Zaczyna się konkurs autorów projektów starających się o dofinansowanie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Komisja Europejska przeznaczyła na to 44 miliony euro. Skorzystaj z pomocy krajowej agencji programu Erasmus+. Termin składania wniosków upływa 18 października 2018 roku.

Fot. Kazimierz Netka.

Większe możliwości angażowania się młodych ludzi w działania solidarnościowe.

Komisja Europejska zaprasza zainteresowane strony do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Z budżetu UE przeznaczono na ten cel 44 mln euro. Dzięki tym środkom sfinansowane zostaną wybrane projekty, w których uczestniczyć może młodzież z całej Europy i spoza niej.

To pierwsze z serii zaproszeń do składania wniosków, które umożliwią udział w akcjach Korpusu co najmniej 100 tys. młodych ludzi do końca 2020 r – wynika z informacji, które przekazał nam Bartosz Zadura z Wydziału Prasowego Komisji Europejskiej – Przedstawicielstwo w Polsce, w swym komunikacie cytując też wypowiedzi:

Komisarz do spraw budżetu i zasobów ludzkich Günther H. Oettinger powiedział:

– Ogłaszając nowy konkurs w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, wywiązujemy się z naszego zobowiązania do zapewnienia młodym ludziom większych możliwości angażowania się w działania solidarnościowe. Finansowany z unijnego budżetu Europejski Korpus Solidarności daje młodzieży najlepsze warunki do nauki, dzielenia się i wykorzystania energii na rzecz wspólnego dobra.

Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, stwierdził: 

– Solidarność jest jedną z najważniejszych wartości Unii Europejskiej. Młodzi ludzie z całej UE wielokrotnie okazywali chęć pomocy potrzebującym. Zapewniając specjalne ramy prawne i konieczne finansowanie na lata 2018–2020, chcemy dać im więcej możliwości angażowania się w działania, w tym szansę stworzenia własnej grupy wolontariuszy i pomysłów na projekty solidarnościowe.

Komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen, dodała:

– Europejski Korpus Solidarności pomaga młodym ludziom w rozwoju zawodowym i integracji na rynku pracy. Przez położenie nacisku na europejski wymiar solidarności daje on młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych i zdobywania nowej wiedzy, z korzyścią zarówno dla nich, jak i ogółu społeczeństwa.

Jakie projekty kwalifikują się do finansowania

Ogłoszone zaproszenie do składania wniosków obejmuje znacznie szerszy zakres projektów niż kiedykolwiek przedtem. Oprócz bardziej długoterminowego indywidualnego wolontariatu, praktyki zawodowej lub pracy w dziedzinach związanych z solidarnością do udziału w konkursie dopuszczone będą też inne projekty, np.:

·         Organizacje będą mogły oferować krótkoterminowe projekty (od dwóch tygodni do dwóch miesięcy) dla zespołów wolontariuszy. Najpierw jednak będą musiały uzyskać znak jakości, o który mogą wystąpić w dowolnym czasie, składając wniosek do krajowej agencji programu Erasmus+, a w niektórych przypadkach do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

·         O finansowanie mogą się ubiegać nie tylko publiczne i prywatne podmioty z siedzibą w państwach członkowskich UE. Także młode osoby zarejestrowane w portalu Europejskiego Korpusu Solidarności będą mogły stworzyć grupę złożoną z co najmniej pięciu uczestników i realizować własne projekty solidarnościowe prowadzone przez młodzież.

·         W niektórych projektach Europejskiego Korpusu Solidarności w dziedzinie wolontariatu uczestniczyć mogą również organizacje spoza UE – z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii i innych państw partnerskich.

Dalsze działania

Projekty objęte ogłoszonym zaproszeniem do składania wniosków zostaną wybrane po tym, jak Parlament Europejski i Rada formalnie przyjmą wniosek Komisji. Porozumienie polityczne w tej sprawie osiągnięto już w czerwcu 2018 r. Termin składania wniosków upływa 16 października 2018 r., z wyjątkiem projektów grup wolontariuszy, którzy mają czas na złożenie wniosku do 18 lutego 2019 r.

Kontekst

Szczegółowe warunki ogłoszonego zaproszenia do składania wniosków, w tym priorytety i instrukcje dotyczące składania wniosków w ramach każdego projektu można znaleźć w przewodniku po Europejskim Korpusie Solidarności.

Europejski Korpus Solidarności działa od grudnia 2016 r. Od tego czasu zarejestrowało się w nim 72 tys. młodych ludzi, z których około 7 tys. aktywnie uczestniczy w działaniach solidarnościowych.

W maju 2017 r. Komisja wystąpiła z wnioskiem o przeznaczenie ponad 340 mln euro na unijny Korpus Solidarności i wzmocnienie jego struktury prawnej, tak aby do końca 2020 r. mogło w nim wziąć udział 100 tys. młodych ludzi. W czerwcu 2018 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie tego wniosku, a teraz muszą go formalnie przyjąć. W międzyczasie jednak można już podejmować działania przygotowawcze, takie jak ogłoszone dzisiaj zaproszenie do składania wniosków.

W dniu 11 czerwca 2018 r. Komisja przedstawiła swój wniosek w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności po 2020 r., który przewiduje przeznaczenie na ten cel 1,26 mld euro, aby umożliwić około 350 tys. młodych osób wzięcie udziału w działaniu solidarnościowym – poinformował nas Bartosz Zadura z Wydziału Prasowego Komisji Europejskiej – Przedstawicielstwo w Polsce.

Dodatkowe informacje

·         Wzmocnienie Europejskiego Korpusu Solidarności: wspólne oświadczenie komisarzy Navracsicsa, Oettingera i Thyssen (27 czerwca 2018 r.)

·         Zestawienie informacji: Działania Europejskiego Korpusu Solidarności

·         Komunikat prasowy: Europejski Korpus Solidarności: Komisja proponuje ponad 340 mln euro na oddelegowanie 100 tys. wolontariuszy do 2020 r.

·         Zaproszenie do składania wniosków w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności i przewodnik po programie

·         Portal Europejskiego Korpusu Solidarności

Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *