywnie współpracuje m.in. ze stowarzyszeniem ,,Pracodawcy Pomorza”, którego prezesem zarządu jest Jerzy Jerkiewicz a honorowym prezydentem, który od lat aktywnie współpracuje z Okręgiem Gdańskim Państwowej Inspekcji Pracy w jej akcjach prewencyjnych i promocyjnych – Zbigniew Canowiecki. Nieocenioną rolę w promowaniu pracodawców, którzy dbają o wzorowe warunki pracy jest Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw pod przewodnictwem jej  prezesa Wiesława Szajdy oraz dyrektora Dariusza Gobisa.
p1090146Fot. Kazimierz Netka

Komisja, przyznając poszczególne miejsca, brała pod uwagę poziom przestrzegania przepisów prawa dotyczących m.in.: stosunku pracy, czasu, wynagrodzeń, urlopów, ochrony młodocianych oraz kobiet. Brano również pod uwagę zgodność z obowiązującymi przepisami: regulaminów pracy, wynagradzania oraz zakładowych układów zbiorowych. Pod uwagę wzięto również poziom przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny, za szczególnym uwzględnieniem  zastosowania w zakładzie rozwiązań dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wprowadzenie dodatkowych elementów, takich jak: popularyzacja wiedzy o ochronie pracy oraz działania na rzecz rozwoju kultury bezpieczeństwa pracy.
Pozytywną ocenę uzyskały zakłady, w których w ciągu ostatnich 3 lat nie odnotowano śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków.

p1090181Fot. Kazimierz Netka

W kategorii pracodawców zatrudniających od 51 do 250 pracowników: I miejsce – PLASMET Czechowicz sp.j., Widzino, Prezes Zarządu Jan Czechowicz.

– Dziękuję wszystkim który przyczynili się do tego, że moja firma została wyróżniona. Istnieje ona już 40 lat – mówił prezes Jan Czechowicz. – Z początku była małym zakładem rzemieślniczym, w którym bardzo ciężko pracowałem, po 12 i więcej godzin na dobę. Doszedłem do wniosku, że tam spędzam połowę swego życia. I zacząłem stopniowo, w miarę możliwości, podnosić kulturę pracy, bo to wpływa na bezpieczeństwo. Po kilku latach odwiedził mnie członek zarządu koncernu Volkswagena, odpowiedzialny za inwestycje Volkswagena w Polsce. Zobaczył mały zakład produkcyjny, stare maszyny.
– To że pan pracuje na starych maszynach, niech się pan nie przejmuje, jeśli to się opłaca. Podoba mi się, że u pana jest ład, porządek, wysoka kultura pacy.
– To było zachęcające do jeszcze większej troski o bezpieczeństwo w zakładzie. Drugimi osobami, którzy mieli wpływ na bezpieczeństwo w mojej firmie, byli, niestety, inspektorzy pracy. Muszę podziękować panu ministrowi Romanowi Giedrojciowi, który postawił bardzo wysokie wymagania inspektorom pracy w Słupsku, kontrolującym nasze firmy. Zawsze u mnie mieli jakiś uwagi. Zacząłem się sprzeczać, mówiąc że w przepisach tego nie ma.
– W przepisach jeszcze nie ma, ale dobrze, by pan to miał – odpowiadali inspektorzy. – To kosztuje, ale jest dla pana dobra…

p1090188Fot. Kazimierz Netka

W kategorii pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników: I miejsce – SATEL Sp. z o.o. W Gdańsku, Członek Zarządu Ireneusz Kowaluk; II miejsce – SCANIA PRODUCTION SŁUPSK S.A., Dyrektor Zarządzający Peter Björk.

p1090214Fot. Kazimierz Netka

W Konkursie „Buduj Bezpiecznie” I miejsce (ex aequo): CFE Polska Sp. z o.o. – Zabudowa Wielorodzinna „Cztery Oceany” w Gdańsku, Kierownik Projektu Krzysztof Tuszyński; NDI S.A. – Budowa nowego nabrzeża z przyległymi placami składowymi na terenie Portu DCT Gdańsk S.A, Dyrektor Projektu Łukasz Małkiewicz. II miejsce – BUD M.A.T. Agnieszka Jasińska – Budowa Parku Handlowego w Pruszczu Gdańskim, Właścicielka Agnieszka Jasińska. III miejsce – NDI S.A. – Budowa Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami ogólnodostępnymi „TRE-MARE” w Gdańsku, Dyrektor Projektu Ryszard Witkowski.

Sektor budownictwa jest niezwykle ważny dla naszej gospodarki, ale jednocześnie bardzo specyficzny i „trudny” z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy.  Trudność ta wynika z dużej liczby zagrożeń pojawiających się przy wykonywaniu prac budowlanych, a jednocześnie z ogromnej dynamiki zmian. Tym cenniejsze jest promowanie wykonawców robót budowlanych, zapewniających bezpieczne wykonywanie prac w procesie realizacji obiektów budowlanych.

Należy podkreślić, że w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w tym sektorze, Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku ściśle współpracuje z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa w Warszawie na czele z przewodniczącym Ryszardem Trykosko, z Oddziałem Gdańskim tego związku na czele z przewodniczącą Elżbietą Urbańską – Galewską oraz z Pomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa z jej przewodniczącym Franciszkiem Rogowiczem. Bardzo dziękuję za owocną współpracę – mówił starszy inspektor Aleksander Zając – koordynator Sekcji Prewencji i Promocji w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku.
p1090143Fot. Kazimierz Netka

Z inicjatywy Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie, od 2013 roku przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku, podobnie jak w innych województwach, działa Okręgowa Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie dla Województwa Pomorskiego. Jest to organ konsultacyjno – doradczy, a do jego podstawowych zadań należy inicjowanie przedsięwzięć  mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ochrony pracy, znajomości przepisów bezpieczeństwa pracy oraz stosowania bezpiecznych metod wykonywania pracy wśród osób uczestniczących w procesach budowlanych. Przewodniczącym tej  Komisji jest Tomasz Golec – nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku, który również jest koordynatorem w pomorskim okręgu tematu ,,BHP w budownictwie”.

– Dwa tygodnie temu miałem przyjemność brać udział w posiedzeniu Komisji, którego tematem była edukacja młodzieży szkolnej i studentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie – mówił starszy inspektor Aleksander Zając – koordynator Sekcji Prewencji i Promocji w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku. – Jak Państwo widzicie Komisja zajmuje się tematami bardzo ważnymi i istotnymi. Dziękuję członkom Komisji i Panu Przewodniczącemu za duży wkład w kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w tym sektorze w województwie pomorskim.
W konkursie ,,Buduj bezpiecznie” mogli uczestniczyć pracodawcy – wykonawcy robót budowlanych na budowach, na których w trakcie trwania konkursu co najmniej zamknięto etap stanu surowego. Ocena dokonywana była w trakcie realizacji budów. Podstawą oceny były wyniki co najmniej dwóch kontroli. Sprawdzano m.in.: opracowanie i realizację planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; zagospodarowanie placu budowy; ocenę ryzyka zawodowego i informowanie o nim pracowników.
Wypadek ciężki, zbiorowy lub śmiertelny eliminował z udziału w konkursie.

p1090225

Fot. Kazimierz Netka

W Konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” I miejsce – Mariusz Kaźmierczak – Energa S.A. w Gdańsku. II miejsce (ex aequo): Beata Orzeszek – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku; Jarosław Wachowski – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. III miejsce (ex aequo): Ewa Bełdowska – Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. W Gdańsku; Waldemar Hetmański – Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich.

p1090144Fot. Kazimierz Netka

– Ze swojej strony chciałbym podziękować Pani Beacie za pomoc w organizacji akcji w wyniku której, w związku z apelem naszej chorej koleżanki, pracownicy Inspekcji Pracy w Gdańsku mieli możliwość zapisania się do banku dawców szpiku kostnego – powiedział starszy inspektor Aleksander Zając – koordynator Sekcji Prewencji i Promocji w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku. – Jednocześnie informuję, że w poprzednim tygodniu dla Agaty znaleziono zgodnego dawcę szpiku w skali 10/10 i ma ona duże szanse wygrać z chorobą.

Konkurs: ,,Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” odbywa się na szczeblu okręgowych inspektoratów pracy. Celem konkursu jest promowanie najaktywniejszych osób w sferze ochrony pracy i praworządności w stosunkach pracy. Rezultatem jest systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach. Z satysfakcją należy stwierdzić, że liczba społecznych inspektorów pracy działających w województwie pomorskim z roku na rok stale rośnie. Również ich wiedza i przygotowanie merytoryczne do pełnienia tej funkcji stoi na co raz wyższym poziomie.

p1090154Fot. Kazimierz Netka

– Niewątpliwie duża w tym zasługa central związkowych, które przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku cyklicznie organizują szkolenia i spotkania dla społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w ich organizacjach – mówił Aleksander Zając, koordynator Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, dziekując za owocną współpracę: przewodniczącemu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ ,,Solidarność” Krzysztofowi Dośli; przewodniczącemu Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ ,,Solidarność” Stanisławowi Szukale; Stefanowi Gawrońskiemu, który z ramienia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ ,,Solidarność” corocznie organizuje szkolenia i spotkania dla społecznych inspektorów, w których pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku biorą udział w charakterze wykładowców; przewodniczącemu Rady Województwa Pomorskiego OPZZ Kazimierzowi Schreiberowi, który już od wielu lat prężnie współpracuje w tym zakresie z Okręgiem Gdańskim; przewodniczącemu Zarządu Regionu w Gdańsku Forum Związków Zawodowych Stanisławowi Taube oraz wiceprzewodniczącej tego związku Ilonie Kwiatkowskiej – Falkowskiej za propagowanie Społecznej Inspekcji Pracy w  branży transportowej i w środowisku służby zdrowia; Elżbiecie Markowskiej – prezesowi Zarządu Okręgu Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego za propagowanie Społecznej Inspekcji Pracy wśród nauczycieli i pracowników edukacji; przewodniczącemu Okręgu Pomorskiego Związku Zawodowego ,,Budowlani” Mirosławowi Karpińskiemu oraz przewodniczącemu Regionu Pomorskiego NSZZ ,,Solidarność” 80 Andrzejowi Terbakowi.
Oceniając społecznych inspektorów pracy, komisja wzięła pod uwagę ich działania w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny, w tym: kontrole stanu obiektów i pomieszczeń pracy, maszyn i urządzeń technicznych i procesów technologicznych; udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych; udział w społecznych przeglądach warunków pracy oraz opiniowanie planów poprawy warunków pracy.
Pod uwagę wzięto również liczbę wydanych zaleceń oraz uwag zapisanych w zakładowych księgach przez społecznych inspektorów pracy. Ocenie podlegały również rezultaty działalności społecznych inspektorów na rzecz poprawy stanu prawnej ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy.

p1090240

Fot. Kazimierz Netka

W Konkursie „Najaktywniejszy pracownik Służby BHP” I miejsce (ex aequo): Michał Frąckiewicz – ROLLS-ROYCE Poland Sp. z o.o., w mieście Gniew; Michał Chłopecki – HG Solutions Sp. z o.o. W Gdyni. II miejsce (ex aequo): Wojciech Michalski – ATEM-Polska Sp. z o.o., w Gdyni; Małgorzata Frelich – Makro Cash and Carry Polska S.A. HALA nr 9, w Gdyni. III miejsce (ex aequo): Alicja Ataman – Focus Hotel Premium, Gdańsk; Ryszard Kaszubowski – Przedsiębiorstwo Produkcji Okrętowej „Holm Construction Ltd.” Sp. z o.o., Gdańsk.

Oceniając pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy  biorących udział w konkursie komisja konkursowa brała pod uwagę: zaangażowanie w inicjowanie i rozwijanie różnych form popularyzacji bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie i poza nim; uczestniczenie w pracach zakładowych komisji bezpieczeństwa i higieny pracy lub w innych komisjach zajmujących się problematyką BHP; uczestniczenie w pracach dotyczących wdrażania i rozwijania zakładowych systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy, w tym opracowania norm zakładowych. Pod uwagę brano również wymierne efekty pracy tych pracowników w poprawie warunków pracy na poszczególnych stanowiskach, jak i w całym zakładzie.

p1090242Na zdjęciu: Laureaci konkursów i organizatorzy uroczystości – w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka

Na podkreślenie zasługuje fakt, że „Najaktywniejszy pracownik Służby BHP” to konkurs autorski realizowany wg. pomysłu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Celem tej rywalizacji jest upowszechnianie problematyki kontroli warunków pracy; inspirowanie służb bezpieczeństwa i higieny pracy do aktywniejszych działań w sferze ochrony pracy; nagradzanie aktywnych przedstawicieli służby bhp. Rezultatem jest ogólna poprawa warunków pracy w zakładach. Konkurs ten organizowany jest przy ścisłej współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku pod kierownictwem Marka Nościusza, przez wiele lat przewodniczącego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, a obecnie jest wiceprzewodniczącym tego Stowarzyszenia.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *