Wielkim świętem Straży Pożarnej uświetniono w Pomorskiem, spotkanie przedstawicieli służb państwowych z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, Jarosławem Witkowskim. Płk Andrzej Prokopski został powołany na komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Fot. Kazimierz Netka.

W 2017 roku w całym kraju strażacy interweniowali około 520 000 razy.

Wielkie święto Straży Pożarnej obchodzono w poniedziałek, 14 maja na Długim Targu w Gdańsku. Były to uroczystości, związane z dniem 4 maja, gdy przypada świętego Floriana – patrona strażaków. W uroczystościach uczestniczył Jarosław Witkowski – wiceminister spraw wewnętrznych i Administracji.

 

Fot. Kazimierz Netka

Wiceminister Jarosław Zieliński wziął udział w uroczystym apelu z okazji obchodów Wojewódzkiego Dnia Strażaka na Placu Długi Targ. Podczas uroczystości wiceszef MSWiA odznaczył siedmiu strażaków Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę – 2 osoby,  Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę – 31 osób oraz Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę – 60 osób. Ponadto minister Jarosław Zieliński wręczył złote, srebrne i brązowe odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz dyplomy uznania Komendanta Głównego PSP i inne nagrody – napisano na stronie https://www.mswia.gov.pl.

 

Fot. Kazimierz Netka

Wcześniej pan minister powołał nowego komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej (MOSG). Został nim pułkownik SG Andrzej Prokopski – dotychczas pełniący obowiązki komendanta MOSG.

 

Fot. Kazimierz Netka

Komendant MOSG wspólnie z kadrą kierowniczą oddziału uczestniczył w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w odprawie z komendantami służb mundurowych województwa pomorskiego pod przewodnictwem wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego. Oprócz wiceministra i wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, w naradzie uczestniczyli m.in. gen. bryg. SG Jacek Bajger – zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej; generalny brygadier Leszek Suski – komendant główny Straży Pożarnej; nadinsp. Jan Lach – zastępca komendanta głównego policji. Tematem spotkania z wiceministrem był stan realizacji ustawy modernizacyjnej służb mundurowych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Uczestników spotkania w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim powitał Dariusz Drelich – wojewoda pomorski, podkreślając, że jest to spotkanie z kierownictwami służb, podległych MSW, stanowiących, razem z wojskiem, kręgosłup bezpieczeństwa mieszkańców województwa pomorskiego.

Jarosław Witkowski, zwracając się do zgromadzonych, podkreślił, że jest jeszcze więcej służb, choćby Administracja Celno-Skarbowa, Służba Więzienna, a także powołana niedawno w miejsce BOR Służba Ochrony Państwa. Pan minister przypomniał, że gościł już w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, podczas spotkania dotyczącego pilotażowego wdrażania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Fot. Kazimierz Netka

Polska jest krajem bezpiecznym, co wynika z liczb, wskaźników, którymi mierzymy poziom bezpieczeństwa w Polsce i na świecie – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński. Służby cieszą się dużym zaufaniem społeczeństwa, Nie do „pobicia” jest tu Straż Pożarna, do której zaufanie ma 95 procent społeczeństwa. Policja, która ma trudniejsze zadania, osiąga poziom bezpieczeństwa też bardzo wysoki Po prawidłowym i skutecznym zabezpieczaniu Światowych Dni Młodzieży w Polsce, po Szczycie NATO w Warszawie zaufanie do Policji wyniosło 72 procent. W tej chwili jest ono nieco niższe, sięga 68 – 70 procent, bo spadło po tragicznych wydarzeniach, między innymi po tym, co się stało w Komisariacie we Wrocławiu. Pan wiceminister wspomniał też o ostatnim tragicznym wydarzeniu w Wielkopolsce. Mniej badana w tych sondażach jest Straż Graniczna Wszystkie służby maja ten walor, że świetnie ze sobą współpracują, prowadzą zintegrowane działania, a podczas uroczystości wzajemnie siebie poznają. Koordynacja działań służb to znaczna część ich sukcesu i to powinno być brane pod uwagę przy planowaniu działań.

Do niedawna w MSWiA organ odpowiedzialny za nadzór nad służbami miał ograniczone możliwości działań. Teraz, są one znacznie większe, gdyż powstało Biuro Nadzoru Wewnętrznego. Ten instrument pozwala w sposób bardziej skuteczny niż wcześniejsze rozwiązania, wykonywać ustawowe zadania MSWiA wobec służb; pozwala je skutecznie nadzorować – powiedział w Gdańsku wiceminister Jarosław Zieliński.

Praca policji, straży, to służba społeczeństwu, państwu, to wymagania wypełniania tego, co jest etosem policjanta, funkcjonariusza straży pożarnej, granicznej, etosem funkcjonariusza państwa, który reprezentuje to państwo i nosi mundur symbolizujący państwo – powiedział minister Jarosław Zieliński.

 

Fot. Kazimierz Netka

Istotna jest sfera materialna działalności służb i pracy funkcjonariuszy. Pieniądze na ten cel, w kwocie 9,2 miliarda złotych na lata 2017 – 2020 przewiduje Program unowocześniania i modernizacji służb mundurowych, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Największym beneficjentem tego programu w wymiarze finansowym jest policja, której przyznano prawie 6 miliardów złotych. Na straże pożarne państwowe i ochotnicze przeznaczono 1,7 miliarda złotych, z tego ochotnicze mają wyznaczoną kwotę 501 mln złotych. Straż Graniczna z tego programu otrzyma 840 milionów złotych, a najmniej – Służba Ochrony Państwa – jako najmniejsza formacja.

Przewidziany jest też wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy. Chodzi o to, by uczynić służby bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński. Kiedyś, na jedno miejsce pracy w Policji zgłaszało się 10 kandydatów, teraz 5 – 6 . Chętnych nadal jest dużo, ale nie wszyscy są w stanie spełnić wymagania stawiane kandydatom. Dlatego są wakaty w jednostkach policji. Największe – w Warszawie, mimo że w stolicy policjanci otrzymują specjalne dodatki.

Przywracane są posterunki policji. W 2007 roku było ich w kraju 817. Podczas rządów PO i PSL zlikwidowano 418; zostało więc 399. Na posterunki – ich odtwarzanie i modernizację przeznaczono około 100 mln złotych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Nawiązując do święta Straży Pożarnej, które przypada 4 maja, a ogólnopolskie uroczystości odbyły się 5 maja w Warszawie na Placu Piłsudskiego, wiceminister Jarosław Zieliński powiedział, że prezydent RP Andrzej Duda mianował trzech oficerów strażaków na stopnie generalskie. Jednym z awansowanych na stopień generalski (ze starszego brygadiera na stopień nadbrygadiera) jest komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, nadbrygadier Tomasz Komoszyński – powiedział pan wiceminister w Gdańsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

W 2017 roku w całym kraju strażacy interweniowali około 520 000 razy. W Pomorskiem straż pożarna śpieszyła z pomocą w 2017 roku co 16 minut i 40 sekund, w tym wyjazdy do gaszenia pożarów stanowiły zaledwie 25 procent interwencji.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *