ZdroweLove – Program wsparcia prokreacji w Gdańsku. Już około 50 par, które skorzystały z modułu medycznego gdańskiego programu, czeka na narodziny dziecka.

Fot. Kazimierz Netka

Ponad milion złotych rocznie na wspieranie edukacji pt. „Zdrowa miłość” i przyrostu naturalnego w stolicy województwa pomorskiego

Europie zagraża katastrofa, która można oznaczyć literą D – katastrofa demograficzna. Chodzi o starzenie się społeczeństw i coraz mniejszy przyrost naturalny. Jak temu przeciwdziałać? Trzeba pomagać osobom, pragnącym mieć dzieci. Nie zawsze zdrowie pozwala na urodzenie dziecka. Dlatego, państwa, miasta, pomagają rodzinom w różny sposób. Realizowany jest w Polsce program rządowy. Także w stolicy województwa pomorskiego, owa pomoc jest udzielana. O nowym przedsięwzięciu w tym zakresie poinformowano 5 kwietnia 2018 roku, podczas konferencji w Centrum Hewelianum. Jan Heweliusz pochodził z wielodzietnej rodziny.

 

Fot. Kazimierz Netka

W spotkaniu, poświęconemu temu programowi o nazwie „ZdroweLove”, uczestniczyli m.in.: Aleksandra Dulkiewicz – zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej; Piotr Kowalczuk – zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej; radny Piotr Borawski – przewodniczący Klubu Radnych PO; radna Beata Dunajewska – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia; radna Teresa Wasilewska;

 

Fot. Kazimierz Netka

Anna Michalska – autorka broszury „Zdrowe Love”; Paulina Metelska z Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych; przedstawicielki klinik” Agnieszka Górtowska – InviMed; Katarzyna Goch – Invicta; Agnieszka Gronek – Gameta.

Jakie jest zaawansowanie we wdrażaniu programu „ZdroweLove”? Jest szansa, że jeszcze tego lata na świat przyjdą pierwsze gdańszczanki i gdańszczan, którzy narodzą się dzięki miejskiemu programowi wsparcia prokreacji. Już około 50 par, które skorzystały z modułu medycznego gdańskiego programu, czeka na narodziny dziecka. Wkrótce odbędą się też konkursy na realizację zadań związanych z modułem edukacyjnym i modułem wsparcia psychologicznego. Dziś, 5 kwietnia, odbyła się konferencja prasowa podsumowująca dotychczasowe działania.

 

Fot. Kazimierz Netka

Program wsparcia prokreacji mieszkańców Gdańska składa się z trzech modułów. Na 10 kwietnia zaplanowano ogłoszenie konkursu na realizację poradnictwa i terapii psychologicznej – poinformowała nas Anna Mizera-Nowicka – inspektor w Referacie Prasowym Kancelarii Prezydenta Gdańska, w komunikacie cytując wypowiedzi:

– Tego typu wsparcie jest skierowane do par, które obawiają się niepowodzeń i z niepowodzeniami prokreacyjnymi, będących w ciąży oraz w okresie połogu, osób chorych onkologicznie – w związku z procedurą zabezpieczenia materiału genetycznego – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Przewiduje się – w zależności od zgłaszanych potrzeb – konsultacje grupowe, konsultacje par, konsultacje indywidualne, moderowanie grup wsparcia. Aby skorzystać z modułu wsparcia psychologicznego, nie trzeba brać udziału w pozostałych modułach programu.

Z kolei już w 2017 r. w konkursie wybrano realizatora opracowania merytorycznego modułu edukacyjnego, m. in. scenariusze zajęć oraz broszury „ZdroweLove”. 16 kwietnia planowane jest ogłoszenie konkursu na realizację zajęć dla młodzieży.

– Program ma być dostosowany do aktualnej wiedzy medycznej adresatów. Ma ją podnieść oraz promować zachowania prozdrowotne w zakresie zdrowia prokreacyjnego. Chodzi m. in. o zagadnienia dotyczące planowania rodziny i metod antykoncepcji, budowania relacji w związku, ryzykownych zachowań seksualnych oraz chorób przenoszonych drogą płciową, przyczyn oraz metod leczenia niepłodności, a także niezbędnych zachowań zdrowotnych i badań przesiewowych.

Cały czas jest też realizowany moduł medyczny, który okazał się ogromnym sukcesem.

– Mam nadzieję, że jeszcze tego lata powitamy na świecie pierwsze gdańszczanki i gdańszczan, którzy narodzą się dzięki miejskiemu programowi wsparcia prokreacji. Już w 2017 roku, czyli w ciągu dwóch miesięcy działania programu, pierwsze pary mogły wspólnie przeżywać ciąże. Zresztą z tygodnia na tydzień jest ich więcej – już około 50. Możemy potwierdzić, że program przynosi rewelacyjne rezultaty – podkreśla Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

Co ważne, zainteresowanie udziałem w programie i uzyskaniem wsparcia w staraniach o potomstwo jest nieustająco ogromne. Codziennie miasto i kliniki, realizujące program, dostają kilkanaście zapytań w tej sprawie, choć nie wszystkie pary, które się zgłaszają, są na etapie umożliwiającym kwalifikację.

Około 50% przewidzianych na bieżący rok kalendarzowy programów leczenia jest w trakcie realizacji lub zostało zakończonych. Pozostałe cykle są już zaplanowane na kolejne miesiące dla zakwalifikowanych par. Dysponujemy jeszcze ostatnimi miejscami, dlatego – jeśli pacjenci planują rozpoczęcie terapii w najbliższym czasie, zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania się. Zapisujemy także już pary na listę osób zainteresowanych leczeniem w 2019 roku – informuje Anna Mizera-Nowicka – inspektor w Referacie Prasowym Kancelarii Prezydenta Gdańska.

 

Fot. Kazimierz Netka

Miasto Gdańsk wydało dwie broszury. Jedna jest przeznaczona dla uczestników warsztatów realizowanych w ramach „Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska w latach 2017 – 2020”, a druga nosi tytuł: „Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności”.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dlaczego Gdańsk realizuje program „ZdroweLove”? Oto niektóre uzasadnienia: długie oczekiwanie na dziecko dotyka coraz większej liczby mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Szacuje się, że problemy związane z prokreacją ma ok. 15 % par. Miastu zależy na wsparciu psychologicznym i podniesieniu świadomości zdrowotnej gdańszczanek i gdańszczan. Dzięki programowi już wkrótce na świat mogą przyjść nowe gdańszczanki i gdańszczanie.

 

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku

Założenia modułu edukacyjnego : grupa docelowa – młodzież szkół ponadgimnazjalnych

Program ma być dostosowany do aktualnej wiedzy medycznej adresatów; ma podnieść poziom wiedzy oraz promować zachowania prozdrowotne w zakresie zdrowia prokreacyjnego; chodzi m. in. o zagadnienia dotyczące planowania rodziny i metod antykoncepcji, budowania relacji w związku, ryzykownych zachowań seksualnych oraz chorób przenoszonych drogą płciową, przyczyn oraz metod leczenia niepłodności, a także niezbędnych zachowań zdrowotnych i badań przesiewowych.

Aby skorzystać z modułu edukacyjnego, nie trzeba brać udziału w pozostałych modułach programu.

Zajęcia edukacji seksualnej mają być kierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (po reformie – ponadpodstawowych; ostatnie dwie klasy).

Udział w zajęciach osób niepełnoletnich możliwy jest wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów.

Zajęcia odbywać się mają poza godzinami lekcyjnymi. Broszura „Zdrowe Love” jest jednym z elementów modułu edukacyjnego i trafi tylko do tych osób, które wcześniej wezmą udział w zajęciach. Materiały do zajęć są zgodne ze szkolną podstawą programową.

Założenia do modułu wsparcia psychologicznego:

Skierowany jest do par, które obawiają się niepowodzeń i z niepowodzeniami prokreacyjnymi (ciąże naturalne i z procedur wspomaganych), będących w ciąży oraz w okresie połogu, osób chorych onkologicznie (w związku z procedurą zabezpieczenia materiału genetycznego). Przewiduje się (w zależności od zgłaszanych potrzeb): konsultacje grupowe, konsultacje par, konsultacje indywidualne, moderowanie grup wsparcia . Aby skorzystać z modułu wsparcia psychologicznego, nie trzeba brać udziału w pozostałych modułach programu.

Założenia do modułu medycznego:

 

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku

Warunkiem udziału w programie jest wiek kobiety między 20 a 40 rokiem życia (warunkowo do 42 lat); program skierowany jest także do osób ze schorzeniami nowotworowymi (od 18 roku życia – zabezpieczenie materiału genetycznego); liczy się też odpowiedni u kobiety poziom hormonów AMH powyżej 0,7ng/ml i co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku.

Aby wziąć udział w programie, oboje przyszłych rodziców musi wykazać, że płaci podatki w Gdańsku (weryfikacja przez okazanie do wglądu pierwszej i ostatniej strony rocznej deklaracji podatkowej PIT ).

Do procedury in vitro są dopuszczone pary formalne i nieformalne. Para może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 5 000 zł (do 80% kosztu) do każdej z trzech możliwych w programie prób.

Planowany koszt programu to 1,1 mln złotych rocznie.

 

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku

Czy tego mieszkańcy oczekują? Z analiz przedstawionych przez władze Gdańska wynika, że zainteresowanie udziałem w programie i uzyskaniem wsparcia w staraniach o potomstwo jest nieustająco ogromne. Codziennie jest kilkanaście zapytań w tej sprawie, choć nie wszystkie pary, które się zgłaszają, są na etapie umożliwiającym kwalifikację. Około 50 % przewidzianych na bieżący rok kalendarzowy programów leczenia jest w trakcie realizacji lub zostało zakończonych. Pozostałe cykle są już zaplanowane na kolejne miesiące dla zakwalifikowanych par. Jeśli pacjenci planują rozpoczęcie terapii w najbliższym czasie, to organizatorzy zachęcają do jak najszybszego zgłaszania się. Zapisywane są pary na listę osób zainteresowanych leczeniem w 2019 roku. Jeszcze tego lata mają przyjść na świat pierwsze gdańszczanki i gdańszczanie, którzy narodzą się dzięki miejskiemu programowi wsparcia prokreacji.

Już w 2017 roku, czyli w ciągu dwóch miesięcy działania programu, pierwsze pary mogły wspólnie przeżywać ciąże. Z tygodnia na tydzień par, które spodziewają się dziecka, jest więcej – już około 50. Program przynosi rewelacyjne rezultaty – napisano w udostępnionej podczas spotkania 5 kwietnia 2018 roku, prezentacji pt. „Raport z realizacji Programu w 2017 r. oraz plan działań na 2018 r.”.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *