Zarząd Województwa Pomorskiego pomaga środkami unijnymi zmniejszać straty spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Szczegółowy zakres rzeczowy wsparcia systemu ochrony zdrowia zostanie wypracowany wspólnie z zaangażowanymi podmiotami leczniczymi i Wojewodą Pomorskim

Fot. Kazimierz Netka

Zarząd Województwa Pomorskiego przeznacza 130 mln zł środków unijnych na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa na Pomorzu

Podczas dzisiejszego posiedzenia zarząd województwa pomorskiego potwierdził zamiar wyrażony w dniu 19 marca i podjął uchwałę o zaangażowaniu dostępnych środków unijnych w niwelowanie społecznych i gospodarczych strat związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Decyzja była możliwa na podstawie nowych rozwiązań prawnych, które zostały w trybie pilnym przyjęte przez Radę Europejską i opublikowane wczoraj – poinformował Michał Piotrowski – Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Oto ciąg dalszy komunikatu:

Przekierowane środki finansowe zasilą dwa główne obszary: ochronę zdrowia oraz wsparcie przedsiębiorców, ponieważ pilnej interwencji wymaga zarówno wsparcie diagnostyki i leczenia pacjentów oraz personelu medycznego i opiekuńczego, ale także pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób na rynku pracy, które jako pierwsze odczuwają negatywne skutki pandemii.

Na system ochrony zdrowia zostanie przeznaczonych 50 mln zł. Środki będą wykorzystane w szczególności na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia w pomorskich szpitalach, w tym przede wszystkim aparatury medycznej i diagnostycznej, lekarstw, urządzeń i środków do dezynfekcji, odczynników, materiałów medycznych, środków ochrony indywidualnej na prace remontowo-budowlane niezbędne do wprowadzenia odpowiedniego zabezpieczenia epidemiologicznego, a także tymczasowe obiekty związane z leczeniem i diagnostyką. Szczegółowy zakres rzeczowy wsparcia zostanie wypracowany wspólnie z zaangażowanymi podmiotami leczniczymi i Wojewodą Pomorskim.

Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP (wypowiedź):

Ponadto, 50 mln zł zostanie skierowane na wsparcie pomorskich przedsiębiorców, którzy mierzą się dzisiaj z nagłym niedoborem środków finansowych i brakiem płynności wynikającym z zaprzestania prowadzenia działalności, co zagraża ich przetrwaniu. Planowany system wsparcia dostarczy im odpowiednią „poduszkę bezpieczeństwa” w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Wsparcie – w formie preferencyjnych pożyczek – będzie ukierunkowane na zapewnienie płynności finansowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Przewiduje się również kompleksowe wsparcie osób, które w wyniku epidemii koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub utraciły zatrudnienie, a także środki na eliminowanie czynników ryzyka (w tym epidemiologicznych) w miejscu pracy. Na ten cel zostanie przeznaczonych 30 mln zł.

Przekierowanie środków w regionalnym programie operacyjnym było możliwe dzięki bardzo szybkiemu wynegocjowaniu z wyprzedzeniem nieformalnej zgody Komisji Europejskiej, która umożliwiła elastyczne przesuwanie środków na cele związane z obecnym kryzysem epidemicznym i, tym samym, otworzyła drogę do sprawnej realizacji wszystkich wyżej wymienionych zamierzeń zarządu województwa.

Należy podkreślić, że w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w województwie zarząd województwa jest gotowy zwrócić się do Komisji Europejskiej o przekierowanie kolejnych 50 mln zł na działania w ochronie zdrowia związane z walką z koronawirusem.

Sławomir Koprowski, Prezes Zarządu Pomorskiego Funduszu Rozwoju  Sp. z o.o. (wypowiedź):

Dodatkowo, zarząd województwa pomorskiego opracowuje obecnie dodatkowy program wsparcia zwrotnego skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw, finansowany ze środków własnych Województwa. Środkami Województwa przeznaczonymi na ten cel zarządza Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. Już dziś wprowadzane są ułatwienia dla firm, które spłacają pożyczki dotychczas udzielone, polegające przede wszystkim na możliwości zastosowania karencji w ich spłacie, a w perspektywie najbliższych dni uruchomione zostanie dodatkowe 30 mln zł, służące zwiększeniu płynności w sektorze małego biznesu – poinformował Michał Piotrowski – Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *