WFOŚiGW w Gdańsku „mieszka” w domu przyjaznym klimatowi Ziemi

Jedyny taki budynek użyteczności publicznej na Pomorzu

Sporych rozmiarów tort z okolicznościową dedykacją przygotowano dla gości, którzy skorzystali z zaproszenia do zwiedzenia nowej siedziby zaangażowanych osób, którym na sercu leży ochrona naturalnego środowiska gdańskiego Pomorza.
Fot. W+éodzimierz Amerski 008
Dzień Otwarty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Rybaki Górne 8 w Gdańsku, odbył się w piątek, 6 maja 2016 roku.
Fot. W+éodzimierz Amerski 027
Na przykładzie nowej siedziby WFOŚiGW w Gdańsku – modelowego budynku użyteczności publicznej – można było się dowiedzieć o tym, jak oszczędzać energię, wykorzystywać odnawialne źródła energii, mądrze gospodarować odpadami, dbać o jakość powietrza i wód. Pracownicy Funduszu dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie ochrony środowiska.

Na spotkania organizowane w ramach Dnia Otwartego zaproszeni zostali przedstawiciele pomorskich urzędów i instytucji – placówek, w kompetencjach których jest troska o środowisko. W debatach, dyskusjach i seminariach wzięli udział reprezentanci miast i gmin oraz powiatów, parków krajobrazowych, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, leśnicy, beneficjenci WFOŚiGW w Gdańsku.
Fot. W+éodzimierz Amerski 002
Z okolicznościowej wystawy usytuowanej przed frontonem budynku można było się dowiedzieć, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansowuje przedsięwzięcia, których celem jest ochrona wód, powietrza, odpowiednia gospodarka odpadami, ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Fundusz promuje prośrodowiskowe działania właśnie poprzez udzielanie dofinansowania na ich realizację. Pracownicy, wykorzystując wiedzę i doświadczenie, doradzają, prowadzą szkolenia i edukują.

Nowy budynek, nowa siedziba, to nowatorska forma promocji tych właśnie działań. Podczas Dnia Otwartego pracownicy Funduszu na przykładzie swojej nowej siedziby próbowali zachęcić innych, jak miasta, gminy, instytucje i firmy, że warto inwestować w nowoczesne, ekologiczne rozwiązania.
Fot. W+éodzimierz Amerski 012
Zielony dach, instalacje odnawialnych źródeł energii, zbiornik na wodę deszczową, obiekt otwarty na wodę i tereny zielone, energooszczędny – to jedyny budynek użyteczności publicznej na Pomorzu, w którym wykorzystane zostały najnowocześniejsze ekologiczne rozwiązania. Efektem tego jest niskie zapotrzebowanie z zewnątrz na energię, a tym samym niski koszt eksploatacji. Panele fotowoltaiczne na południowej ścianie, w świetliku i dachu budynku łącznie mają moc 40 kW. Parametry izolacji termicznych ścian, dachu oraz posadzek znacznie przewyższają aktualnie obowiązujące normy. Dzięki temu budynek potrzebuje mniej ciepła zimą, a chłodu latem. W wyniku zastosowanych technologii, rocznie mniej o 62 tony dwutlenku węgla trafiać będzie do atmosfery.
Fot. W+éodzimierz Amerski 007

Dodatkowo budynek zaprojektowano tak, by zimą nie tracił ciepła, a latem nie nagrzewał się. Fasada południowa składa się z części wewnętrznej stanowiącej ocieplenie budynku oraz elewacji kaskadowej. Pozwala to na cyrkulację powietrza między dwoma częściami, co stanowi izolację i przed mrozem, i przed nadmiernym nasłonecznieniem. Parametry izolacji termicznych ścian, dachu oraz posadzek znacznie przewyższają wymagania obowiązujących norm. Parametry eksploatacyjne budynku są nadzorowane i sterowane przez centralny system zarządzenia tzw. BMS (Building Management System). Pozwala on na bieżącą analizę zużycia mediów i produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych oraz ich optymalizację. Dzięki temu możliwe jest znaczące obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

Fot. W+éodzimierz Amerski 013

W budynku, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, oprócz biur znajdują się również sale konferencyjne i edukacyjne. W otoczeniu obiektu pojawią się hotele dla owadów i budki lęgowe dla ptaków. W planach jest również stacja ładowania samochodów elektrycznych.

Budowa nowej siedziby WFOŚiGW trwała niespełna rok, a koszt całej inwestycji wraz z kosztem dokumentacji technicznej wyniósł ponad 7 mln zł.
Fot. W+éodzimierz Amerski 010
Podczas Dnia Otwartego swój punkt informacyjny mieli także doradcy energetyczni. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku jest bowiem partnerem projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. WFOŚiGW w Gdańsku jest odpowiedzialny za realizację tego przedsięwzięcia na terenie województwa pomorskiego. Głównym celem jest wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno – energetycznego. Zadaniem doradców energetycznych jest zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. W wyniku już podjętych działań przez WFOŚiGW w Gdańsku, w województwie pomorskim najwięcej gmin w Polsce przystąpiło do Porozumienia Burmistrzów, które za jeden z podstawowych celów stawia sobie ograniczenie zużycia energii.
Fot. W+éodzimierz Amerski 004
Dzięki realizacji tej inwestycji w pobliżu ulicy Wałowej wypiękniało otoczenie nowej siedziby WFOŚiGW. Został wzmocniony brzeg pobliskiej rzeczki będącej dopływem Motławy i przy sąsiednich posesjach ustawiono nowe estetyczne pojemniki na śmieci.

Jak nam powiedziała Urszula Pakulska, inspektor ds. promocji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Fundusz ten istnieje 23 lata. W tym czasie dofinansowane zostały zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym edukacji ekologicznej, w łącznej wysokości około półtora miliarda zł! Najwięcej środków przeznaczonych zostało na ochronę wód, następnie ochronę powietrza i ochronę powierzchni ziemi.
Fot. W+éodzimierz Amerski 015
Uczestników Dnia Otwartego WFOŚiGW w Gdańsku poczęstowano serowymi kanapkami, kruchymi ciasteczkami i dużym deserowym tortem, którego pocięcia na w miarę równe porcje dokonała prezes Danuta Grodzicka – Kozak, w asyście współpracowników.
Źródło: Urszula Pakulska, inspektor ds. promocji WFOŚiGW w Gdańsku

Fot. Włodzimierz Amerski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *